Privacy beleid

Algemene informatie over gegevensverwerking

De verantwoordelijke autoriteit en het contactpunt

Recht op informatie en klachten

Herroepingsrecht

Deel 1: Gegevensverwerking bij bezoek aan de website

1.1. Gebruik van cookies op onze website

1.1.1 Wat zijn cookies?

1.1.2 Waarom gebruiken we cookies?

1.1.3 Welke cookies gebruiken we?

1.1.4 Hoe u de cookies kunt weigeren of beheren met behulp van uw browserinstellingen

1.2. Fraudepreventie met behulp van Device Ident

1.3. Gebruik van de rekening

1.4. Verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden en nieuwsbrief

Deel 2: Gegevensverwerking voor kredietaanvragen

2.1. Kredietaanvragen vóór 12 maart 2020

2.1.1 Verwerking van de gegevens van de aanvrager of de vertegenwoordiger van de kredietnemer (uiteindelijke begunstigde)

2.1.2 Verwerkingvan de gegevens van de borgsteller (kredietnemer, borgsteller, echtgeno(o)t(e)/geregistreerde borgsteller-partner)

2.1.3. Verwerking van kredietprojectgegevens

2.1.4. Verwerking voor publicatie en gegevensoverdracht aan potentiële investeerders

2.2. Kredietaanvragen vanaf 12 maart 2020

2.2.1. Verwerking van gegevens van aanvragers of vertegenwoordigers van aanvragers van financiële producten

2.2.2. Verwerking van de gegevens van de borgsteller (kredietnemer, borgsteller, echtgeno(o)t(e)/geregistreerde borgsteller-partner)

2.2.3. Verwerking van de gegevens van de aanvragers en (indien van toepassing) de eventuele zekerheidsstellers door de financieringspartner

2.3. Gegevensoverdracht aan derden

2.4. Overzeese overdrachten

2.5. Gebruik van gegevens voor marketing en klantenbinding

Deel 3: Gegevensverwerking voor investeringen / investeringen

3.1. Verzameling van gegevens van beleggers / investeerders

3.2. Gebruiksdoeleinden

Deel 4: Opname van telefoongesprekken en controle van gesprekken

4.1. Telefoongesprekken met onze incasso-afdeling en onze klantenservice

4.2.Andere telefoongesprekken

Deel 5: Gegevensverwerking door de Back-Up Servicer

5.1. Diensten van de Back-Up Servicer

5.2. Gegevensoverdracht naar de Back-Up Servicer

Algemene informatie over gegevensverwerking

De verantwoordelijke autoriteit en het contactpunt

Funding Circle Group is de verantwoordelijke instantie voor de hieronder beschreven gegevensverwerking. Tot deze groep behoren de rechtspersonen Funding Circle Nederland BV (KvK 61398462) met vestigingsadres 71 Queen Victoria Street, EC4V 4AY, Stichting Derdengelden Funding Circle (KvK: 61398349) met vestigingsadres Strawinskylaan 3075, Atrium, 1077 ZX Amsterdam, Nederland, evenals Funding Circle CE GmbH met geregistreerd adres Rheinstr. 11, 14513 Teltow, Duitsland (hierna gezamenlijk "Funding Circle" genoemd).

Financieringskring Nederland BV, Strawinskylaan 3075, Atrium, 1077 ZX Amsterdam, e-mail: informatie@fundingcircle.nl is het contactpunt voor rechten en plichten, evenals voor informatie over gegevensverwerking.

Recht op informatie en klachten

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen in overeenstemming met de kunst in te zien. 35 Wet Bescherming Persoonsgegevens ("Wbp") (art. 15 Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens "GDPR"), recht op verwijdering en recht op correctie van gegevens in overeenstemming met art. 36, eerste alinea Wbp (art. 16, 17 GDPR). U kunt uw verzoek schriftelijk of via uw (geverifieerde) e-mail sturen naar het hierboven vermelde contactadres.

