Een bedrijfslening voor verschillende doeleinden via Funding Circle

Snel en eenvoudig geld lenen voor uw bedrijf


€ 4.601
Nu krediet aanvragen
Kredietbesluit binnen 24 uur

Financiering van het MKB met behulp van Funding Circle - wat onze klanten zeggen

“Funding Circle heeft een bloeiende, lokaal goed geaarde onderneming met sterke bedrijfscijfers aan financiering geholpen”

Ankie Neugebauer van Wizard’s Wedding Wonderland heeft
€ 50.000,- opgehaald met behulp van 34 investeerders.

Krediet aanvragen

In drie stappen naar uw bedrijfslening

Bedrijfslening aanvragen

Om een bedrijfslening aan te vragen, registreert u zich eerst op onze website. Vervolgens maakt u een bedrijfsprofiel aan en voert u de benodigde financiële gegevens in. Wanneer u aan onze voorwaarden voldoet, hoeft het aanvragen van een bedrijfslening maar 10 minuten te duren.

Financieringsaanbod ontvangen

Binnen 24 uur wordt uw aanvraag beoordeeld door onze ervaren kredietanalisten. Dit is helemaal gratis. Wanneer zij de aanvraag beoordeeld hebben, ontvangt u een persoonlijk aanbod met daarin de rente van uw bedrijfslening. Accepteert u dit aanbod, dan wordt uw project meteen beschikbaar gesteld voor financiering.

Uitbetaling bedrijfslening

Wanneer uw kredietproject helemaal gefinancierd is, ontvangt u een kredietcontract. Dit contract ondertekent u en stuurt u daarna weer terug. Onze partnerbank zal de bedrijfslening dan binnen enkele dagen naar u overmaken. Het terugbetalen gaat daarna via een maandelijkse afschrijving.

Wij staan voor je klaar

Neem contact met ons op
Telefoon: 020 - 24 16 885

Voldoet u aan onze voorwaarden voor het aanvragen van bedrijfslening?

  • Rechtsvorm: eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of besloten vennootschap (BV)
  • Jaaromzet: minimaal € 30.000,- in de afgelopen twee boekjaren
  • Boekhouding: balans en winst- en verliesrekening
  • Bestaansperiode: minimaal twee jaar
  • Omzetontwikkeling: stabiel of positief
  • Percentage eigen vermogen: positief


Houd de volgende documenten gereed voor een soepel verloop van uw aanvraag:

  • Goedgekeurde jaarrekeningen (balans en winst- en verliesrekening, incl. toelichting)
  • Kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de eigenaar.
  • Bankafschriften van de onderneming, van de afgelopen 15 volledige maanden.

Waarom willen ondernemers geld lenen voor hun bedrijf?

Als ondernemer heb je soms te maken met kostenposten die om extra financiële middelen vragen. De Kamer van Koophandel heeft in 2015 grootschalig onderzoek gedaan naar de financiering van zzp´ers en kleine en middelgrote ondernemingen. In het kader van dit onderzoek ging de Kamer van Koophandel onder andere na in hoeverre er behoefte is aan externe financiering en voor welke doeleinden deze financiering zoal gebruikt wordt.

Aan 1729 zzp´ers en 1395 mkb´ers werd gevraagd of zij in de afgelopen 12 maanden behoefte hadden gehad aan enige vorm van financiering. Bij 21% van de ZZP´ers en 39% van de mkb´ers bleek dit het geval te zijn. Aan de deelnemers met een financieringsbehoefte werd vervolgens gevraagd voor welke doeleinden zij deze extra financiële middelen dan nodig zouden hebben. Voor de ZZP´ers blijken de aanschaf van machines, bedrijfsmiddelen en inventaris (34%), werkkapitaal (31%), de herfinanciering van schulden (25%), marketing, internet en social media (28%) en de start van een bedrijf (19%) de vijf belangrijkste kostenposten te zijn. Voor mkb´ers zijn dat werkkapitaal (47%), de aanschaf van machines, bedrijfsmiddelen en inventaris (34%), de herfinanciering van schulden (23%), voorfinanciering van grote opdrachten (17%) en de verbetering of verandering van huisvesting (17%).

