Privacy beleid

 1. Algemene informatie over dataverwerking
  1. De verantwoordelijke instantie en contactpunt
  2. Recht op informatie en klachten
  3. Herroepingsrecht
 2. Deel 1: Dataverwerking bij bezoek aan de website
  1. 1.1. Analyse van de wijze en de omvang van gebruik van de website
  2. 1.2. Cookie-gebruik voor comfortabel gebruik van de website
  3. 1.3. Fraudepreventie met behulp van Device Ident
  4. 1.4. Accountgebruik
  5. 1.5. Dataverwerking voor reclamedoeleinden en nieuwsbrief
 3. Deel 2: Dataverwerking bij kredietaanvragen
  1. 2.1. Verwerking van data van de aanvrager c.q. de vertegenwoordiger van de kredietnemer (economisch rechthebbende)
  2. 2.2 Verwerking van data van de garantstellers (kredietnemer, borg, echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van borg)
  3. 2.3. Verwerking van kredietproject-data
  4. 2.4. Verwerking voor publicatie en dataoverdracht aan potentiële beleggers
  5. 2.5. Dataoverdracht aan derden
  6. 2.6. Datagebruik voor marketing en klantbinding
 4. Deel 3: Dataverwerking bij beleggingen/investeringen
  1. 3.1. Dataverzameling van beleggers/investeerders
  2. 3.2. Gebruiksdoelen
 5. Deel 4: Opname telefoongesprekken en monitoren gesprekken
  1. 4.1. Telefoongesprekken met onze incasso afdeling en klantenservice
  2. 4.2. Andere telefoongesprekken
 6. Deel 5: Dataverwerking door de Back-Up Servicer
  1. 5.1. Diensten van de Back-Up Servicer
  2. 5.2. Dataoverdracht naar de Back-Up Servicer
 1. Algemene informatie over dataverwerking

 2. De verantwoordelijke instantie en contactpunt

  Funding Circle Groep is de verantwoordelijke instantie voor de hieronder beschreven dataverwerking. Deze groep omvat de rechtspersonen Funding Circle Nederland B.V (KvK 61398462), Stichting Derdengelden Funding Circle (KvK: 61398349) (beiden gevestigd aan de Strawinskylaan 3075, Atrium, 1077 ZX Amsterdam, Nederland, evenals Funding Circle CE GmbH, Bergmannstraße 72, 10961 Berlijn, Duitsland (verder te noemen „Funding Circle”).

  Funding Circle Nederland B.V, Strawinskylaan 3075, Atrium, 1077 ZX Amsterdam, Nederland, e-mail: informatie@fundingcircle.nl is het contactpunt voor de rechten en plichten evenals de informatie met betrekking tot dataverwerking.

 3. Recht op informatie en klachten

  U heeft recht op inzage in de over u opgeslagen persoonsgegevens conform art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) (art. 15 Algemene verordening gegevensbescherming “AVG”), recht op gegevenswissing en recht op rectificatie van data conform art. 36, eerste lid Wbp (art. 16, 17 AVG). U kunt uw verzoek schriftelijk of via uw (geverifieerde) e-mail naar het hierboven genoemde contactadres zenden.

 4. Herroepingsrecht

  Waar de dataverwerking berust op toestemming kunt u deze toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang herroepen. U kunt uw herroeping schriftelijk of via uw (geverifieerde) e-mail naar het hierboven genoemde contactgegevens zenden.

 5. Deel 1: Dataverwerking bij bezoek aan de website

  Bij een bezoek aan de website vindt de verwerking van de volgende data plaats:

 6. 1.1. Analyse van de wijze en de omvang van gebruik van de website

  Van elke bezoeker op de website worden gegevens verzameld over het tijdstip, de duur en het aantal gebruikte pagina´s evenals gegevens over de regio en het browsertype.
  De dataverzameling gebeurt gepseudonimiseerd en wordt aangewend om anonieme informatie over de wijze van gebruik van de pagina´s te verzamelen en het aanbod van de pagina-inhoud beter af te stemmen op de gebruiker.
  Voor de afzonderlijke methodes worden verschillende diensten gebruikt en er bestaat een individueel recht van verzet:

  • Google Analytics c.q. Google Universal Analytics: De verwerking vindt plaats met behulp van cookies en de overdracht aan de servers van Google. U kunt de verwerking van deze data door Google herroepen door de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) en de beschikbare browser plug-in te downloaden en installeren.
  • Google AdWords: De dataverwerking gebeurt bovendien met behulp van het door Google in de VS gebruikte online programma voor reclamedoeleinden Google AdWords (conversion-tracking) door een specifieke cookie (geldigheid 30 dagen). Daarbij worden na een klik op advertenties van Google de gegevens van de websitebezoeker verbonden met de gegevens van de advertentiegebruiker. Daarbij is echter de identiteit van de gebruiker nog niet herkenbaar, alleen de samenhang: men ziet dat een gebruiker na een advertentie bepaalde pagina´s heeft bezocht. De met behulp van conversion-cookies gewonnen informatie dient voor het opstellen van statistieken voor de adverteerders, zoals het totaal aantal gebruikers dat de advertentie heeft aangeklikt en dat naar een met een conversion-tracking-tag voorziene pagina wordt doorgestuurd. Dit bevat geen informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Indien u niet wilt deelnemen aan deze tracking kunt u de cookie van de Google conversion-tracking deactiveren of verwijderen via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser. Meer hierover vindt u op www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
   U kunt bovendien via de advertentiemanager op http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl de instellingen deactiveren.
  • DoubleClick by Google: De dataverwerking vindt bovendien plaats met behulp van de webanalysedienst DoubleClick by Google (“DoubleClick“) van Google Inc. Google verwerkt deze informatie in onze opdracht, om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om ons verdere diensten te leveren die verbonden zijn met het gebruik van de website en internet. Dat geldt vooral voor de functie van display-reclame, rapporten over impressies in het Google display netwerk, integratie van de DoubleClick Campaign Manager en Google Analytics rapporten over de diensten conform de demografische kenmerken en interesses. U kunt de dataverzameling door DoubleClick deactiveren door de browser plug-in te installeren op https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl.
  • ClickTale: De verwerking voor dit doel vindt bovendien plaats met behulp van de webanalysedienst van ClickTale! Inc. (“ClickTale“). Hiervoor worden data van het gebruik inclusief IP-adres overgedragen aan een server van ClickTale buiten Nederland. Daar worden de gegevens opgeslagen en geanonimiseerde gebruiksrapporten opgesteld. Het IP-adres wordt gebruikt om de regio van de gebruiker te herleiden. U kunt de dataverwerking herroepen door een cookie te plaatsen voor uitsluiting van deze dataverwerking (zie de beschrijving hier: http://www.clicktale.net/disable.html)
  • Facebook Audience (Facebook-Pixel): Indien u via een advertentie bij Facebook op onze website terechtkomt, wordt het bezoek aan onze website gemeld aan Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Facebook kan uw bezoek vervolgens herleiden naar uw profiel en genereert geanonimiseerde rapporten vanuit de profielgegevens van alle websitebezoekers over het succes van onze advertenties (bijv. leeftijd of beroep van de websitebezoeker). Deze functie dient er bovendien toe bezoekers van deze website bij hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook op diens interesses afgestemde advertenties (“Facebook-Ads“) toe te sturen. U kunt het datagebruik herroepen via de instellingen in uw Facebook-account: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_
  • Optimizely: Onze website maakt gebruik van Optimizely, een webanalysedienst van Optimizely Inc., (“Optimizely”). Optimizely gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. U kunt deze dataverwerking deactiveren door een cookie te plaatsen voor uitsluiting van deze dataverwerking (zie de beschrijving hier: https://www.optimizely.com/opt_out/).
  • Bing: Op onze website worden data met behulp van technologieën van Bing Ads gegevens verzameld en opgeslagen en waarmee gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden opgesteld. Het gaat hierbij om een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052‐6399, VS. Deze dienst maakt het mogelijk om activiteiten van gebruikers van onze website te traceren indien deze via advertenties van Bing Ads op onze website terecht zijn gekomen. Indien u via een dergelijke advertentie op onze website terechtkomt, wordt er een cookie geplaatst op uw computer. Op onze website is een Bing UET‐tag geïntegreerd. Dit is een code waarmee in combinatie met de cookie enkele niet-persoonlijke data over het gebruik van de website worden opgeslagen. Daarbij wordt geen informatie over uw identiteit verzameld. Deze informatie wordt doorgezonden naar de server van Microsoft in de VS en daar voor maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt de registratie van de door de cookie verzamelde gegevens en de gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website evenals de verwerking van deze data voorkomen door de plaatsing van cookies te deactiveren. Dat kan mogelijk de functionaliteit van de website beperken. Bovendien kan Microsoft zo nodig met het zogenaamde cross‐device‐tracking ook uw gebruikersgedrag nagaan op uw andere elektronische apparaten. Op die manier kan Microsoft u gepersonaliseerde reclame toezenden via Microsoft-websites en –apps. U kunt de toezending deactiveren via de volgende link: http://choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out
  • LinkedIn: Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. Elke keer dat u op een van onze pagina´s klikt, die functies bevatten van LinkedIn, wordt een verbinding gemaakt met de server van LinkedIn. LinkedIn wordt geïnformeerd over uw bezoek aan onze websites met uw IP-adres. Als u de “Recommend-Button“ van LinkedIn aanklikt en met uw account bent ingelogd bij LinkedIn, kan LinkedIn uw bezoek op onze internetpagina naar uw gebruikersaccount herleiden. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van deze pagina´s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de doorgezonden data evenmin ervan het gebruik door LinkedIn. U kunt dit datagebruik herroepen via de instellingen van uw LinkedIn-account op https://www.linkedin.com/psettings/data-sharing.