Herroepingsrecht

Wanneer de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. U kunt uw herroeping schriftelijk of via uw (geverifieerde) e-mail naar bovenstaande contactgegevens sturen.

Deel 1: Gegevensverwerking bij bezoek aan de website

1.1. Gebruik van cookies op onze wesbite

Deze website gebruikt cookies om informatie over u te verzamelen. Als u deze website gebruikt, dan accepteert u dat wij de onderstaande cookies kunnen gebruiken.

1.1.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door deze website op uw computer worden geplaatst en die bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen.

1.1.2. Waarom gebruiken we cookies?

Cookies stellen ons in staat om ons dienstenaanbod (inclusief de website) op maat te maken en u een betere service te bieden.

1.1.3. Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken de volgende cookies:

Wegebruiken Google Analytics omhet gebruik van deze websitete analyseren.Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookiesdie opcomputersvande gebruikers worden opgeslagen. De informatie die wordt gegenereerd met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten te maken over het gebruik van de website. Google zal deze informatie opslaan en gebruiken.privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

We kunnen ookGoogle Adsense-gebaseerde advertenties op deze website publiceren.Deze worden door Google op maat gemaakt om uw interesses weer te geven.Om uw interesses te bepalen, zal Google uw gedrag op het web volgen met behulp van cookies.U kunt de interessecategorieën van uw browser bekijken, verwijderen of toevoegen met behulp van Google's Ads Preference Manager, die beschikbaar is op: http://www.google.com/ads/preferences/ . U kunt zich afmelden voor de cookie van het Adsense-partnernetwerk op: http://www.google.com/privacy_ads.html . Dit afmeldingsmechanisme maakt echter gebruik van een cookie en als u de cookies uit uw browser verwijdert, wordt uw afmelding niet gehandhaafd.Om ervoor te zorgen dat een opt-out wordt gehandhaafd met betrekking tot een bepaalde browser, moet u gebruik maken van de Google-browser plug-in beschikbaar op: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

In de onderstaande tabel vindt u actuele informatie over de individuele cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.

Waar komt het koekje vandaan?

Doel

Opmerking: Sommige van deze cookies kunnen niet werken op bepaalde browsers.

Strikt noodzakelijk

Prestaties

Functionaliteit

Doelgerichtheid

Funding Circle

X

symfonie.nl

X

optimizely.com

X

incapsula.com

X

newrelic.com

X

youtube.com

X

hotjar.com

X

google-analytics.com

X

google-adsense.com

X

facebook-ads

X

linkedin-ads.com

X

Bing Ads

X

1.1.4. Hoe u de cookies kunt weigeren of beheren met behulp van uw browserbesturing

Over het algemeen vervallen cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website wanneer u de website verlaat. Andere cookies kunnen meer permanent zijn of niet verlopen, tenzij u ze actief verwijdert.

Alle browsers bieden tools waarmee u kunt controleren hoe u met cookies omgaat: accepteer, weiger of verwijder ze. Deze instellingen zijn normaal gesproken toegankelijk via het 'voorkeuren' of 'opties' menu van de browser die u gebruikt. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, hebt u mogelijk geen toegang tot onze website of delen daarvan.

Als u een van de cookies die wij gebruiken wilt weigeren, of als u niet zeker weet hoe u uw cookies moet beheren of als u meer informatie nodig hebt, hebben wij de volgende links naar de instellingspagina's voor de meest gebruikte webbrowsers beschikbaar gesteld:

Firefox-internetinstellingen

Chroom cookie-instellingen

Opera-cookie-instellingen

Safari cookie-instellingen

Internet Explorer cookie-instellingen

1.2. Fraudepreventie met behulp van Device Ident

Apparaatgerelateerde gegevens worden van elke gebruiker verzameld (zoals apparaatnummer, apparaat-ID, regio). Deze worden gepseudonimiseerd en apart van andere gegevens opgeslagen door middel van Device Ident. Deze gegevens worden gebruikt voor een risicoanalyse van fraudepogingen zoals het verbergen van de identiteit. In het geval van een gebruikerscontract met Funding Circle worden deze gegevens gekoppeld aan de aanvrager en wordt zo het frauderisico van gebruikers van Funding Circle bepaald. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op kunst. 8, deel b Wbp (art.6 lid 1 zin 1 letter b GDPR) vanwege het grotere belang van bescherming tegen fraudepogingen in verband met kredietverlening.

