Veelgestelde vragen van investeerders


Algemeen

 • Aantrekkelijk rendement: bouw een aantrekkelijk rendement en stel een portfolio samen wat precies past bij uw wensen en behoeften, van defensief tot offensief.

 • Volledige transparantie: Alle kredietaanvragen worden zorgvuldig gecontroleerd. Risicoanalyse, rentevoet en meer informatie over het bedrijf vindt u op onze marktplaats.

 • Welvaartstimulerende investering: het mkb is de motor van de Nederlandse economie. Stel arbeidsplaatsen veilig en stimuleer groei door uw investering – zonder af te zien van een hoge rente.

 • Maandelijkse aflossingen: elke maand krijgt u de rente- en aflossingsbetalingen uit al uw investeringen rechtstreeks op uw rekening. Zo verdient u vanaf de eerste minuut en niet pas aan het einde van het jaar.

Funding Circle heeft voor u een investeerdersgids ontwikkeld die u op weg help in het investeren bij Funding Circle. In een paar korte stappen leert u meer over hoe het investeren in zijn werk gaat, uw account gebruikt en meer informatie over de belangrijke aspecten van het investeren bij Funding Circle.
Geld investeren bij Funding Circle kan iedereen die:
 • een verblijfplaats in Nederland heeft;
 • meerderjarig is;
 • beschikt over een bankrekening bij een Nederlandse bank.
 • Bij Funding Circle kunt u investeren in zakelijke kredieten tussen € 10.000,- en € 250.000,-. Deze kredieten worden met name gebruikt voor de financiering van werkkapitaal of investeringen. De looptijden liggen tussen een half jaar en vijf jaar.
  Funding Circle streeft ernaar om de projecten volledig te financieren binnen een maximum van twee maal 14 dagen. Als er niet voldoende investeerders worden gevonden kan ook een deelbedrag worden uitbetaald. Of dat gebeurt, bepaalt Funding Circle in overleg met de ondernemer aan het einde van de financieringsperiode.
  Funding Circle biedt krediet aan bedrijven met de rechtsvormen: eenmanszaak, V.O.F. of B.V. Om via Funding Circle een krediet te kunnen aanvragen moeten bedrijven minimaal 2 jaar oud zijn, met een minimale omzet van € 30.000,- (excl. BTW). Alle bedrijven op het Funding Circle-platform zijn naar onze mening in staat om de lening terug te betalen en hebben directeuren en eigenaren die bereid zijn om met hun persoonlijke vermogen garant te staan voor de aflossing van het krediet.
  Bij Funding Circle zijn de gegevens van het bedrijf openbaar, ook tijdens het biedingstermijn. De detailpagina vindt u meer informatie over het bedrijf, doel van de lening en financiële cijfers. In enkele gevallen kiezen bedrijven er echter voor om hun naam niet openbaar te maken. We kennen het effect van transparantie op de bevordering van het investeerdersvertrouwen en streven er daarom naar om in de toekomst bij 100% van alle leners de naam openbaar te maken. We respecteren het echter ook als een bedrijf dat onder geen enkele voorwaarde wil.

  Geld investeren via Funding Circle

  Maak hier een gratis account aan en u heeft hierna direct toegang tot de marktplaats. Plaats uw investering en zodra een project volledig is gefinancierd, en wij de contracten hebben ontvangen van de ondernemer, schrijven wij uw investering af van de bankrekening die u bij ons heeft opgegeven. Deze afschrijving zal door middel van een SEPA-incasso plaatsvinden.
  Het minimale investeringsbedrag bedraagt € 100,- per project. Wanneer u als particuliere investeerder meer dan € 500,- wenst te investeren, dient vooraf een investeerderstoets te worden gemaakt. Zodra uw limiet is bereikt wordt u automatisch door deze korte toets geleid. Bij het passeren van € 5.000,- geïnvesteerd vermogen, en ieder veelvoud daarvan, is er een vervolgtoets. Een particuliere investeerder kan via het platform, in totaal maximaal € 80.000,- aan investeringen hebben uitstaan met een maximum van € 5.000,- per project. De maxima zoals hier vermeldt gelden niet voor investeringen via een persoonlijke holding of andere B.V.. De AFM raadt consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert zij maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen.
  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt aan iedere particuliere investeerder (dus niet aan B.V.´s) een limiet van € 80.000,- op het totaal geïnvesteerde bedrag per platform. Funding Circle controleert tevens uw identiteitsbewijs in dit proces. Naast een limiet per platform stelt Funding Circle een limiet aan het te investeren bedrag per project, te weten € 5.000,-. Dit limiet is er om spreiding over verschillende projecten te bevorderen.
  Op onze pagina met kredietprojecten kunnen geregistreerde investeerders informatie lezen over de weergegeven projecten. Hier kunt u uw investering plaatsen en bevestigen. Zodra een kredietproject 100% is gefinancierd, wordt het contract direct naar de ondernemer verzonden. De incasso van uw investering start nadat wij het contract retour hebben ontvangen van de ondernemer. Wij informeren per e-mail wanneer wij onze incassoprocedure starten. Hierna wordt het krediet uitbetaald aan de ondernemer. De periode tussen 100% gefinancierd en uitbetaling aan de ondernemer neemt doorgaans ongeveer vier weken in beslag. Zodra de ondernemer het krediet heeft ontvangen begint de terugbetalingsfase.
  Elk project wordt voor 14 dagen op ons platform aangeboden. Om alle bedrijven een eerlijke kans te geven om hun kredietproject succesvol af te sluiten, heeft Funding Circle de mogelijkheid om alle projecten die voldoende zicht op succes hebben, automatisch met 14 extra dagen te verlengen.
  Via het dashboard van uw investeerdersaccount kunt u op elk gewenst moment de ontwikkeling van uw portfolio volgen. In één oogopslag ziet u de belangrijkste informatie over uw investeringen, uw rendement en de meest interessante nieuwe kredietprojecten bij Funding Circle.
  Het dashboard voor investeerders maakt het investeringsproces transparant. Hier kunnen geregistreerde investeerders voor alle weergegeven biedingen zien of ze zich in de financieringsfase, in de contractfase of in de betalingsfase bevinden. Zo hebben investeerders altijd een overzicht van de status van hun biedingen. Wanneer een project is gefinancierd en uitbetaald is deze zichtbaar onder het tabblad 'Investeringen'.

