Statistics
Funding Circle zet zich in voor een transparante alternatieve financieringsmarkt. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platform. Hieronder vindt u daarvan het resultaat. Dit wordt op kwartaalbasis bijgewerkt. Maar let op: lenen via marktplaatsen is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Funding Circle portefeuillerapportage per 30 september 2016

Totaal saldo
Totaal verstrekte leningen € 16.865.600 100,00%
Totaal afgelost € 3.347.889 19,85%
Totaal afgeboekt (incl > 365d) - 0,00%
Nog af te lossen € 13.517.711 80,15%
Openstaande saldo € 13.517.711 100,00%
Geen betalingsachterstand € 13.058.837 96,61%
Betalingsachterstand >45 dagen € 411.983 3,05%
Betalingsachterstand >90 dagen € 17.975 0,13%
Betalingsachterstand >180 dagen € 28.917 0,21%

Totaal aantal verstrekte leningen: 257

Datum 1e lening verstrekt: 23 februari 2015

Nota bene: lenen via marktplaatsen is in opkomst, maar nog altijd relatief nieuw. Omdat bovenstaande cijfers betrekking hebben op een portefeuille waarvan de gemiddelde afgesproken looptijd langer is dan de leeftijd van het platform is de representatieve waarde nog beperkt.

Betalingsachterstand

Met een betalingsachterstand van >45 dagen, >90 dagen of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen bij leningen waarvan de ondernemers minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata.

Totaal afgeboekt

Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘default’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien, dan wel meer dan 365 dagen achterstand in betaling kennen. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht of de 365 dagen betalingsachterstand zijn overschreven.