1.3. Accountgebruik

Er wordt een gebruikerscontract afgesloten voor de diensten van Funding Circle (kredietaanvragen of investeringen/beleggingen). Dit betekent dat er een account wordt aangemaakt voor het opslaan van identiteitsgegevens zoals login en wachtwoord. Het account maakt procesbeheer en toegang tot gegevens en documenten mogelijk. Hiervoor worden persoonlijke gegevens opgeslagen, afhankelijk van de overeengekomen diensten (informatie over de lener of de belegger) en de gebruikstijden (login). Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website en zijn in overeenstemming met de kunst. 8, deel b Wbp (Art.6 lid 1 zin 1 lit.b GDPR) opgeslagen.

1.4. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden en nieuwsbrief

Funding Circle gebruikt de volgende contactgegevens om informatie te verstrekken over haar diensten:

Deel 2: Gegevensverwerking voor kredietaanvragen

Let op:

Met ingang van 12 maart 2020 heeft Funding Circle zijn bedrijfsmodel gewijzigd. Vóór 12 maart 2020 bemiddelde Funding Circle kredieten tussen beleggers en kredietnemers. Vanaf 12 maart 2020 werkt Funding Circle samen met een groot aantal financieringspartners die ofwel rechtstreeks financieringsproducten aan een kredietnemer kunnen aanbieden, ofwel financieringsmogelijkheden voor kredietnemers kunnen bemiddelen. Vanaf 12 maart 2020 biedt Funding Circle geen investeringsmogelijkheden meer aan investeerders.

2.1. Kredietaanvragen vóór 12 maart 2020

2.1.1. Verwerking van de gegevens van de aanvrager of de vertegenwoordiger van de kredietnemer (uiteindelijke begunstigde)

Voor het aangaan en uitvoeren van het contract (" kredietbemiddeling"), met inbegrip van de afwikkeling van het contract, werden de gegevens van de aanvrager of de geautoriseerde ondertekenaar als volgt verzameld en verwerkt:

Deze verwerking is gebaseerd op kunst. 8, deel b Wbp (art.6 lid 1 zin 1 lit.b GDPR), zonder deze gegevens zou de aanvraag niet kunnen worden verwerkt. De gegevens worden 7 jaar bewaard.

2.1.2. Verwerking van de gegevens van de borgsteller (kredietnemer, borgsteller, echtgeno(o)t(e)/geregistreerde borgsteller-partner)

Informatie over de identiteit van de persoon en over zijn economische situatie werd verzameld en verwerkt bij een lener (in het geval van een eenmanszaak), of bij personen die garant staan voor een lening. Zonder deze gegevens kon de aanvraag niet worden verwerkt. Indien de aanvrager een directeur-aandeelhouder is en er geen andere persoon als garant wordt geïdentificeerd, werden de hier verstrekte gegevens van de aanvrager verzameld. Dit omvat:

Daarnaast werden, voor zover het een bedrijfskredietproject betrof, ook de volgende gegevens verzameld:

De gegevens werden en worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

(1) Verificatie van de identiteit en betrouwbaarheid met betrekking tot de anti-witwaswetgeving: Gegevens zoals voornamen, familienamen, geboorteplaats, geboortedatum, adressen, nationaliteit(en), en eventueel e-mailadres en mobiel telefoonnummer, alsmede de gegevens van de identiteitsdocumenten (bijvoorbeeld identiteitskaart of paspoort met kentekenbewijs) die zijn opgeslagen voor een ondubbelzinnige identificatie.

