Veelgestelde vragen van investeerders


Algemeen

 • Aantrekkelijk rendement: bouw een aantrekkelijk rendement en stel een portfolio samen wat precies past bij uw wensen en behoeften, van defensief tot offensief.

 • Volledige transparantie: Alle kredietaanvragen worden zorgvuldig gecontroleerd. Risicoanalyse, rentevoet en meer informatie over het bedrijf vindt u op onze marktplaats.

 • Welvaartstimulerende investering: het mkb is de motor van de Nederlandse economie. Stel arbeidsplaatsen veilig en stimuleer groei door uw investering – zonder af te zien van een hoge rente.

 • Maandelijkse aflossingen: elke maand krijgt u de rente- en aflossingsbetalingen uit al uw investeringen rechtstreeks op uw rekening. Zo verdient u vanaf de eerste minuut en niet pas aan het einde van het jaar.

Funding Circle heeft voor u een investeerdersgids ontwikkeld die u op weg help in het investeren bij Funding Circle. In een paar korte stappen leert u meer over hoe het investeren in zijn werk gaat, uw account gebruikt en meer informatie over de belangrijke aspecten van het investeren bij Funding Circle.

Download hier de investeerdersgids.
Geld investeren bij Funding Circle kan iedereen die:
 • een verblijfplaats in Nederland heeft;
 • meerderjarig is;
 • beschikt over een bankrekening bij een Nederlandse bank.
 • Bij Funding Circle kunt u investeren in zakelijke kredieten tussen € 5.000,- en € 150.000,-. Deze kredieten worden met name gebruikt voor de financiering van werkkapitaal of investeringen. De looptijden liggen tussen een half jaar en drie jaar.
  Funding Circle streeft ernaar om de projecten volledig te financieren binnen een maximum van twee maal 21 dagen. Als er niet voldoende investeerders worden gevonden kan ook een deelbedrag worden uitbetaald. Of dat gebeurt, bepaalt Funding Circle in overleg met de ondernemer aan het einde van de financieringsperiode.
  Funding Circle biedt krediet aan bedrijven met de rechtsvormen: eenmanszaak, V.O.F. of B.V. Om via Funding Circle een krediet te kunnen aanvragen moeten bedrijven minimaal 2 jaar oud zijn, met een minimale omzet van € 50.000,- (excl. BTW). Tevens moet er tenminste 1 positief bedrijfsresultaat geweest zijn in de laatste twee boekjaren. Alle bedrijven op het Funding Circle-platform zijn naar onze mening in staat om de lening terug te betalen en hebben directeuren en eigenaren die bereid zijn om met hun persoonlijke vermogen garant te staan voor de aflossing van het krediet.
  Bij Funding Circle zijn de gegevens van het bedrijf openbaar, ook tijdens het biedingstermijn. De de detailpagina vindt u meer informatie over het bedrijf, doel van de lening en financiële cijfers. In enkele gevallen kiezen bedrijven er echter voor om hun naam niet openbaar te maken. We kennen het effect van transparantie op de bevordering van het investeerdersvertrouwen en streven er daarom naar om in de toekomst bij 100% van alle leners de naam openbaar te maken. We respecteren het echter ook als een bedrijf dat onder geen enkele voorwaarde wil.

