Onze statistieken

Funding Circle is ’s werelds grootste financieringsplatform voor kleine en middelgrote ondernemingen. Via onze lokale online platforms in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de VS worden ondernemers en investeerders bij elkaar gebracht.

  • € 3,3 miljard
  • uitgeleend aan bedrijven
  • 32.000
  • bedrijven ondersteund
  • 69.000
  • actieve investeerders

Funding Circle hecht veel waarde aan het vertrouwen van haar relaties. Cruciaal daarbij is het transparant weergeven van de behaalde resultaten. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. In deze rapportage vindt u het overzicht voor de leningen van Funding Circle Nederland. Deze cijfers worden op dit moment per kwartaal bijgewerkt.

Achtergrond

Funding Circle is sinds februari 2015 actief op de Nederlandse markt, waardoor ook Nederlandse bedrijven en investeerders toegang hebben gekregen tot onze internationale kennis en ervaring op het gebied van kredieten, data, collections, risico-analyse en risico management. Dagelijks zorgt een team van 200 deskundige analisten ervoor dat onze investeerders een aantrekkelijk rendement kunnen behalen.

Sinds 2010 hebben wij wereldwijd meer dan 3,3 miljard euro uitgeleend aan meer dan 32.000 bedrijven in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten.

Wat wij voor u doen

Ons platform biedt investeerders de mogelijkheid om geld uit te lenen aan Nederlandse bedrijven en daarbij aantrekkelijke rendementen te behalen. Je leent enkel geld uit aan bedrijven die minimaal 2 jaar actief zijn en een jaarlijkse omzet genereren van ten minste € 30.000 per jaar. Met behulp van jouw investering krijgen deze kleine en middelgrote ondernemingen de kans om te groeien, banen te creëren en zo de Nederlandse economie te stimuleren.

Het kan gebeuren dat een kredietnemer niet in staat is om een deel van zijn lening terug te betalen. Mocht dit het geval zijn dan zal onze afdeling Collections & Recoveries er alles aan doen om een snelle en rechtvaardige oplossing te bewerkstelligen, zowel voor de investeerder als voor de kredietnemer.

Onze strategie is erop gericht om zo snel mogelijk met een kredietnemer in contact te komen nadat een betaling is gemist en intensief contact te blijven houden tot de kredietnemer weer helemaal bij is. Een dergelijke strategie wordt al langere tijd gehanteerd in het Verenigd Koninkrijk, waar het zijn sporen ruimschoots heeft verdiend.

Portfolio statistieken

Funding Circle Nederland heeft haar eerste lening verstrekt op 23 februari 2015. De rapportage hieronder bevat de cijfers van alle leningen tot en met 30 september 2017.

  2015 2016 2017 9MND Totaal
Verstrekte leningen € 6.877.600 € 13.885.000 € 18.279.000 € 39.041.600
Totaal afgelost € 3.686.130 € 4.873.421 € 1.746.748 € 10.306.299
53,60% 35,10% 9,56% 26,40%
Totaal openstaand € 2.787.752 € 8.176.137 € 16.532.252 € 27.496.141
40,53% 58,88% 90,44% 70,43%
Totaal afgeboekt € 403.718 € 835.442 € 0 € 1.239.160
5,87% 6,02% 0,00% 3,17%
Aantal leningen 105 249 458 812
Gemiddelde leeftijd van leningen (in maanden) 24 16 3 11
Ontvangen rente op uitgezette leningen € 736.832 € 1.383.626 € 402.589 € 2.523.048
Gemiddeld netto rendement
(berekend conform definitie branchevereniging Nederland Crowdfunding)
2,60% 2,97% 10,30% 4,33%
Totaal openstaand
Geen betalingsachterstand of max. 45 dagen achterstallig € 2.555.887 € 7.731.928 € 16.380.085 € 26.667.899
91,68% 94,57% 99,08% 96,99%
Betalingsachterstand ≥ 45 dagen € 231.865 € 444.209 € 152.168 € 828.242
8,32% 5,43% 0,92% 3,01%

Let op: lenen en investeren via marktplaatsen is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Door je investeringen te spreiden over verschillende projecten, risicoklassen en looptijden beperk je de kans op een negatief rendement.

Nota bene: omdat bovenstaande cijfers betrekking hebben op een portefeuille waarvan de gemiddelde afgesproken looptijd langer is dan de leeftijd van het platform is de representatieve waarde nog beperkt.

Uitleg over de statistieken