Bedrijfsfinanciering eenvoudig gemaakt

Regel uw zakelijke financiering via Funding Circle


€ 4.246
Nu krediet aanvragen
Kredietbesluit binnen 24 uur

Bedrijfsfinanciering met behulp van Funding Circle - wat onze klanten zeggen

“Funding Circle is kritisch, maar kijkt verder dan de cijfers alleen. De kredietmarktplaats is oprecht geïnteresseerd in het bedrijf en wil ook alle achtergrondinformatie hebben. Er is openheid van zaken en persoonlijk contact.”

Ankie Neugebauer van Wizard’s Wedding Wonderland heeft €50.000 opgehaald met behulp van 34 investeerders.

Krediet aanvragen

Uw bedrijfsfinanciering in drie eenvoudige stappen

Bedrijfsfinanciering aanvragen

10 minuten; dat is alle tijd die u nodig heeft om bij Funding Circle financiering voor uw bedrijf aan te vragen. In een paar muisklikken, kunt u uzelf registreren, een duidelijk bedrijfsprofiel aanmaken en uw financiële cijfers uploaden.

Antwoord op uw aanvraag

Binnen 24 uur zal uw aanvraag door één van onze ervaren kredietanalisten worden beoordeeld. Dit is geheel gratis. Indien uw aanvraag aan de minimumeisen voldoet, krijgt u zo snel mogelijk uw persoonlijke renteaanbod. Vanaf het moment dat u dit aanbod accepteert, wordt uw project op de kredietmarktplaats gezet.

Geld ontvangen

Wanneer de financiering van uw project rond is, krijgt u van Funding Circle een kredietovereenkomst. Zodra u deze ondertekend terugstuurt, zet Funding Circle het betalingsproces in werking. Vervolgens zal uw bedrijfskrediet binnen enkele dagen op uw rekening verschijnen. De maandelijkse aflossing vindt plaats via automatische incasso.

Voldoet u aan onze voorwaarden om bedrijfsfinanciering aan te vragen?

 • Rechtsvorm: eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of besloten vennootschap (BV)
 • Jaaromzet: minimaal € 30.000,-
 • Boekhouding: balans en winst- en verliesrekening
 • Bestaansperiode: minimaal twee jaar
 • Omzetontwikkeling: stabiel of positief
 • Percentage eigen vermogen: positief

  Houd de volgende documenten gereed voor een soepel verloop van uw aanvraag:

 • Goedgekeurde jaarrekeningen (balans en winst- en verliesrekening) van de laatste drie rapportageperiodes of, indien die nog niet zijn opgemaakt, de overeenkomstige economische evaluatie van de rapportageperiode (incl. proefbalansen)
 • Actuele economische evaluatie (maximaal 2 maanden oud) en de overeenkomstige economische evaluaties van het afgelopen jaar
 • Kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de directeur
 • Afzonderlijke bankafschriften van de afgelopen 15 kalendermaanden van de onderneming

Zakelijke financiering van Funding Circle als alternatief voor een banklening

Europese MKB’s zijn tot op heden erg afhankelijk geweest van bankleningen bij de financiering van hun bedrijf. Uit data die AFME (Association for Financial Markets in Europe) openbaar heeft gemaakt, blijkt dat maar liefst 70% van de Europese ondernemers zijn of haar bedrijf met een banklening financiert. In de Verenigde Staten ligt dit percentage een stuk lager (38%). Figuur 1, een tabel met daarin een vergelijking tussen Europese en Amerikaanse financieringsbronnen, geeft dit grote verschil duidelijk weer.