  Geld investeren via Funding Circle

  Maak hier een gratis account aan en u heeft hierna direct toegang tot de marktplaats. Plaats uw investering en zodra een project volledig is gefinancierd, en wij de contracten hebben ontvangen van de ondernemer, schrijven wij uw investering af van de bankrekening die u bij ons heeft opgegeven. Deze afschrijving zal door middel van een SEPA-incasso plaatsvinden.
  Het minimale investeringsbedrag bedraagt € 100,- per project. Wanneer u als particuliere investeerder meer dan € 500,- wenst te investeren, dient vooraf een investeerderstoets te worden gemaakt. Zodra uw limiet is bereikt wordt u automatisch door deze korte toets geleid. Bij het passeren van € 5.000,- geïnvesteerd vermogen, en ieder veelvoud daarvan, is er een vervolgtoets. Een particuliere investeerder kan via het platform, in totaal maximaal € 80.000,- aan investeringen hebben uitstaan met een maximum van € 5.000,- per project. De maxima zoals hier vermeldt gelden niet voor investeringen via een persoonlijke holding of andere B.V.. De AFM raadt consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert zij maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen.
  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt aan iedere particuliere investeerder (dus niet aan B.V.´s) een limiet van € 80.000,- op het totaal geïnvesteerde bedrag per platform. Funding Circle controleert tevens uw identiteitsbewijs in dit proces. Naast een limiet per platform stelt Funding Circle een limiet aan het te investeren bedrag per project, te weten € 5.000,-. Dit limiet is er om spreiding over verschillende projecten te bevorderen.
  Op onze pagina met kredietprojecten kunnen geregistreerde investeerders informatie lezen over de weergegeven projecten. Hier kunt u uw investering plaatsen en bevestigen. Zodra een kredietproject 100% is gefinancierd, wordt het contract direct naar de ondernemer verzonden. De incasso van uw investering start nadat wij het contract retour hebben ontvangen van de ondernemer. Wij informeren per e-mail wanneer wij onze incassoprocedure starten. Hierna wordt het krediet uitbetaald aan de ondernemer. De periode tussen 100% gefinancierd en uitbetaling aan de ondernemer neemt doorgaans ongeveer vier weken in beslag. Zodra de ondernemer het krediet heeft ontvangen begint de terugbetalingsfase.
  Elk project wordt voor 21 dagen op ons platform aangeboden. Om alle bedrijven een eerlijke kans te geven om hun kredietproject succesvol af te sluiten, heeft Funding Circle de mogelijkheid om alle projecten die voldoende zicht op succes hebben, automatisch met 21 extra dagen te verlengen.
  Via het dashboard van uw investeerdersaccount kunt u op elk gewenst moment de ontwikkeling van uw portfolio volgen. In één oogopslag ziet u de belangrijkste informatie over uw investeringen, uw rendement en de meest interessante nieuwe kredietprojecten bij Funding Circle.
  Het dashboard voor investeerders maakt het investeringsproces transparant. Hier kunnen geregistreerde investeerders voor alle weergegeven biedingen zien of ze zich in de financieringsfase, in de contractfase of in de betalingsfase bevinden. Zo hebben investeerders altijd een overzicht van de status van hun biedingen. Wanneer een project is gefinancierd en uitbetaald is deze zichtbaar onder het tabblad 'Investeringen'. Zie voor meer informatie onze investeerdersgids.