De bovengenoemde identiteitsgegevens kunnen door de Funding Circle naar de verifieering-U AG, Peter-Sander-Straße 41a, 55252 Mainz-Kastel ("verifieer-U") worden gestuurd voor opslag en gebruik. Verify-U heeft met behulp van videochat of een gekwalificeerde elektronische handtekening een online-identificatie uitgevoerd voor toetsing aan de Wwft. Hiervoor moet de lener zich bij verify-U registreren met de gegevens (e-mailadres en eventueel mobiel telefoonnummer) die ook voor de registratie bij Funding Circle zijn gebruikt. Na succesvolle identificatie heeft Funding Circle van verify-U elektronisch alle geverifieerde gegevens ontvangen die overeenkomstig de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) als bewijs moeten worden geregistreerd en bewaard. Funding Circle heeft deze gegevens opgeslagen.

De identiteitsgegevens werden ook gebruikt om de lener of de uiteindelijke begunstigde te controleren op een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van terrorisme (overeenkomsten met gegevens in de sanctielijsten van de EU, de VS en Interpol, lijsten van "politiek prominente personen", publicaties over bedrijfseconomisch toezicht of strafrechtelijke sancties tegen een persoon). De controle vond plaats bij het begin van de zakelijke relatie en wordt regelmatig herhaald.

De verwerking werd en wordt uitgevoerd volgens de Wwft in de momenteel geldende versie. De gegevens worden bewaard tot 5 jaar na afloop van het boekjaar waarin de zakelijke relatie eindigt.

(2) Verzameling van kredietwaardigheidsinformatie: de kredietwaardigheid van kredietnemers en garanten werd beoordeeld. De verwerking is gebaseerd op kunst. 8, onderdelen b en f Wbp, vanwege het legitieme belang om precontractuele maatregelen met betrekking tot kredietverlening uit te voeren. Hiertoe werden de tijd en informatie over de kredietaanvraag en de garantie aan de kredietinformatiebureaus verstrekt (zie hieronder) en werden kredietwaardigheidsgegevens verzameld (gegevens over de kans op wanbetaling aan de hand van informatie over het eerdere betalingsgedrag van de persoon op basis van wiskundige statistische methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van adresgegevens en ook negatieve kenmerken zoals een lopende incasso- of insolventieprocedure, een bovengemiddeld risico op wanbetaling of iets dergelijks).De identiteit van de kredietagentschappen en de manieren waarop zij persoonlijke informatie gebruiken en delen, worden nader toegelicht bij:

(a) Focum Groep BV, Van Asch van Wijckstraat 55-F3811 LP Amersfoort focum.nl

(b) Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) 4006 EB, Tiel , GELDERLAND Netherlands bkr.nl

Funding Circle verstrekt persoonsgegevens over de totstandkoming en afwikkeling van de financiering aan BKR . Daarnaast hadden persoonsgegevens aan BKR kunnen worden verstrekt in het kader van het aantrekken van een deposito, zelfs als deze betrekking hadden op een lening aan een rechtspersoon. De financieringscirkel kan ook toegang hebben gehad tot de persoonsgegevens die door andere zakelijke klanten van BKR zijn verstrekt. De aard van de geregistreerde persoonsgegevens, de voorwaarden voor registratie, gebruik en verstrekking en de regels voor het verwijderen van de persoonsgegevens zijn vastgelegd in het algemeen reglement van het BKR, zoals dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd, dat ook voorziet in een specifieke geschillenbeslechtingsprocedure.

(3) Besluit over het verstrekken van krediet in de vorm van een voorlopige beoordeling/rating: op basis van artikel 3, lid 2, van de richtlijn. 8, delen b en f Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 letter b, lit.f GDPR) wegens een rechtmatig belang bij het verkrijgen van inzicht in een kans op wanbetaling, vindt een voorlopige beoordeling plaats. Daartoe werd de kans op wanbetaling door de kredietnemer of de garant (hierna "rating" genoemd) berekend met behulp van wiskundig-statistische methoden. De rating diende om een risicovolle rentevoet te bepalen die automatisch van toepassing is bij het vrijgeven van het kredietproject. De gegevens worden tot 7 jaar na het einde van het contract of, bij afwijzing, tot 5 jaar na het besluit opgeslagen.
De bepaling van de kans op wanbetaling is gebaseerd op een geautomatiseerd besluit (artikel 42 Wbp). De belangrijkste redenen die tot de afwijzing hebben geleid, worden onmiddellijk bekend gemaakt en kunnen op verzoek nader worden toegelicht op kreditnemer@fundingcircle.nl.

