Per 1 april hebben wij de Tell a Friend promotie beëindigd.

Hoe het werkt

Ons platform verbindt ondernemingen die op zoek zijn naar financiering, met mensen en organisaties die dit geld willen uitlenen. Deze manier van lenen is effeciënter en transparanter dan de tranditionele modellen.

Investeerders

Investeerders kunnen via hun online account gemakkelijk geld uitlenen aan honderden bedrijven die op zoek zijn naar een bedrijfsfinanciering.

Funding Circle

Wij beoordelen ieder bedrijf met een financieringsaanvraag op haar kredietwaardigheid. Ook verrichten wij het betalingsverkeer en de contractuele afhandelingen

Bedrijven

Bedrijven betalen maandelijks aflossing en rente. Dit bedrag verdelen wij over de investeerders die in hun project hebben geïnvesteerd.

Uw investeringen

Profiteer mee met succesvolle bedrijven.
Aantrekkelijk rendement en volledig transparant.

Nu registreren als investeerder

Update per 1 april 2019

 1. Op 1 april 2019 heeft Funding Circle per mail de bestaande klanten op de hoogte gesteld dat per 4 april de Tell a Friend actie zal worden stopgezet.
 2. Alle klanten hebben tot en met 3 april 2019 de tijd om aan de actievoorwaarden voor de Tell a Friend promotie te voldoen.
 3. Na 3 mei 2019 zal de promotiebonus binnen vier tot zes weken worden uitgekeerd aan de klanten die gebruik hebben gemaakt van de aanbevelingslink.
 4. Mocht je gebruik hebben gemaakt van de promotiecode, maar de promotiebonus nog niet hebben ontvangen dan heeft u tot 3 mei 2019 de tijd om ons per mail hiervan op de hoogte te stellen.

Voor wie is deze actie

 1. Deze actie is bedoeld voor alle gebruikers van Funding Circle die zijn geregistreerd als kredietnemer of investeerder op het platform www.fundingcircle.com/nl. De huidige gebruikers zijn onze promotors ("promotor"). Als deze promotors van Funding Circle nieuwe gebruikers bij Funding Circle aanmelden, krijgen de promotors een promotiebonus. Daarnaast krijgen de nieuwe gebruikers een welkomstbonus.
 2. Om in aanmerking te komen voor de promotiebonus, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  1. Indien de promotor een investeerder is, moet de promotor zelf tenminste één succesvolle investering hebben gedaan. Een investering is succesvol als het project is goedgekeurd en uitbetaald aan de kredietnemer.
  2. Indien de promotor een kredietnemer is, moet deze al een uitbetaalde lening hebben bij Funding Circle.
 3. Om in aanmerking te komen voor de welkomstbonus, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  1. De nieuwe gebruiker mag nog niet geregistreerd zijn op het Funding Circle platform.
  2. De nieuwe gebruiker moet zijn doorverwezen door een bestaande Funding Circle gebruiker.
  3. De nieuwe gebruiker ontvangt een unieke URL (“aanbevelingslink”). Het is van belang dat de nieuwe gebruiker de aanmelding voltooid via deze aanbevelingslink, anders kan geen aanspraak worden gemaakt op de welkomstbonus.
  4. Indien de nieuwe gebruiker een investeerder is, moet binnen 30 dagen na de registratie tenminste € 500,- op het platform van Funding Circle Nederland B.V., in tenminste één kredietproject zijn geïnvesteerd. Dit bedrag dient daadwerkelijk te worden uitbetaald aan de kredietnemer. Het tijdstip waarop het krediet wordt uitbetaald is niet relevant.
   Nb. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert zij maximaal 10 % van het vrij belegbaar vermogen.
  5. Indien de nieuwe gebruiker een kredietnemer is, moet binnen 30 dagen na de inschrijving een volledig gekwalificeerde leningaanvraag zijn aangeleverd. Een aanvraag geldt als gekwalificeerd indien het leningformulier volledig is ingevuld, inclusief het uploaden van de benodigde documentatie. Funding Circle behoudt zich het recht voor om onjuiste, valse, onvoltooide of dubbele leningverzoeken uit te sluiten bij het berekenen van de promotiebonus.

Details over de bonussen

 1. Indien de promotor een nieuwe investeerder aanlevert ontvangt de promotor een promotiebonus van € 25,-.
 2. Indien de promotor een nieuwe kredietnemer aanlevert ontvangt de promotor een promotiebonus van € 100,-.
 3. Een promotor kan niet meer dan twee keer een promotiebonus ontvangen voor een nieuwe gebruiker die op hetzelfde adres staat geregistreerd.
 4. Indien de nieuwe gebruiker een investeerder is dan ontvangt de nieuwe gebruiker een welkomstbonus van € 25,-.
 5. Indien de nieuwe gebruiker een kredietnemer is dan ontvangt de nieuwe gebruiker een welkomstbonus van € 100,-.
 6. De bonus wordt niet later dan 45 dagen, na de datum waarop aan de criteria is voldaan, overgemaakt op de rekening van de promotor en de nieuwe gebruiker.

Algemeen

 1. Deelnemers van het Funding Circle Private Partner Netwerk (affiliate netwerk) zijn uitgesloten van deelname aan deze promotie.
 2. De promotor en nieuwe investeerder moeten verschillende personen zijn.
 3. Een rechtspersoon mag niet worden aangemeld door een aan haar gelieerde instantie.
 4. Funding Circle behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde stop te zetten en/of te wijzigen, ook zonder opgave van reden. Deelnemers aan deze actie hebben tot uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de actie om te voldoen aan de actievoorwaarden.
 5. Funding Circle probeert alles zo correct mogelijk te registreren. Echter, mocht er een netwerk- of computerstoring zijn, dan is Funding Circle daar niet voor aansprakelijk.

Privacy

 1. Bij registratie vragen wij u om uw persoonsgegevens. Wilt u meer weten over welke gegevens wij van u bewaren of andere zaken, bekijk dan ons privacy beleid.
* Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor toekomstige resultaten. Zoals bij elke investering is er een beleggingsrisico. Door je investeringen te spreiden beperk je de kans op een negatief rendement.