 7. 1.2. Cookie-gebruik voor comfortabel gebruik van de website

  Wij gebruiken ook cookies om het door u gebruikte apparaat bij een volgend bezoek aan de website van Funding Circle te kunnen herkennen en u bijvoorbeeld functies van Funding Circle aan te kunnen bieden met uw voorkeursinstellingen. U kunt deze service herroepen door cookies te deactiveren of te verwijderen via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser.

 8. 1.3. Fraudepreventie met behulp van Device Ident

  Van elke gebruiker worden apparaat-gerelateerde gegevens verzameld (zoals apparaatnummer, apparaat-ID, regio). Deze worden gepseudonimiseerd en apart van andere data opgeslagen door Device Ident. Deze data worden gebruikt voor een risicoanalyse van fraudepogingen zoals identiteitsverhulling. In het geval van een gebruikerscontract met Funding Circle worden deze gegevens gelinkt aan de aanvrager en daarmee het frauderisico van gebruikers van Funding Circle vastgesteld. Deze gegevensverwerking berust op art. 8, onderdeel b Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG) omwille van het groter belang om zich te beschermen tegen fraudepogingen gerelateerd aan kredietverstrekking.

 9. 1.4. Accountgebruik

  Voor de diensten van Funding Circle (kredietaanvragen of investeringen/beleggingen) wordt een gebruikerscontract gesloten. Dit houdt in dat er een account wordt aangemaakt voor de opslag van identiteitsgegevens zoals login en password. Het account maakt het procesbeheer en de toegang tot data en documenten mogelijk. Hiervoor worden persoonlijke gegevens opgeslagen afhankelijk van de overeengekomen diensten (gegevens over de kredietnemer of de belegger) evenals gebruikstijden (login). Deze data zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website en worden conform art. 8, onderdeel b Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG) opgeslagen.

 10. 1.5. Dataverwerking voor reclamedoeleinden en nieuwsbrief

  Funding Circle gebruikt contactgegevens als volgt om informatie te verstrekken over haar diensten:

  • E-mailreclame: Indien u klant bent van Funding Circle (aanmelding met account) wordt het geregistreerde e-mail adres gebruikt om u incidenteel te voorzien van informatie en nieuws over Funding Circle. U kunt de verwerking van deze gegevens altijd schriftelijk herroepen zonder dat hiervoor kosten, behoudens verzendkosten conform het basistarief, in rekening worden gebracht.
  • Facebook Audience: Indien u klant bent van Funding Circle (aanmelding met account) wordt uw e-mail adres versleuteld verstuurd naar Facebook en daar gecontroleerd op bekendheid bij Facebook. Is dit het geval dan ontvangt u reclames in uw Facebook account. De verstuurde data worden na vergelijking onmiddellijk verwijderd. U kunt deze verwerking altijd schriftelijk herroepen.
  • Toestemming: Afgezien van het feit of u al dan niet klant bent bij Funding Circle, ontvangt u na instemming onze nieuwsbrief en andere informatie per mail. U kunt deze toepassing altijd schriftelijk herroepen.