(4) Aanvang, uitvoering en beëindiging van de kredietovereenkomst: Alle gegevens werden en worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met artikel. 8, deel b Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 lit.b GDPR). De gegevens worden bewaard tot 7 jaar na het einde van het contract of, indien geweigerd, tot 5 jaar na de beslissing.

(5) Verdere ontwikkeling van het waarschijnlijkheidsmodel: De gegevens van de kredietaanvraag en van de kredietwaardigheid werden gepseudonimiseerd en vervolgens gebruikt om het scoringsmodel te verbeteren om de kans op wanbetaling te bepalen. Deze verwerking is gebaseerd op kunst. 8, deel f Wbp vanwege een legitiem belang bij het gebruik van de gepseudonimiseerde gegevens voor eigen bedrijfsdoeleinden.

2.1.3. Verwerking van kredietprojectgegevens

Informatie over het kredietproject werd verzameld en verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van het contract. Afhankelijk van de aanvraag kunnen dit persoonsgegevens zijn. Inclusief de gegevens van het kredietproject:

2.1.4. Verwerking voor publicatie en gegevensoverdracht aan potentiële investeerders

De data zijn als volgt gepubliceerd en overgedragen voor de verkoop van vorderingen:

Bekendmaking: De onderstaande informatie werd gebruikt om gecontroleerde / geverifieerde kredietprojecten te presenteren aan potentiële investeerders voor investeringen in de lening. Voor dit doel werden de gegevens over het krediet- en kredietproject op de website gepubliceerd en zichtbaar gemaakt voor alle websitebezoekers. Dit omvatte in ieder geval de volgende informatie over:

Geregistreerde gebruikers kunnen ook de volgende aanvullende informatie bekijken:

2.2. Kredietaanvragen vanaf 12 maart 2020

2.2.1. Verwerking van gegevens van aanvragers of vertegenwoordigers van aanvragers van financiële producten

Om het contract voor de bemiddeling van een financieel product (" brokerage") aan te gaan en uit te voeren, inclusief het contact met de aanvrager, zal Funding Circle de gegevens van de aanvrager of van de gemachtigde ondertekenaar van de aanvrager als volgt verzamelen en verwerken:

- Identiteitsgegevens (zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, plaats / land van geboorte, nationaliteit(en)),

- Informatie over de functie en de arbeidssituatie (zelfstandige, werknemer, directeur)

- Contactgegevens (zoals adres, telefoonnummers, e-mailadressen)

Deze verwerking is gebaseerd op kunst. 8, deel b Wbp (art. 6 lid 1 sub b)) BBPR; zonder deze informatie kan de aanvraag niet worden verwerkt. Alle gegevens worden gebruikt om de financieringsmakelaardij aan te gaan, uit te voeren en te beëindigen. Hiervoor worden de gegevens doorgegeven aan een of meer geselecteerde financieringspartners die een samenwerking met de Funding Circle ("Financieringspartner(s)") zijn aangegaan. Ongeacht of de bemiddeling naar een financieringspartner succesvol was of niet, de gegevens blijven tot 3 jaar na afronding van de financieringsbemiddeling opgeslagen.

