Vraag vandaag nog uw mkb-krediet aan bij Funding Circle

Snel, gemakkelijk en efficiënt!


€ 4.601
Nu krediet aanvragen
Kredietbesluit binnen 24 uur

Financiering van het MKB met behulp van Funding Circle
- wat onze klanten zeggen

“Funding Circle is kritisch, maar kijkt verder dan de cijfers alleen. De kredietmarktplaats is oprecht geïnteresseerd in het bedrijf en wil ook alle achtergrondinformatie hebben. Er is openheid van zaken en persoonlijk contact.”

Ankie Neugebauer van Wizard’s Wedding Wonderland heeft €50.000 opgehaald met behulp van 34 investeerders.

Krediet aanvragen

In drie stappen naar uw mkb-krediet

Mkb-krediet aanvragen

Om de financiering van uw mkb rond te krijgen, kunt u bij Funding Circle snel en gemakkelijk een mkb-krediet aanvragen. Deze aanvraag neemt slechts 10 minuten van uw tijd in beslag. Binnen een paar muisklikken heeft u zichzelf geregistreerd, een bedrijfsprofiel aangemaakt en de benodigde financiële cijfers geüpload.

Antwoord op uw aanvraag

Vanaf het moment dat onze kredietanalisten uw aanvraag ontvangen, gaan zij aan de slag om een individueel renteaanbod op te stellen. Mits u aan alle minimumeisen voldoet, krijgt u dit renteaanbod binnen 24 uur toegestuurd. Dit is geheel vrijblijvend en kost helemaal niets. Wanneer u het renteaanbod accepteert, wordt uw project automatisch op de kredietmarktplaats geplaatst.

Geld ontvangen

Zodra uw project het beoogde bedrag op de kredietmarktplaats heeft opgehaald, krijgt u uw kredietovereenkomst toegestuurd. Vanaf het moment dat u deze overeenkomst ondertekend terug heeft gestuurd, zetten we het betalingsproces in werking. Dit proces kan tot 10 dagen in beslag nemen. De maandelijkse aflossing vindt plaats via automatische incasso.

Voorwaarden voor het aanvragen van mkb financiering

 • Rechtsvorm: eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of besloten vennootschap (BV)
 • Jaaromzet: minimaal € 30.000,-
 • Boekhouding: balans en winst- en verliesrekening
 • Bestaansperiode: minimaal twee jaar
 • Omzetontwikkeling: stabiel of positief
 • Percentage eigen vermogen: positief

Houd de volgende documenten gereed voor een soepel verloop van uw aanvraag:

 • Definitieve (balans en winst- en verliesrekening) van de laatste drie rapportageperiodes of, indien die nog niet zijn opgemaakt, de overeenkomstige economische evaluatie van de rapportageperiode (incl. proefbalansen)
 • Actuele economische evaluatie (maximaal 2 maanden oud) en de overeenkomstige economische evaluaties van het afgelopen jaar
 • Kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de directeur
 • Recente bankafschrift van de onderneming (afgelopen 3 kalendermaanden)

Nederlandse banken terughoudend in verstrekken mkb-krediet

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft het financieel niet altijd gemakkelijk; het verkrijgen van een banklening verloopt vaak verre van soepel. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse aanvragen voor een banklening niet wordt toegekend. Dit aandeel is hoger dan in de meeste andere Europese landen (zie figuur 1).

Figuur 1. Toegekende aanvragen banklening MKB-ondernemers, 2010

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3495-wm.htm

Bulgarije, Ierland en Letland zijn de enige Europese landen waar het aantal niet toegekende aanvragen voor bankleningen hoger ligt dan in Nederland. Dit betekent dat het in Nederland relatief moeilijk is om een banklening te verkrijgen. De belangrijkste redenen voor het niet toekennen van een banklening zijn volgens het CBS: ‘slechte kredietwaardigheid’, ‘gebrek aan eigen kapitaal’ en ‘onvoldoende onderpand’. Wanneer Europese ondernemers zelf besluiten niet in zee te gaan met een bank, is dat vooral vanwege de ‘hoge rentepercentages’.

De financiering van het mkb door banken ligt misschien stil, maar dat betekent niet dat er voor mkb’s geen financieringsmogelijkheden zijn. Er verschijnen regelmatig nieuwe manieren van bedrijfsfinanciering op de markt die interessant kunnen zijn voor mkb’s. Funding Circle biedt zo’n alternatieve vorm van mkb financiering. Als online leenplatform dat ondernemers en investeerders direct aan elkaar koppelt, wordt Funding Circle gezien als een vorm van peer-to-peer consumer lending; onderdeel van het overkoepelende begrip mkb crowdfunding. Mkb crowdfunding wint steeds meer aan populariteit, en wordt niet langer enkel als mogelijkheid gezien als de bank nee zegt. Dit komt door de aantrekkelijke voorwaarden die platformen voor mkb crowdfunding kunnen bieden.