  Investeerdersgids

  Investeerdersgids

  Download hier de Investeerdersgids


  Zekerheid bij Funding Circle

  Investeren in bedrijven brengt risico’s met zich mee. Wanneer bedrijven in gebreke worden gesteld en hun kredieten niet meer kunnen aflossen, kunt u uw volledige investering verliezen. Om ervoor te zorgen dat u dat risico goed kunt inschatten, hechten we bij Funding Circle groot belang aan transparantie. Daarom maken we voor alle aangeboden kredieten de kredietklasse en de door ons verwachte kans op wanbetaling openbaar. Bovendien staan de directeuren of eigenaren van een bedrijf altijd met hun persoonlijke vermogen garant voor het toegekende krediet. Zo hebt u als investeerder niet alleen een vordering op het bedrijf, maar bij wanbetaling ook op de personen die garant staan.
  De bedrijven waarin u kunt investeren, zijn afhankelijk van het risico van wanbetaling in zes Funding Circle-investeringsklassen A+ tot E ingedeeld. De indeling is gebaseerd op de gemiddelde, geschatte kans dat zich bij de aflossing van het krediet betalingsproblemen voordoen, dus dat het krediet niet of niet volledig kan worden terugbetaald. Deze kans is het kleinst voor bedrijven in de klasse A+ en het grootst voor bedrijven in de klasse E. Een voorbeeld: als u bij Funding Circle investeert in 100 kredieten uit de klasse A+, moet u er rekening mee houden dat 0,6% van de bedrijven (per jaar) waarin u heeft geïnvesteerd, beperkt of helemaal niet aflossen. Kijk voor meer informatie onder 'Rente en kosten' op onze website en in de investeerdersgids.
  De kans op wanbetaling is het gemiddelde risico dat binnen 12 maanden, tijdens de looptijd van het krediet, mogelijke betalingsproblemen optreden. Deze kans komt niet per se overeen met de vermindering van uw beleggingsrendement. Dit omdat de feitelijke hoogte van het verlies afhangt van meerdere factoren; zoals het tijdstip van het betalingsprobleem, het resultaat van het debiteurenbeheer en de waarde van de verleende borg.
  Alle kredietprojecten worden zorgvuldig beoordeeld door onze kredietexperts. Naast de financiële gegevens van het bedrijf (jaarrekeningen en actuele bankafschriften) gebruiken wij informatie van kredietinformatieverstrekkers. Als een lener toch een wanbetaler blijkt te zijn, zorgt ons debiteurenbeheer ervoor dat uw verlies zo klein mogelijk blijft.
  Door uw portfolio te spreiden en uw geld derhalve te verdelen over meerdere bedrijven, minimaliseert u het risico van wanbetaling. Een voorbeeld: U investeert € 2.500,- in één project of telkens € 100,- in 25 projecten. In het eerste geval kunt u tot aan 100% van uw investeringsbedrag verliezen als het door u geselecteerde bedrijf in gebreke gesteld wordt. Als u echter een vergelijkbaar bedrag in 25 verschillende projecten investeert en dezelfde kredietnemer in gebreke blijft, is uw mogelijke verlies slechts 4% van uw investeringsbedrag.
  Bij Funding Circle kunnen alleen kredietaanvragen worden gedaan door bedrijven waarvan de directeuren en eigenaren bereid zijn om met hun persoonlijke vermogen garant te staan voor de aflossing van het krediet. Dit betekent dat de borgsteller tot in zijn privé vermogen borg staat voor deze lening.
  In het geval van een verlate aflossing neemt Funding Circle het actieve debiteurenbeheer over. Tijdens de eerste weken worden bedrijven via herinneringen gehouden aan een strikt terugvorderingsproces voor de betaling van het verschuldigde bedrag.
  Als een betalingsachterstand meerdere weken blijft duren, wordt het krediet in gebreke beschouwd. In dergelijke gevallen werken wij nauw samen met externe incasso-experts. Uw belangen als investeerder worden hierin optimaal behartigd. In de regel garanderen de directeuren/eigenaren van het bedrijf de terugbetaling van het krediet met hun eigen persoonlijke vermogen. Dit geeft ons een extra mogelijkheid om de terugbetaling te bewerkstelligen.
  Nee. Net zoals bij een investering in aandelen of obligaties worden uw investeringen in kredieten via Funding Circle niet beschermd via de nationale depositogarantie.

  Account & Betalingen

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt aan iedere particuliere investeerder (dus niet aan B.V.´s) een limiet van € 80.000,- op het totaal geïnvesteerde bedrag per platform. Funding Circle controleert tevens uw identiteitsbewijs in dit proces. Naast een limiet per platform stelt Funding Circle een limiet aan het te investeren bedrag per project, te weten € 5.000,-. Dit limiet is er om spreiding over verschillende projecten te bevorderen.
  Zodra u heeft geïnvesteerd in een project vindt u deze terug onder het tabblad 'In Behandeling'. Hier blijft het project staan gedurende de financieringsfase, wij als Funding Circle van de kredietnemer de kredietovereenkomst hebben ontvangen, het geld van alle investeerders is ingezameld en het bedrag is uitgekeerd aan de kredietnemer. Hierna vindt u het project terug onder het tabblad 'Investeringen'. Deze periode tussen 100% gefinancierd en uitbetaling aan de ondernemer neemt ongeveer vier weken in beslag.
  Elke maand maken wij tegen het eind van de maand de aflossings- en rentebetalingen van uw hele portfolio over op uw bankrekening. In de regel worden de maandelijkse aflossingen op de 15e van de maand afgeschreven van de tegenrekening van het desbetreffende bedrijf. Hierna worden de incasso's verwerkt en gecontroleerd. De exacte uitbetalingsdatum vindt u in uw dashboard onder 'Betalingen'.
  Nee, zoals wordt gesteld in de raamovereenkomst tekent Funding Circle iedere kredietovereenkomst in naam van haar investeerders. Klikt u s.v.p. hier om de raamovereenkomst in te zien. Zodra wij uw investering incasseren ontvangt u in de notificatie mail van deze incasso ook het leencontract van de betreffende ondernemer.