Figuur 1. Financieringsbronnen van Europese en Amerikaanse MKB’s, afkomstig van het AFME

(http://www.voxeu.org/article/european-smes-struggle-raise-equity-capital)

Eén van de opvallendste details uit de bovenstaande tabel is dat familie en vrienden in de Verenigde Staten verantwoordelijk zijn voor maar liefst 30% van alle financieringen, terwijl dat percentage in Europa blijft hangen op 8%. Daarnaast blijkt uit de tabel dat crowdfunding zowel in Europa als in Amerika nog een onpopulaire vorm van bedrijfsfinanciering is. Volgens Rick Watson, Managing Director en Head of Capital Markets bij AFME, komt dit omdat veel Europese bedrijven niet weten welke verschillende vormen van bedrijfsfinanciering er mogelijk zijn. En dit is zonde, want zeker MKB’s zijn gebaat bij alternatieve vormen van bedrijfsfinanciering.

Toen Samir Desai, medeoprichter en bestuursvoorzitter van Funding Circle, onderzoek deed naar kredietverlening van banken aan kleine en middelgrote bedrijven, constateerde hij dat kleine ondernemingen vaak slecht worden geholpen. Onder andere lange aanvraagprocedures en een gebrek aan transparantie over de tarieven zorgden ervoor dat hij samen met twee vrienden, James Meekings en Andrew Mullinger, Funding Circle opzette. Inmiddels is het online leenplatform, dat ondernemers en investeerders direct aan elkaar koppelt, uitgegroeid tot het grootste leenplatform ter wereld voor kleine en middelgrote bedrijven.

Zakelijke lening van Funding Circle is een goed alternatief voor een banklening, juist omdat het de frustraties van kleine en middelgrote bedrijven (lange aanvraagprocedures en een gebrek aan transparantie) bij de aanvraag van bedrijfsfinanciering wegneemt. Waar u bij een bank vaak een paar weken moet wachten voor u weet waar u aan toe bent, krijgt u bij Funding Circle binnen 24 uur uitsluitsel. Terwijl u bij een bank geen zicht hebt op rentes voor vergelijkbare leningen, kunt u bij Funding Circle duidelijk zien hoe uw rentepercentage tot stand is gekomen en hoe dit percentage in verhouding staat tot andere bedrijven met bedrijfsfinanciering van Funding Circle.

De financiering van een klein of middelgroot bedrijf is voor veel banken niet lucratief genoeg. Dit komt omdat de kosten van dienstverlening relatief hoog zijn. Bovendien worden de kapitaaleisen voor banken steeds strenger, waardoor ondernemers steeds moeilijker aan zakelijk krediet komen. Voor Funding Circle is deze groep wel interessant, omdat we een groot netwerk van professionele en particuliere beleggers hebben.

Naast de reeds genoemde voordelen, vormt de zeer flexibele afwikkeling een ander voordeel van een zakelijke financiering bij Funding Circle. In tegenstelling tot de beperkte openingstijden van banken, kunt u bij Funding Circle ook buiten kantoortijden terecht. U kunt dus altijd en overal uw bedrijfsfinanciering aanvragen en op elk tijdstip uw positie op de kredietmarktplaats bekijken. Daarnaast kunt u bij Funding Circle boetevrij aflossen; een vervroegde aflossing van het totale bedrag is geheel kosteloos.

Samenstelling van investeringen naar verschillende categorieën

Het regelen van bedrijfsfinanciering via Funding Circle is erg eenvoudig. Binnen 10 minuten kunt u namelijk uw bedrijfsfinanciering aanvragen. Het is aan u waarvoor u het geld wilt gebruiken, al dient u dit wel vooraf aan te geven. De kredietprojecten op onze kredietmarktplaats zijn ingedeeld in verschillende categorieën, zoals ‘werkkapitaal financiering’, ‘investering in machines of installaties’ of ‘investering in een pand, gebouw of ander vastgoed’. Zo kunnen potentiële investeerders in één oogopslag zien waar uw aanvraag over gaat.