2.2.2. Verwerking van de gegevens van de borgsteller (kredietnemer, borgsteller, echtgeno(o)t(e)/geregistreerde borgsteller-partner)

Ten behoeve van de beoordeling en, indien nodig, het opstellen van een offerte door een Financieringspartner, dient de aanvrager bij de Financieringscirkel documenten in te dienen die persoonsgegevens bevatten. Deze documenten en de daarin opgenomen persoonsgegevens worden door de Funding Circle aan de Funding Partner verstrekt. Funding Circle verzamelt gegevens over de identiteit van de aanvrager en over zijn economische situatie (in het geval van een eenmanszaak), of van personen die zich garant stellen voor een financieel product. Zonder deze gegevens kan de aanvraag niet worden verwerkt. Indien de aanvrager een directeur-aandeelhouder is en er geen andere persoon als borg wordt geïdentificeerd, worden de hier verstrekte gegevens van de aanvrager verzameld. Dit houdt in:

Daarnaast worden, voor zover de aanvrager een onderneming is, ook de volgende gegevens verzameld:

De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

(1) Tussenhandel in een financieel product: Alle in artikel 2.2.2. genoemde gegevens worden verwerkt voor het bemiddelen van een financieel product in overeenstemming met de kunst. 8, deel b Wbp (artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), GDPR). De gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard indien Funding Circle succesvol heeft bemiddeld in een financieel product of, indien Funding Circle niet succesvol heeft bemiddeld in een financieel product, gedurende 5 jaar.

(2) Verzameling van informatie over de kredietwaardigheid: Financieringscirkel kan gegevens verkrijgen met betrekking tot de kredietwaardigheid van een aanvrager of een garant voor de financieringspartner om de financieringspartner in staat te stellen een kredietbeoordeling uit te voeren. De verwerking is gebaseerd op kunst. 8, onderdeel b en f Wbp, vanwege het legitieme belang om precontractuele maatregelen ten aanzien van kredietverlening uit te voeren. Hiertoe kunnen de tijd en informatie over de kredietaanvraag en de borgstelling aan verschillende kredietinformatiebureaus worden verstrekt en kunnen kredietwaardigheidsgegevens worden verzameld (gegevens over de kans op wanbetaling aan de hand van informatie over het eerdere betalingsgedrag van de persoon op basis van wiskundige statistische methoden met behulp van adresgegevens en ook negatieve kenmerken zoals een lopende incasso- of insolventieprocedure, een bovengemiddeld risico op wanbetaling of iets dergelijks).

Dergelijke gegevens die door de Funding Circle worden verzameld, zullen aan de financieringspartner worden doorgegeven.

2.2.3. Verwerking van de gegevens van de aanvragers en (indien van toepassing) de eventuele zekerheidsstellers door de financieringspartner

Funding Circle heeft overeenkomsten met geselecteerde financieringspartners. Funding Circle zal de gegevens van de aanvrager en de garantieverlener delen met de aanvrager of de eventuele garantieverleners waaraan de gegevens van de aanvrager en de garantieverlener zijn doorgegeven.

De Financieringspartners zullen de gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid, dat beschikbaar zal zijn op de website van de Financieringspartner.

2.3. Gegevensoverdracht aan derden

2.3.1 Funding Circle kan gegevens delen met:

2.3.2 Funding Circle of bepaalde beleggers die een lening of borgstelling hebben verkregen, kunnen op grond van wet- of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een ander bindend bevel verplicht zijn om bepaalde persoonlijke of bedrijfsinformatie over te dragen of om Funding Circle te verzoeken deze over te dragen aan dergelijke beleggers of aan de overheid of andere instanties (met name in het kader van de anti-witwaswetgeving). In dergelijke gevallen worden alleen de vereiste gegevens overgedragen.

2.3.3 Derden die namens de Funding Circle gegevens verwerken, mogen deze alleen verwerken in overeenstemming met de instructies van de Funding Circle. Funding Circle neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht en de eventuele lopende verwerking door derden veilig en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving wordt uitgevoerd. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk bepaald, of anders zonder uw toestemming, zal Funding Circle uw persoonlijke gegevens niet delen met een derde partij.