 11. Deel 2: Dataverwerking bij kredietaanvragen

 12. 2.1. Verwerking van data van de aanvrager c.q. de vertegenwoordiger van de kredietnemer (economisch rechthebbende)

  Voor het aangaan en het uitvoeren van het contract (“kredietbemiddeling“), inclusief de contractafwikkeling, worden data van de aanvrager c.q. de tekenbevoegde als volgt verzameld en verwerkt:

  • identiteitsgegevens (zoals voornamen, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats/-land, nationaliteit(en)),
  • gegevens over de functietitel en werksituatie (zelfstandig, in loondienst, directeur in loondienst)
  • contactgegevens (zoals adres, telefoonnummers, e-mailadressen)

  Deze verwerking berust op art. 8, onderdeel b Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG), zonder deze gegevens kan de aanvraag niet worden verwerkt. De data worden 7 jaar opgeslagen.

 13. 2.2. Verwerking van data van de garantstellers (kredietnemer, borg, echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van borg)

  Van een kredietnemer (in het geval van een eenmanszaak), anders van personen die zich borgstellen voor een lening, worden gegevens over de identiteit van de persoon en over zijn economische situatie verzameld en verwerkt. Zonder deze gegevens kan de aanvraag niet worden verwerkt. Indien de aanvrager directeur-aandeelhouder is en geen andere persoon wordt genoemd als borgsteller, wordt de hier verstrekte informatie van de aanvrager verzameld. Dit omvat:

  • identiteitsgegevens (zoals geslacht, naam, (meisjes)naam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, nationaliteit(en) en burgerlijke staat)
  • gegevens over verblijfsstatus (alleen in geval van niet-Nederlands staatsburgerschap, zoals verblijfsstatus en in geval van een tijdelijke vergunning de einddatum),
  • adres- en contactgegevens (zoals privé- en zakelijk adres, telefoonnummers, e-mail adressen), gegevens over de woonsituatie (sinds wanneer woonachtig op het huidige adres, het voorgaande woonadres (indien minder dan 36 maanden woonachtig op het nieuwe adres), WOZ-waarde woning
  • gegevens over inkomsten (naam werkgever(s) of uitkeringsinstantie, hoogte van salaris of uitkering)
  • gegevens over inkomsten van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de borg (naam werkgever(s) of uitkeringsinstantie, hoogte van salaris of uitkering)
  • gegevens over het vermogen (zoals het bedrag in contanten en de hoogte van de bankrekeningsaldi, het vastgoedvermogen, waardepapieren, schulden en in voorkomend geval informatie over aanmerkelijke belangen)
  • gegevens over verplichtingen (zoals gegevens met betrekking tot lopende kredieten en hypotheken, incl. kredietgever, uitstaand bedrag, maandelijkse betalingsverplichting, langdurige betalingsverplichtingen)
  • kredietwaardigheid (zoals kredietscores, negatieve indicatoren),
  • bank- en betalingsgegevens (zoals rekeninghouder, bankrekeningnummer/IBAN, bankidentificatiecode, creditcardgegevens met kredietkaartnummer, geldigheidsdatum en veiligheidscode),

  Bovendien worden, voor zover het gaat om een bedrijfskrediet-project, ook de volgende gegevens verzameld:

  • gegevens over het aanvragende bedrijf (zoals de handelsnaam, registratienummer in het handelsregister, BTW-nummer (optioneel), bestuurders, aandeelhouders, aantal medewerkers, oprichtingsdatum, omzet van het laatste boekjaar, branche, omzetgegevens van de grootste klant (indien groter dan 10%), bestaande schuldverplichtingen, groepsstructuur)
  • definitieve jaarrekeningen van de laatste drie (minstens twee) rapportageperiodes (indien niet beschikbaar over het laatste fiscale jaar: tussentijdse cijfers), tussentijdse cijfers en eventueel vergelijkende cijfers over dezelfde periode van het voorgaande jaar als ook gegevens over liquiditeit (namen van de banken waar de rekeningen worden gehouden, het actuele banksaldo, rekeningafschriften van de laatste drie maanden).

  De data worden voor volgende doeleinden verwerkt:

 14. (1) Toetsing van de identiteit en de betrouwbaarheid inzake antiwitwaswetgeving: Daarvoorworden gegevens zoals voornamen, achternamen, geboorteplaats, geboortedatum, adressen, nationaliteit(en), en eventueel e-mail adres en mobiel telefoonnummer als ook de gegevens van de identiteitspapieren (bijv. ID-kaart of paspoort met inschrijvingsbewijs) voor eenduidige identificatie opgeslagen.