In 2013 is er een onderzoek gedaan naar de samenstelling van investeringen van klein-, midden- en grootbedrijven aan de hand van categorieën die vergelijkbaar zijn met die van Funding Circle. Dit onderzoek is uitgevoerd door De Staat van het MKB, een platform met statistieken over het midden- en kleinbedrijf, veelal samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De resultaten van het onderzoek laten duidelijke verschillen zien tussen verschillende bedrijfsgroottes (zie figuur 2).

Figuur 2.Samenstelling van investeringen naar verschillende categorieën

(http://www.staatvanhetmkb.nl/dashboard/blik-op-de-toekomst)

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kleine en middelgrote bedrijven voornamelijk investeren in bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen, terwijl grote bedrijven vaker investeren in machines en installaties en grond-, water- en wegenbouwkundige werken. Verder valt op dat investeringen in grond-, water- en wegenbouwkundige werken sterk aan populariteit winnen bij grotere bedrijven. Datzelfde geldt voor machines en installaties, al is deze categorie ook bij kleine bedrijven al sterk vertegenwoordigd (18,5%).

Het onderzoek van De Staat van het MKB doet overigens enkel uitspraken over investeringen in materiële vaste activa. Materiële vaste activa zijn alle bezittingen die stoffelijk van aard zijn en langer dan één productieproces meegaan. Naast materiële vaste activa heeft een bedrijf doorgaans ook immateriële vaste activa en financiële vaste activa. Immateriële vaste activa omvat alle vaste activa die niet tastbaar van aard zijn, zoals overnames van klanten, octrooien en ontwikkelingskosten. Bij financiële vaste activa gaat het om kapitaalgoederen, zoals deelnemingen in andere maatschappijen en aandelen. Bij Funding Circle kunt u naast investeringen in materiële vaste activa, ook zakelijke financiering aanvragen voor investeringen in uw immateriële vaste activa en financiële vaste activa.

Bedrijfsfinanciering aanvragen bij Funding Circle: 3 tips

Tip 1: Voldoen aan de voorwaarden

Om de bedrijfsfinanciering zo snel mogelijk rond te krijgen, moeten ondernemers voldoen aan een aantal minimumeisen. Zo moeten ondernemingen minstens twee jaar actief zijn op de markt en een gemiddelde jaaromzet van € 30.000,- draaien. De volledige lijst met voorwaarden vindt u bovenaan deze pagina.

Tip 2: Achtergrondinformatie beschikbaar stellen

Achtergrondinformatie over uw bedrijf zorgt ervoor dat potentiële investeerders een duidelijk beeld krijgen van uw bedrijf. Hierdoor neemt de kans toe dat er in uw bedrijf wordt geïnvesteerd. Voorbeelden van vragen waar veel investeerders een antwoord op zoeken zijn:

 • Hoe stabiel was het inkomen van de ondernemer in de afgelopen maanden/jaren?
 • Hoe kan een eventueel laag inkomen worden verklaard?
 • Wat voor acties heeft de ondernemer ondernomen om eventuele schommelingen te voorkomen?
 • Hoe ziet het klantenbestand van de onderneming eruit? Zijn er veel vaste klanten?
 • Wat is het bestedingspatroon van de gemiddelde klant?
 • Hoe ziet het ondernemersplan er globaal uit? Is de ondernemer goed voorbereid op de toekomst?
Tip 3: Bedrijfsfinanciering verantwoorden

Wanneer u financiering voor uw bedrijf nodig heeft, is het belangrijk de aanvraag bij Funding Circle te verantwoorden. Dit is in de eerste plaats belangrijk omdat de kredietanalisten bij Funding Circle deze verantwoording meenemen in hun beslissing om uw bedrijf al dan niet een kans te geven op de kredietmarktplaats. Daarnaast is de verantwoording erg belangrijk om potentiële investeerders te overtuigen. Zij moeten vertrouwen hebben in uw plannen en kunnen enkel een oordeel vellen op basis van de informatie die u beschikbaar stelt. Om vertrouwen bij de investeerders te wekken, doet u er dus goed aan een uitgebreide verantwoording op te stellen.