2.3.4 Voor betalingen die gedaan zijn met GoCardless, leest u hier de privacyverklaring

2.4. Overzeese overdrachten

Funding Circle maakt deel uit van een wereldwijde groep van bedrijven en om haar bedrijf zo efficiënt mogelijk te ondersteunen, deelt Funding Circle internationaal de infrastructuur en functies van haar bedrijf. Dit betekent dat Funding Circle gegevens kan overdragen naar, of toegankelijk kan zijn op, elke locatie waar Funding Circle actief is. Indien gegevens worden overgedragen naar of toegankelijk zijn in een land dat door de Europese Unie niet wordt beschouwd als een land dat persoonsgegevens adequaat beschermt (zoals de VS), zal Funding Circle altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd en dat deze overdrachten in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacywetgeving.

Funding Circlekan gegevens overdragen naar andere landen, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte, hetzij voor opslagdoeleinden, hetzij indien Funding Circle een beroep doet op leveranciers, onderaannemers of externe gegevensverwerkers die in het buitenland gevestigd zijn of activiteiten hebben. Funding Circle zal altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd en dat deze overdrachten in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacywetgeving.

2.5. Gebruik van gegevens voor marketing en klantenbinding

Funding Circle gebruikt en gebruikt de contactgegevens (e-mailadres, mobiel telefoonnummer) om promotionele informatie zoals de nieuwsbrief of SMS te versturen. Deze aanvraag is gebaseerd op toestemming of op basis van kunst. 8, onderdeel f Wbp bij het afsluiten van de overeenkomst. U kunt het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden altijd schriftelijk intrekken.

Deel 3: Gegevensverwerking voor investeringen / investeringen

Let op:

Met ingang van 12 maart 2020 heeft Funding Circle zijn bedrijfsmodel gewijzigd. Voor 12 maart 2020 hadden beleggers de mogelijkheid om via het Funding Circle platform te investeren in kredietprojecten van kredietnemers. Vanaf 12 maart 2020 biedt Funding Circle op haar website geen kredietprojecten van kredietnemers meer aan voor investeringen. Daarom wordt de gegevensverwerking alleen nog uitgevoerd voor de afhandeling van investeringen die vóór 12 maart 2020 zijn toegezegd.

3.1. Verzameling van gegevens van beleggers / investeerders

Accountgegevens: Om een investeringscontract af te sluiten, moest een rekening worden aangemaakt via de website. De vereiste gegevensverwerking wordt beschreven onder punt 1.3.

Beleggersinformatie: Informatie over de belegger of gevolmachtigde (zoals in het geval van een rechtspersoon) is verzameld en opgeslagen voor het aangaan en uitvoeren van een belegging. Dit omvat:

Bovendien werd, indien de belegger een rechtspersoon is, informatie over de onderneming geregistreerd, die in het individuele geval persoonlijk kan zijn.

3.2. Gebruiksdoeleinden

De gegevens werden en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

(1) Verificatie van de identiteit in overeenstemming met Wwft. Indien nodig kan de belegger gevraagd zijn identiteit te bewijzen volgens de Wwft in de thans geldende versie. Hiervoor zijn de gegevens zoals voornamen, achternamen, geboorteplaats, geboortedatum, adressen, nationaliteit(en) en eventueel e-mailadres en mobiel telefoonnummer, alsmede de gegevens van de identiteitspapieren (bijvoorbeeld identiteitskaart of paspoort) opgeslagen voor eenduidige identificatie.

De identiteitsgegevens werden ook gebruikt om de belegger of de uiteindelijke begunstigde te controleren op een verhoogd risico op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (toetsing aan de gegevens in de sanctielijsten van de EU, de VS en Interpol, lijsten van "politiek prominente personen", publicaties over bedrijfseconomisch toezicht of strafrechtelijke sancties tegen een persoon). De controle vond plaats bij het begin van de zakelijke relatie en wordt regelmatig herhaald.

De verwerking vindt plaats volgens de Wwft in de thans geldende versie. De gegevens worden bewaard tot 5 jaar na afloop van het boekjaar waarin de zakelijke relatie eindigt.