  De bovengenoemde identiteitsgegevens kunnen door Funding Circle worden verzonden naar de verify-U AG, Peter-Sander- Straße 41a, 55252 Mainz-Kastel (“verify-U”) voor opslag en gebruik. Verify-U voert voor toetsing aan de Wwft een online-legitimatieonderzoek uit met behulp van videochat of een gekwalificeerde elektronische handtekening. Hiervoor dient de kredietnemer zich te registreren bij verify-U met de gegevens (e-mail adres en eventueel mobiel telefoonnummer) die ook zijn gebruikt voor de aanmelding bij Funding Circle. Na een geslaagde identificatie ontvangt Funding Circle van verify-U elektronisch alle geverifieerde gegevens die conform de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (“Wwft”) als bewijs vastgelegd en bewaard moeten worden. Funding Circle slaat deze data op. Funding Circle kan de geverifieerde gegevens aan institutionele beleggers (zoals bijvoorbeeld banken) doorgeven, voor zover zij onder antiwitwaswetgeving verplicht zijn een identificatie uit te voeren.

  De identiteitsgegevens worden bovendien gebruikt om de kredietnemer c.q. de economisch rechthebbende te controleren op een verhoogd risico op witwassen en/of terrorismefinanciering (overeenkomsten met data in de sanctielijsten van de EU, VS en Interpol, lijsten met “politiek prominente personen”, publicaties over prudentieel toezicht of strafrechtelijke sancties tegen een persoon). De controle vindt plaats bij aanvang van de zakelijke relatie en wordt regelmatig herhaald.

  De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Wwft in de huidige van toepassing zijnde versie. De data worden opgeslagen tot 5 jaar na afloop van het boekjaar waarin de zakelijke relatie eindigt.

 15. (2) Inwinning van informatie over kredietwaardigheid: de kredietwaardigheid van kredietnemers en de garantstellers wordt beoordeeld. De verwerking berust op art. 8, onderdelen b en f Wbp, omwille van het gerechtvaardigd belang om precontractuele maatregelen m.b.t. kredietverlening uit te voeren. Met het oog daarop worden het tijdstip en de informatie over de kredietaanvraag als ook de garantstelling aan de verschillende kredietregistratiebureaus verstrekt (Graydon, Focum, BKR) en gegevens over kredietwaardigheid ingewonnen (gegevens over kans op wanbetaling met gebruik van informatie over het vorige betalingsgedrag van de persoon op basis van wiskundig-statistische methodes met gebruikmaking van adresgegevens en ook negatieve kenmerken zoals een lopende incasso- of insolventieprocedures, een bovengemiddeld risico op wanbetaling of vergelijkbaar). De kredietwaardigheidsgegevens worden voor de voorafgaande toetsing voor de kredietverschaffing verder verwerkt.

  Funding Circle verstrekt persoonsgegevens over het tot stand komen en afwikkelen van financieringen aan het Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) (gevestigd aan de Teisterbantlaan 2a, 4006 EB Tiel). Daarnaast kunnen in het kader van het aanspreken van een borg persoongegevens aan BKR worden verstrekt, ook als deze betrekking heeft op een lening aan een rechtspersoon. Funding Circle kan tevens beschikken over de persoonsgegevens die door andere zakelijke klanten van het BKR zijn aangeleverd. De aard van de vastgelegde persoonsgegevens, de voorwaarden voor vastlegging, gebruik en verstrekking en de regels voor verwijdering van de persoonsgegevens zijn neergelegd in het algemeen reglement van het BKR, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, dat ook voorziet in een specifieke geschillenregeling.

 16. (3) Beslissing over de kredietverschaffing in de vorm van een voorafgaande toetsing/rating: op basis van Art. 8, onderdelen b en f Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b, lit. f AVG) vanwege een gerechtvaardigd belang om inzicht te verkrijgen met betrekking tot een waarschijnlijkheid op wanbetaling vindt een voorafgaande toetsing plaats. Daarvoor wordt met gebruik van wiskundig-statistische methodes de kans berekend op wanbetaling door de kredietnemer c.q. van de borgsteller (in het vervolg “rating”). De rating dient voor bepaling van een risico-conform rentepercentage dat, in geval van vrijgave van het kredietproject, automatisch van toepassing is. De gegevens worden tot 7 jaar na afloop van het contract c.q. bij afwijzing tot 5 jaar na de beslissing bewaard.
  De vaststelling van de kans op wanbetaling berust op een geautomatiseerde beslissing (art. 42 Wbp). De belangrijkste redenen die hebben geleid tot afwijzing worden direct kenbaar gemaakt en kunnen op aanvraag aan kredietnemer@fundingcircle.nl nader worden toegelicht.