Bedrijfslening bij een bank vaak problematisch

In het onderzoek van de Kamer van Koophandel is niet alleen nagegaan voor welke doeleinden zzp´ers en mkb´ers externe financiering nodig hebben, maar ook of zij daadwerkelijk financiering hebben aangevraagd en of deze aanvraag werd goedgekeurd of afgekeurd. Van de 336 ZZP´ers met een financieringsbehoefte bleek 27% het afgelopen jaar een financieringsaanvraag te hebben ingediend bij een bank of andere instelling, evenals 42% van de mkb´ers met een financieringsbehoefte. Het grootste deel van deze aanvragen werd echter afgewezen: 74% van de ZZP´ers ontving in ieder geval één (gedeeltelijke) afwijzing, evenals 66% van de mkb´ers. De redenen voor deze afwijzingen lopen uiteen. In het onderstaande schema is te zien welke argumenten volgens de ondernemers een rol hebben gespeeld. Onvoldoende zakelijke waarborgen, onvoldoende persoonlijke zekerheden en te weinig eigen vermogen/solvabiliteit zijn bij zowel de zzp´ers als de mkb´ers veelvoorkomende verklaringen voor een afwijzing.

Een bedrijfslening via crowdfunding

Wanneer een bedrijfslening niet via een bank kan worden toegekend, zijn er voor zzp´ers en mkb´ers verschillende alternatieve vormen van financiering mogelijk. Maar hoe bekend zijn deze alternatieven? Ook dit heeft de Kamer van Koophandel onderzocht. In het onderstaande overzicht is te zien welk percentage van de deelnemende zzp´ers en mkb´ers bekend zijn met de verschillende vormen van financiering. Bovendien is in de schema´s te zien in hoeverre de deelnemers aan het onderzoek zelf gebruik gemaakt hebben van de genoemde financieringsvormen. Niet verrassend is dat de hypotheek en de reguliere banklening bij bijna iedere deelnemer wel bekend is. Uit de percentages blijkt bovendien dat dit ook de financieringsvormen zijn waar het meest op teruggegrepen wordt. Een opvallend resultaat is wel dat crowdfunding een bekende financieringsvorm is, maar dat er relatief weinig gebruik van wordt gemaakt.

Figuur 3. Bekendheid financieringsvormen vs. gebruik afgelopen 5 jaar. Mkb financiering Behoefteonderzoek en analyse

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een combinatie van de woorden ´crowd´ ((mensen)menigte, massa) en ´funding´ (financiering). Definities lopen uiteen, maar in het boek ´Crowdfunding, de hype voorbij´ (1) wordt de volgende beschrijving gehanteerd: “Crowdfunding is een manier van individuen en groepen om hun activiteiten – of droom, ambitie, of groei – door middel van een open oproep te financieren door te putten uit relatief kleine bijdragen van een relatief groot aantal mensen, in ruil voor immateriële dan wel materiële beloning.” Hoewel vergelijkbare vormen van financiering eeuwen geleden al voorkwamen, heeft financiering via crowdfunding met de komst van het internet een enorme groei doorgemaakt.

Hoe verhoudt crowdfunding zich tot de werkwijze van Funding Circle?

Hoewel crowdfunding een eenduidig begrip lijkt, wordt het woord in de praktijk voor verschillende financieringsmodellen gebruikt. Vaak bedoelt men ermee dat er een bedrag geschonken wordt, in ruil voor een bepaalde beloning. Die beloning is bijvoorbeeld een exemplaar van het product waarvoor geld ingezameld is. Met crowdfunding kan echter ook crowd donation worden bedoeld, waarbij mensen een gedrag doneren zonder dat zij hier zelf op een directe manier iets voor terugkrijgen. Daarnaast kan er sprake zijn van crowdlending: investeerders lenen geld uit aan de ondernemer en krijgen hier doorgaans, naast het geleende bedrag, een vaste vergoeding voor terug (zoals de rente op een bedrijfslening). Het terugbetalen vindt plaats op regelmatige basis en alle afspraken worden vastgelegd in een klassiek bedrijfsleningscontract. Deze laatste financieringsvorm is de vorm van crowdfunding die bij Funding Circle gehanteerd wordt.