(2) Contact met de financieringscirkel: Funding Circle gebruikt de contactgegevens (e-mailadres, mobiel telefoonnummer) voor het versturen van informatie met betrekking tot de beleggingen van een belegger. De verwerking vindt plaats op basis van het sluiten van het contract op basis van kunst. 8, deel f Wbp.

Deel 4: Opname van telefoongesprekken en controle van gesprekken

4.1. Telefoongesprekken met onze incasso-afdeling en onze klantenservice

De telefoongesprekken die u voert met onze incasso-afdeling en onze klantenservice worden opgenomen en gecontroleerd door Funding Circle.

Tijdens een dergelijke opname kan persoonlijke informatie worden opgenomen, waaronder de identiteit van de gesprekspartner, details van de kredietaanvraag, details van een kredietproject of investering, en alle andere persoonlijke informatie die in het gesprek wordt gedeeld.

De verwerking is gebaseerd op kunst. 6 (1) punt f) GDPR op basis van het doorslaggevende legitieme belang van de financieringskring bij het leveren van bewijs in geval van een geschil. Onze ervaring is dat onze incasso-afdeling en onze klantenservice meestal betrokken zijn bij een geschil over een kredietaanvraag, een kredietproject of een investering.

Opgenomen gegevens worden gedurende vijf (5) jaar na beëindiging van de contractuele relatie bewaard.

4.2. Andere telefoongesprekken

In aanvulling op het bovenstaande kan de Funding Circle willekeurig andere telefoongesprekken opnemen en monitoren voor training en kwaliteitscontrole. Tijdens een dergelijke opname kan persoonlijke informatie worden opgenomen, waaronder de identiteit van de gesprekspartner, details van de kredietaanvraag, details van een kredietproject of investering, en alle andere persoonlijke informatie die in het gesprek wordt gedeeld.

De verwerking is gebaseerd op kunst. 6 (1) punt f) GDPR, gebaseerd op het doorslaggevende legitieme belang van de Funding Circle om consistente kwaliteitsnormen voor alle klanten te waarborgen.

Geregistreerde gegevens worden drie (3) maanden bewaard.

Deel 5: Gegevensverwerking door de Back-Up Servicer

Let op:

Dit deel is alleen van toepassing op kredietaanvragen die vóór 12 maart 2020 zijn ingediend en investeringen die vóór 12 maart 2020 zijn gedaan.

5.1. Diensten van de Back-Up Servicer

Funding Circle heeft een Back-Up Service ("Back-Up Service") aangewezen die een Back-Up Service aanbiedt in het belang van de lener en de investeerder. Dit zijn activiteiten die de Back-Up Servicer overneemt van de Funding Circle als deze tijdelijk of permanent niet in staat is om de activiteiten met betrekking tot het administratieve beheer van de kredietvordering uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van insolventie of bij de Funding Circle activiteiten van zijn platform (een "Incident"). In geval van en voor de duur van een Incident worden alle bestaande vorderingen en rechten op de kredietnemers en garanten die de beleggers hebben verworven, uitsluitend uitgeoefend en beheerd door de Back-Up Service Agent. De momenteel aangewezen Back-Up Servicer is Solutus Advisors Limited, 48 Warwick Street, Londen, W1B 5AW,

5.2. Gegevensoverdracht naar de Back-Up Servicer

In geval van een Incident verstrekt de Funding Circle de Back-Up Servicer de nodige gegevens voor de kredietnemer, de bestuurder(s) van de kredietnemer, de borgsteller(s) en de beleggers voor het beheer en de uitoefening van de kredietvorderingen.

Deze data omvatten voornamelijk:

De overdracht en verwerking van de gegevens is gebaseerd op kunst. 8, deel f Wbp (art.6 lid 1 zin 1 lit.f GDPR) vanwege het gerechtvaardigde belang om de vorderingen van de investeerder volledig te voldoen en de correcte uitvoering van de overeenkomst te waarborgen.