Bij Funding Circle zijn alle tarieven transparant en krijgt u altijd een eerlijk rentepercentage. Dit rentepercentage wordt berekend aan de hand van de kredietwaardigheid van uw bedrijf. Onze kredietanalisten doen een uitspraak over deze kredietwaardigheid op basis van de door u beschikbaar gestelde informatie. Alle bedrijven worden ingedeeld in één van de volgende zes kredietklassen: A+ - A - B - C - D - E. Bedrijven die in klasse A+ worden ingedeeld, hebben een relatief laag verliesrisico, waardoor het rendement voor investeerders en het rentepercentage voor bedrijven ook lager ligt. Een investeerder die zijn geld uitleent aan een bedrijf in de kredietklasse E loopt juist een hoger risico, waardoor zowel het rendement voor de investeerder als het rentepercentage voor het bedrijf hoger is.

Het tarief om gebruik te maken van de marktplaats van Funding Circle is afhankelijk van de looptijd en de risicoklasse van uw project. Gedetailleerde informatie vindt u op de pagina voor bedrijven onder de rubriek kosten en criteria.

Tips om de liquiditeit van uw bedrijf te verhogen

Bij Funding Circle komt u in aanmerking voor een mkb bedrijfskrediet wanneer uw bedrijf een minimale omzet van € 30.000,- draait en minstens 2 jaar bestaat. De hoogte van uw rente wordt vervolgens bepaald aan de hand van de kredietwaardigheid van uw bedrijf. Eén van de belangrijkste aspecten die hierbij een rol speelt, is de liquiditeit. Liquiditeit is een financiële ratio die aangeeft of een bedrijf op korte termijn genoeg middelen heeft om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De liquiditeit van een bedrijf is sterk afhankelijk van de snelheid waarmee klanten betalen. Hoe sneller u het geld van uw klanten ontvangt, hoe sneller u aan uw eigen financiële verplichtingen kunt voldoen.

 • Tip 1: Maak duidelijke afspraken over de betaling
  Heldere betaalafspraken met de klant zorgen ervoor dat de kans dat uw klanten op tijd betalen aanzienlijk wordt verhoogd. Zorg dat u vooraf in ieder geval de volgende zaken heeft besproken met de klant:
  • Bedrag (denk aan de juiste valuta en het juiste BTW-tarief)
  • Betalingswijze (verloopt de betaling via automatische incasso, cash, banktransactie, etc.?)
  • Termijn (moet de klant vooraf, binnen x dagen of in termijnen betalen?)
  • Gevolgen bij wanbetaling (stuurt u een aanmaning, verhoogt u het bedrag, of schakelt u een incassobureau in?)

  Gemaakte afspraken kunt u het beste schriftelijk vastleggen. Dat voorkomt misverstanden en zorgt er bij problemen voor dat u uw klanten kunt wijzen op de overeenkomst. Leg de afspraken vast in een offerte, het contract, de algemene voorwaarden of op de factuur. Wilt u meer weten over het opstellen van de juiste betalingsvoorwaarden? Lees dan dit artikel van MKB Servicedesk.

 • Tip 2: Zorg voor een goed debiteurenbeheer

  Het debiteurenbeheer van een onderneming is erop gericht debiteuren hun openstaande facturen zo snel mogelijk te laten betalen. Het is erg belangrijk dat het debiteurenbeheer professioneel georganiseerd wordt, omdat openstaande rekeningen zorgen voor een lagere liquiditeit van uw bedrijf. Zorg daarom dat u iemand in dienst neemt die in staat is om goede betalingsafspraken te maken en die dit tevens op een heldere manier inzichtelijk kan maken.

 • Tip 3: Wees niet bang klanten af te stoten

  Om uw liquiditeit te verhogen, heeft u klanten nodig die hun betaalafspraken op tijd nakomen. Zijn er klanten die zich regelmatig niet aan de gemaakte afspraken houden? Wees dan niet bang om hier afscheid van te nemen! Focus op de klanten die wel op tijd betalen en verhoog zo uw liquiditeit.

Uw mkb lening aanvragen

Is de liquiditeit (en daarmee de kredietwaardigheid) van uw bedrijf in orde? Dan helpt Funding Circle u graag aan een mkb lening. Vraag vandaag nog een zakelijke lening aan voor uw mkb en krijg binnen 24 uur een kredietbesluit. Registreren is heel eenvoudig: vul dit formulier in en houd de benodigde documenten gereed. Wilt u meer weten over de kosten en criteria van een mkb bedrijfslening bij Funding Circle? Ga dan naar deze pagina. heeft u nog een vraag over de financiering van uw mkb? Dan kunt u kijken of uw vraag tussen de veelgestelde vragen staat, of contact opnemen met onze klantenservice. Deze is van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 - 17:30 uur te bereiken op het telefoonnummer 020 - 80 85 560 en per email via kredietnemer@fundingcircle.com.