Waarom geld lenen bij Funding Circle?

Als ondernemer kan het voorkomen dat u, om welke reden dan ook, een zakelijke lening nodig heeft. Funding Circle helpt u bij het vinden van investeerders en biedt beide partijen aantrekkelijke voorwaarden. Dat is mogelijk, omdat Funding Circle de grootste online kredietmarktplaats ter wereld is voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB’s, of wanneer in de context van de Europese Unie wordt gesproken: SMEs). We zijn dus gespecialiseerd in het samenbrengen van lokale MKB’s en investeerders. Op die manier wil Funding Circle het verouderde banksysteem vernieuwen en economische groei bevorderen. Funding Circle helpt bedrijven zo snel en efficiënt mogelijk aan een zakelijke lening en voorziet investeerders van een gunstig rendement.

Wanneer u besluit bij Funding Circle geld te lenen voor uw bedrijf, bent u verzekerd van voordelige kredietvoorwaarden. Funding Circle werkt onafhankelijk van banken, en heeft daardoor geen duur netwerk van filialen dat moet worden onderhouden. Bovendien hoeft u geen langdurige gesprekken met bankadviseurs aan te gaan, om vervolgens te horen te krijgen dat er geen krediet beschikbaar is. Geld lenen bij de bank is voor veel MKB-ondernemers een groot probleem, zoals bleek uit het onderzoek van de Kamer van Koophandel. Omdat MKB’s zo moeilijk aan bancair krediet komen, lopen zij het risico hun plannen niet uit te kunnen voeren. Funding Circle biedt een oplossing voor deze ondernemingen door een alternatieve financieringsvorm aan te bieden. Een groot voordeel van Funding Circle is de flexibiliteit. Zo krijgt u bijvoorbeeld, in tegenstelling tot wat het geval is bij bankkredieten, geen boete voor vervroegde aflossing. U kunt bij Funding Circle ongedekte kredieten van € 10.000,- tot € 250.000,- aanvragen, met een financieringsduur tussen een half jaar en vijf jaar. De hoogte van de rente van uw bedrijfslening wordt op individuele basis bepaald. Kijk voor meer informatie over de financieringsduur en rente van uw bedrijfslening op deze pagina.

Tips voor een succesvolle kredietaanvraag

Wees voorbereid

Wanneer u geld wilt lenen voor uw onderneming, is het belangrijk dat u een plan op papier heeft staan. Stel uzelf de volgende vragen: waarin wilt u geld investeren, hoe denkt u dat geld terug te krijgen en waar zitten de risico’s? Om de kans op financiering te vergroten, moet u deze punten goed onderbouwen.

Zorg voor een goede liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting geeft inzicht in uw financiële situatie en zorgt ervoor dat u weet welke rekeningen nog open staan. Ook geeft de begroting inzicht in de tijdsperiode waarin u het beste kunt investeren en kunt u hiermee nagaan of uw klanten al betaald hebben. Bent u nog niet helemaal vertrouwd met termen als liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit? Lees dan hier meer over deze belangrijke begrippen.

Verbeter uw cashflow

In iedere onderneming zijn er zowel inkomende als uitgaande geldstromen. De cashflow is het verschil tussen deze twee geldstromen. MKB’s lopen ieder jaar miljarden euro’s mis omdat facturen niet of te laat betaald worden. PostNL heeft een speciale cashflowtool ontwikkeld die binnen één minuut kan berekenen hoe u uw cashflow kan verbeteren.

Combineer uw kredietaanvraag met subsidies

Funding Circle streeft ernaar om uw zakelijke krediet volledig te financieren. Dit is een groot verschil met banken, die vaak maar tot 70% van uw plannen financieren. Mochten er echter niet genoeg investeerders worden gevonden, dan kunt u ervoor kiezen alsnog het deelbedrag aan te nemen. Onderzoek in dat geval of er geen subsidies zijn waarvoor u in aanmerking komt. Bent u bijvoorbeeld erg bezig met innovatie? Kijk dan eens naar de volgende vijf landelijke hulpregelingen die MKB Servicedesk voor u op een rijtje heeft gezet.