 17. (4) Ingang, uitvoering en beëindiging van het kredietcontract: Alle data worden voor uitvoering van het contract conform art. 8, onderdeel b Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG) verwerkt.. De data worden tot 7 jaar na afloop van het contract c.q. bij afwijzing tot 5 jaar na de beslissing bewaard.

 18. (5) Doorontwikkeling van het waarschijnlijkheidsmodel: De gegevens van de kredietaanvraag en van de kredietwaardigheid worden gepseudonimiseerd en daarna voor verbetering van het scoringmodel gebruikt ter bepaling van de kans op wanbetaling. Deze verwerking gebeurt op basis van art. 8, onderdeel f Wbp vanwege een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van de gepseudonimiseerde data voor eigen bedrijfsdoeleinden.

 19. 2.3. Verwerking van kredietproject-data

  Voor het aangaan en het uitvoeren van het contract worden gegevens over het kredietproject verzameld en verwerkt. Dit kunnen, afhankelijk van de aanvraag, persoonlijke gegevens zijn. Gegevens van kredietprojecten omvatten:

  • Beschrijving van het kredietproject (zoals titel, gewenst bedrag, gewenste looptijd, gebruiksdoel van het krediet (zoals financiering bedrijfsmiddelen, aankoop van bedrijfsactiva, expansie, vereffening van belastings- en sociale verzekeringslasten), beschrijving van het bedrijf, verklaring over kredietwaardigheid van de kredietnemer als ook eventueel beeld- en videomaterieel over de kredietnemer (optioneel).
  • Deze gegevens worden voor verwerking en zullen worden gebruikt bij de voorafgaande toetsing (zie 2.2. doel 3). Bovendien worden de gegevens conform de verklaringen onder 2.4. op de website bekend gemaakt.

 20. 2.4. Verwerking voor publicatie en dataoverdracht aan potentiële beleggers

  Data worden gepubliceerd en voor de verkoop van vorderingen als volgt overgedragen:

  Openbaarmaking: De hieronder genoemde gegevens worden gebruikt om gecontroleerde /geverifieerde kredietprojecten aan de potentiële beleggers te presenteren zodat zij in de lening kunnen investeren. Daarvoor worden de data over het krediet en kredietproject op de website gepubliceerd en zichtbaar gemaakt voor alle websitebezoekers. Hierbij gaat het in elk geval om volgende gegevens over:

  • het kredietproject (titel, krediethoogte, kredietlooptijd, rentepercentage, gegevens over de Funding Circle risicoklasse, gebruiksdoel (zoals financiering bedrijfsmiddelen, aankoop van bedrijfsactiva, expansie, vereffening van belasting- en sociale verzekeringsverplichtingen of andere gebruiksdoelen),
  • het financieringsquotum evenals de resterende periode waarin het kredietproject op Funding Circle is vrijgegeven en resterende looptijd van de lening.

  Geregistreerde gebruikers kunnen bovendien volgende aanvullende gegevens inzien:

  • handelsnaam, branche, rechtsvorm, oprichtingsjaar van het bedrijf, regio, omzet en aantal medewerkers van de laatste verslagperiode van de kredietnemer, de bereidheid tot borgstelling door de directeur c.q. vennoot c.q. derden).
  • titel van het kredietproject, krediethoogte, kredietlooptijd, rentepercentage, gegevens over de Funding Circle risicoklasse, gebruiksdoel van het krediet (financiering bedrijfsmiddelen, aankoop van bedrijfsactiva, expansie, vereffening van belasting- en sociale verzekeringsverplichtingen en andere gebruiksdoelen), financieringsquotum evenals de resterende periode waarin het kredietproject op Funding Circle is vrijgegeven en de resterende looptijd van de lening.