  Rendement en kosten

  Uw rendement is afhankelijke van de risicoklasse van het bedrijf en de looptijd van het krediet waarin u investeert. In principe geldt: hoe hoger het risico en hoe langer de looptijd, hoe meer rendement u kunt verwachten. Als investeerder kunt u uw geld defensief of offensief investeren en een rente na aftrek van kosten van tussen de 2,79% en 15,68% ontvangen. Binnen dit brede bereik vindt u altijd de geschikte investering die het beste bij uw persoonlijke financiële strategie past.
  U kunt zich binnen enkele minuten bij ons registeren als investeerder en uw persoonlijke investeerdersaccount maken. De registratie is natuurlijk gratis. U betaalt pas als u terugbetalingen ontvangt: we berekenen u een tarief van 1,0 procentpunt op de rentevoet die het bedrijf betaalt. Een voorbeeld: U investeert in een kredietproject met een rentevoet van 6,77% per jaar. Na aftrek van de servicekosten voor de bemiddelingsdiensten van Funding Circle bedraagt uw beleggingsrendement 5,77%. Deze formule kunt u voor elk van uw investeringen op Funding Circle altijd eenvoudig uw rendement berekenen. Funding Circle houdt deze servicekosten direct in op de uitbetaling van uw maandelijkse terugbetalingen. In januari ontvangt u een e-mail met het overzicht van uw investeringen in het voorgaande jaar. Dit overzicht vindt u tevens terug in uw account onder het tabblad 'Betalingen'.
  Funding Circle houdt op de rentebetalingen die bedrijven maandelijks doen, rechtstreeks de servicekosten in, met een hoogte van 1,0 procentpunt van de nominale rentevoet. Daardoor is uw rentebetaling altijd precies 1,0 procentpunt lager dan de rentevoet die de bedrijven aan Funding Circle betalen. Om uw rendementsplan zo transparant mogelijk te maken, geven wij naast de rentevoet ook altijd het rendement na aftrek van alle kosten aan.
  Over het algemeen geldt in Nederland dat als u investeert als particulier (box III) het rendement op uw vermogen is vrijgesteld van belasting (uiteraard betaalt u wel vermogensrendementsheffing over uw vermogen). Mocht u een uitspraak willen over uw individuele situatie, of u bent een zakelijke investeerder, dan kunt u zich het beste tot een fiscalist wenden.
  In januari zetten wij via het platform voor onze investeerders een fiscaal jaaroverzicht klaar voor het afgesloten voorafgaande kalenderjaar. U wordt hier per e-mail over ingelicht,tevens vindt u deze terug onder 'Investeringen' in uw account.

  Gegevensbeveiliging en veiligheid

  Natuurlijk behandelen wij uw persoonlijke gegevens altijd met de vereiste discretie. Voor alle transacties en gegevens gelden hoge veiligheidsnormen. Gegevens worden versleuteld overgedragen en kunnen niet door derden worden ingezien. De gegevens worden opgeslagen op een server in Duitsland. De informatie wordt niet openbaar gemaakt, wat betekent dat uw investeringen in de kredietprojecten van uw keuze niet publiekelijk op onze website te zien zijn. Bekijk voor meer informatie ook ons Privacy beleid.