Statistieken Funding Circle

 • 468
 • Totaal verstrekte leningen
 • € 52.591
 • Gemiddeld leenbedrag
 • € 418,-
 • Gemiddelde investering
 • 9,38%
 • Gemiddelde bruto rente

Portefeuille rapportage

Onze eerste lening hebben wij verstrekt op 23 februari 2015. De rapportage hieronder bevat de cijfers van alle leningen tot en met 31 maart 2017. In totaal hebben wij tot en met maart 468 leningen mogen verstrekken.


Totaal Saldo

Totaal verstrekte leningen € 24.613.000 100,00%
Totaal afgelost € 6.053.152 24,59%
Nog af te lossen € 17.980.581 73,05%
Totaal afgeboekt* € 579.267 2,35%
Totaal uitbetaalde rente aan investeerders € 1.568.831    

*Totaal afgeboekt is inclusief de leningen met een achterstand > 90d.

 

Openstaand saldo

Openstaand saldo € 17.980.581 100,00%
Geen betalingsachterstand** € 17.749.214 98,71%
Betalingsachterstand ≥ 45 dagen € 0 0,00%
Betalingsachterstand ≥ 75 dagen € 231.367 1,29%
Betalingsachterstand > 90 dagen - 0,00%
 

Gemiddelde rente

Gemiddelde bruto rente   9,38%
Gemiddeld bruto rente voor de laatste 100 leningen   10,21%

** Leningen met een vertraging van < 45 dagen zijn meegenomen onder Geen betalingsachterstand.


Funding Circle zet zich in voor een transparante alternatieve financieringsmarkt. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt, over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platform. In deze rapportage vindt u het overzicht voor de leningen van Funding Circle Nederland. Deze cijfers worden op kwartaalbasis bijgewerkt. Let op: lenen en investeren via marktplaatsen is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Nota bene: lenen en investeren via marktplaatsen is in opkomst, maar nog altijd relatief nieuw. Omdat bovenstaande cijfers betrekking hebben op een portefeuille waarvan de gemiddelde afgesproken looptijd langer is dan de leeftijd van het platform is de representatieve waarde nog beperkt.

Betalingsachterstand

In de derde tabel wordt gesproken over leningen met een betalingsachterstand. Dit bedrag is verdeeld in drie categorieën. Als eerste de leningen met een achterstand van ≥45 dag (45-74 dagen). Als tweede de leningen met een achterstand van ≥75 dagen (75-90 dagen). Als laatste de leningen met een achterstand van >90 dagen. Bij Funding Circle wordt een lening met >90 dagen vertraging afgeboekt, ook wel ‘default’ genoemd. Een lening wordt hierna meestal overgedragen aan een extern incassobureau. Dit is tevens de reden waarom in deze tabel er geen leningen vermeld staan met een achterstand van >90 dagen. **Met betrekking tot de leningen met een vertraging van <45 dagen, deze worden meegenomen onder Geen betalingsachterstand.

Totaal afgeboekt

Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘default’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer zullen worden terugbetaald. Tevens zijn hierin de leningen met een achterstand van >90 dagen in meegenomen. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost, maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht of de 90 dagen betalingsachterstand zijn overschreden. Het bedrag totaal afgeboekt is de som zonder de mogelijke terugvordering(en) uit het bedrijf of de persoonlijke borgstelling. Het daadwerkelijke afboekingsbedrag ligt daarom naar alle waarschijnlijkheid lager. Binnen de branchevereniging wordt een maximale afboektermijn van 365 dagen gehanteerd.

Gemiddelde rente

Dit betreft de gemiddelde gewogen rente van de laatste 100 leningen. Een gewogen gemiddelde houdt in dat de rente over een € 100.000 lening tweemaal zwaarder weegt in het totaal dan de rente van een lening van € 50.000. De gemiddelde rente zoals hier vermeld is de rente voor aftrek van onze 1% servicekosten en eventuele verdere kosten.

Gemiddelde leenbedrag & investering

Het gemiddeld leenbedrag is het bedrag wat de ondernemers gemiddeld lenen bij Funding Circle. Dit betreft het gemiddelde van alle leningen tot op heden verstrekt. De gemiddelde investering heeft betrekking op het gemiddelde van alle particuliere investeringen. Zakelijke en institutionele investeerders zijn hierin niet meegenomen.

Veelgestelde vragen van ondernemers

 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf heeft een minimale omzet van € 50.000,- per jaar.
 • U bent als eigenaar in Nederland woonachtig.
 • U staat in privé borg voor de lening.
Dan informeren wij u hierover. Zo heeft u voldoende tijd om de betalingsachterstand te herstellen en een negatieve registratie bij BKR te voorkomen. Moet er ook vermeld worden hoe lang iemand heeft om een achterstand te herstellen?
Als er een betalingsachterstand is ontstaan, kunnen herinneringskosten (per herinnering) in rekening worden gebracht. Als u de termijn ook na herhaalde betalingsherinneringen niet voldoet, kunnen wij uw kredietovereenkomst opzeggen. Met het opzeggen wordt de terugbetaling van de gehele lening direct verschuldigd. Wij behouden ons het recht voor om de noodzakelijke maatregelen te treffen voor het afdwingen van de vordering.
...meer

Veelgestelde vragen van investeerders

Investeren in bedrijven brengt risico’s met zich mee. Wanneer bedrijven in gebreke worden gesteld en hun kredieten niet meer kunnen aflossen, kunt u uw volledige investering verliezen. Om ervoor te zorgen dat u dat risico goed kunt inschatten, hechten we bij Funding Circle groot belang aan transparantie. Daarom maken we voor alle aangeboden kredieten de kredietklasse en de door ons verwachte kans op wanbetaling openbaar. Bovendien staan de directeuren of eigenaren van een bedrijf altijd met hun persoonlijke vermogen garant voor het toegekende krediet. Zo hebt u als investeerder niet alleen een vordering op het bedrijf, maar bij wanbetaling ook op de personen die garant staan.
In het geval van een verlate aflossing neemt Funding Circle het actieve debiteurenbeheer over. Tijdens de eerste weken worden bedrijven via herinneringen gehouden aan een strikt terugvorderingsproces voor de betaling van het verschuldigde bedrag.
Uw rendement is afhankelijke van de risicoklasse van het bedrijf en de looptijd van het krediet waarin u investeert. In principe geldt: hoe hoger het risico en hoe langer de looptijd, hoe meer rendement u kunt verwachten. Als investeerder kunt u uw geld defensief of offensief investeren en een rente na aftrek van kosten van tussen de 2,79% en 15,68% ontvangen. Binnen dit brede bereik vindt u altijd de geschikte investering die het beste bij uw persoonlijke financiële strategie past.
...meer