 21. 2.5 Dataoverdracht aan derden

  (1) Dienstverleners die worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening ontvangen alleen de gegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren, voor zover dat wettelijk is toegestaan. Funding Circle waarborgt dat deze dienstverleners alleen uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met onze instructies en dat deze dienstverleners moeten voldoen aan de geldende regels voor gegevensbescherming.
  (2) Funding Circle of bepaalde beleggers die lening- of borgstellingsaanspraken verkrijgen, kunnen door wet- of regelgeving, (gerechtelijke) uitspraken of bevelen worden verplicht om bepaalde persoonlijke of bedrijfsgegevens over te dragen of Funding Circle te verzoeken deze over te dragen aan dergelijke beleggers of aan overheids- of andere instanties (met name in het kader van antiwitwaswetgeving). In dergelijke gevallen worden enkel de gegevens overgedragen waartoe verplicht wordt.

 22. 2.6. Datagebruik voor marketing en klantbinding

  Funding Circle gebruikt de contactgegevens (e-mailadres, mobiel telefoonnummer) ook voor toezending van promotionele informatie zoals de nieuwsbrief of SMS. Deze toepassing berust ofwel op toestemming ofwel op grond van art. 8, onderdeel f Wbp bij afsluiting van het contract. U kunt het datagebruik voor reclamedoeleinden altijd schriftelijk herroepen.

 23. Deel 3: Dataverwerking bij beleggingen/investeringen

 24. 3.1. Dataverzameling van beleggers/investeerders

  Accountgegevens: Om een beleggingscontract aan te gaan dient er via de website een account te worden aangemaakt. De benodigde dataverwerking is beschreven onder punt 1.3.

  Gegevens beleggers: Voor het aangaan en uitvoeren van een investering worden gegevens van de belegger c.q. de vertegenwoordigingsbevoegde (zoals in geval van een rechtspersoon) verzameld en opgeslagen. Dit omvat:

  • identiteitsgegevens (zoals geslacht, (voor)namen, evt. (meisjes)naam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, nationaliteit(en) en burgerlijke staat),
  • gegevens over identiteit (soort legitimatie, datum en plaats van uitgifte, geldigheidsduur),
  • gegevens over verblijfsvergunning (alleen in geval van een niet-Duits staatsburgerschap, zoals verblijfsstatus en in geval van een tijdelijke vergunning: de einddatum),
  • adres- en contactgegevens (zoals thuisadres/zakelijk adres, telefoonnummers, e-mail adressen),
  • bank- en betalingsgegevens (zoals rekeninghouder, bankrekeningnummer/IBAN, bankidentificatiecode, creditcardgegevens met geldigheidsdatum en veiligheidscode),
  • ervaring met en kennis van crowdlending en soortgelijke financiële beleggingsproducten

  Indien de belegger een rechtspersoon is, worden bovendien gegevens over het bedrijf geregistreerd die in het individuele geval persoonsgebonden kunnen zijn.

 25. 3.2. Gebruiksdoelen

  De gegevens worden voor volgende doeleinden gebruikt:

  (1) Toetsing van de identiteit conform Wwft. De belegger kan zo nodig worden gevraagd om een bewijs voor te leggen over zijn identiteit conform de Wwft in de huidige van toepassing zijnde versie. Daarvoor worden de gegevens zoals voornamen, achternamen, geboorteplaats, geboortedatum, adressen, nationaliteit(en), en eventueel e-mail adres en mobiel telefoonnummer als ook de gegevens van de identiteitspapieren (bijv. ID-kaart of paspoort) voor eenduidige identificatie opgeslagen.

  De identiteitsgegevens worden bovendien gebruikt om de belegger c.q. de economisch rechthebbende te controleren op een verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering (toetsing aan de data in de sanctielijsten van de EU, VS en Interpol, lijsten met “politiek prominente personen”, publicaties over prudentieel toezicht of strafrechtelijke sancties tegen een persoon). De controle vindt plaats bij aanvang van de zakelijke relatie en wordt regelmatig herhaald.

  De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Wwft in de huidige van toepassing zijnde versie. De data worden opgeslagen tot 5 jaar na afloop van het boekjaar waarin de zakelijke relatie eindigt.

  (2) Marketingdoeleinden: Funding Circle gebruikt de contactgegevens (e-mailadres, mobiel telefoonnummer) ook voor toezending van promotionele informatie zoals de nieuwsbrief of SMS. De verwerking berust ofwel op toestemming ofwel op grond van bij afsluiting van het contract op basis van art. 8, onderdeel f Wbp. U kunt het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden altijd schriftelijk herroepen.

 26. Deel 4: Opname telefoongesprekken en monitoren gesprekken

 27. 4.1. Telefoongesprekken met onze incasso afdeling en klantenservice

  De telefoongesprekken die u met onze incasso afdeling en onze klantenservice voert worden door Funding Circle opgenomen en gemonitord.

  Tijdens een dergelijke opname kunnen persoonsgegevens worden opgenomen, waaronder de identiteit van de gesprekspartner, details van de kredietaanvraag, details van een kredietproject of een investering en alle overige persoonlijke informatie die in het gesprek wordt gedeeld.

  De verwerking berust op art. 6, lid 1, punt f) AVG op grond van het zwaarder wegende gerechtvaardigde belang van Funding Circle om bewijs te leveren in geval van geschillen. In onze ervaring worden doorgaans onze incasso afdeling en onze klantenservice betrokken indien een geschil ontstaat over een kredietaanvraag, een kredietproject of een investering.

  Opgenomen gegevens zullen worden bewaard tot vijf (5) jaar na beëindiging van de contractuele relatie.

 28. 4.2. Andere telefoongesprekken

  In aanvulling op het bovenstaande kan Funding Circle willekeurig andere telefoongesprekken opnemen en monitoren voor opleiding- en kwaliteitscontrole doeleinden. Tijdens een dergelijke opname kunnen persoonsgegevens worden opgenomen, waaronder de identiteit van de gesprekspartner, details van de kredietaanvraag, details van een kredietproject of een investering en alle overige persoonlijke informatie die in het gesprek wordt gedeeld.

  De verwerking berust op art. 6, lid 1, punt f) AVG op grond van het zwaarder wegende gerechtvaardigde belang van Funding Circle om consistente kwaliteitsstandaarden te waarborgen jegens alle klanten.

  Opgenomen gegevens zullen worden bewaard gedurende drie (3) maanden.

 29. Deel 5: Dataverwerking door de Back-Up Servicer

 30. 5.1. Diensten van de Back-Up Servicer

  Funding Circle heeft een Back-Up Servicer aangewezen (“Back-Up Servicer“) die in het belang van de kredietnemer en de belegger een zogenaamde Back-Up Service aanbiedt. Dit zijn werkzaamheden die de Back-Up Servicer overneemt van Funding Circle indien deze tijdelijk of permanent niet in staat is de werkzaamheden met betrekking tot het administratieve beheer van de kredietvordering uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van insolventie of wanneer Funding Circle de activiteiten van haar platform staakt (een "Incident"). In geval van en voor de duur van een Incident worden alle bestaande claims en rechten jegens de kredietnemers en borgstellers die de beleggers hebben verworven uitsluitend door de Back-Up Servicer uitgeoefend en beheerd. De momenteel aangewezen Back-Up Servicer is Solutus Advisors Limited, 48 Warwick Street, Londen, W1B 5AW, Verenigd Koningrijk.

 31. 5.2. Dataoverdracht naar de Back-Up Servicer

  In geval van een Incident geeft Funding Circle de Back-Up Servicer voor beheerdoeleinden en uitoefening van kredietvorderingen de benodigde data van de kredietnemer, de bestuurder(s) van de kredietnemer, de borgsteller(s) en de beleggers door.

  Tot deze data behoren voornamelijk:

  • gegevens over bedrijven (zoals bedrijfsnaam, handelsregisternummer),
  • gegevens over identiteit (zoals geslacht, naam, eventueel (meisjes)naam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland als ook nationaliteit(en)en burgerlijke staat),
  • gegevens over functietitel en werksituatie (zelfstandig, in loondienst, directeur in loondienst)
  • gegevens over identiteit (soort identiteitsbewijs, datum en plaats van uitgifte, geldigheidsduur),
  • adres- en contactgegevens (zoals privé-adres/zakelijk adres), telefoonnummers, e-mail adressen),
  • bank- en betalingsgegevens (zoals rekeninghouder, bankrekeningnummer/IBAN, bankidentificatiecode), creditcardgegevens (geldigheidsdatum en veiligheidscode),
  • gegevens over het kredietproject (zoals kredietprojectnummer, kredietsom, rentepercentage, uitstaande termijnen)

  De verzending en verwerking van de data berust op art. 8, onderdeel f Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG) vanwege het gerechtvaardigde belang om vorderingen van de belegger volledig af te wikkelen en voor het waarborgen van een correcte uitvoering van het contract.