  Zekerheid bij Funding Circle

  Investeren in bedrijven brengt risico’s met zich mee. Wanneer bedrijven in gebreke worden gesteld en hun kredieten niet meer kunnen aflossen, kunt u uw volledige investering verliezen. Om ervoor te zorgen dat u dat risico goed kunt inschatten, hechten we bij Funding Circle groot belang aan transparantie. Daarom maken we voor alle aangeboden kredieten de kredietklasse en de door ons verwachte kans op wanbetaling openbaar. Bovendien staan de directeuren of eigenaren van een bedrijf altijd met hun persoonlijke vermogen garant voor het toegekende krediet. Zo hebt u als investeerder niet alleen een vordering op het bedrijf, maar bij wanbetaling ook op de personen die garant staan.
  De kans op wanbetaling is het gemiddelde risico dat binnen 12 maanden, tijdens de looptijd van het krediet, mogelijke betalingsproblemen optreden. Deze kans komt niet per se overeen met de vermindering van uw beleggingsrendement. Dit omdat de feitelijke hoogte van het verlies afhangt van meerdere factoren; zoals het tijdstip van het betalingsprobleem, het resultaat van het debiteurenbeheer en de waarde van de verleende borg.
  Alle kredietprojecten worden zorgvuldig beoordeeld door onze kredietexperts. Naast de financiële gegevens van het bedrijf (jaarrekeningen en actuele bankafschriften) gebruiken wij informatie van kredietinformatieverstrekkers. Als een lener toch een wanbetaler blijkt te zijn, zorgt ons debiteurenbeheer ervoor dat uw verlies zo klein mogelijk blijft.
  Door uw portfolio te spreiden en uw geld derhalve te verdelen over meerdere bedrijven, minimaliseert u het risico van wanbetaling. Een voorbeeld: U investeert € 2.500,- in één project of telkens € 100,- in 25 projecten. In het eerste geval kunt u tot aan 100% van uw investeringsbedrag verliezen als het door u geselecteerde bedrijf in gebreke gesteld wordt. Als u echter een vergelijkbaar bedrag in 25 verschillende projecten investeert en dezelfde kredietnemer in gebreke blijft, is uw mogelijke verlies slechts 4% van uw investeringsbedrag.
  Bij Funding Circle kunnen alleen kredietaanvragen worden gedaan door bedrijven waarvan de directeuren en eigenaren bereid zijn om met hun persoonlijke vermogen garant te staan voor de aflossing van het krediet. Dit betekent dat de borgsteller tot in zijn privé vermogen borg staat voor deze lening.
  Eigenaren van een eenmanszaak zijn bij wet hoofdelijk aansprakelijk voor wat zij in en namens hun bedrijf doen. Deze aansprakelijkheid is ongelimiteerd en strekt zich uit tot het privévermogen van de eigenaar. Als Funding Circle vragen wij om deze reden geen aanvullende borgstelling. Bij Funding Circle staat dit vermeld als: Hoofdelijk bij wet.

  Ook bij een v.o.f. zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk en hiervoor gelden dezelfde regels als bij een eenmanszaak. Echter, in elke vennoot bewust te maken van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid, ook als hij uittreedt, en omdat een vennoot ook een B.V. kan zijn vragen wij altijd een persoonlijke borgstelling. Deze borgstelling stelt elke vennoot tot in privé aansprakelijk voor 100% van het leenbedrag. Bij Funding Circle staat dit vermeld als: Borgstelling in privé.

  Bij een B.V. zijn de aandeelhouders, bij wet, niet hoofdelijk aansprakelijk. Dit maakt dat wij van alle aandeelhouders, van de B.V.’s die via Funding Circle een lening ontvangen, een persoonlijke borgstelling vragen. Deze persoonlijke borgstelling stelt de aandeelhouders tot in zijn/haar privévermogen aansprakelijk voor 100% van het leenbedrag. In geval van een holdingstructuur vragen wij vaak ook een zakelijke borgstelling van de holdingmaatschappij. Bij Funding Circle staat dit vermeld als: Borgstelling in privé.
  Wanneer een onderneming een betaling mist of slechts gedeeltelijk betaalt wordt de casus overgedragen aan ons team van debiteurenbeheer. In het dashboard van de investeerders wordt deze lening als ‘Vertraagd’ gemarkeerd. Ons team neemt zowel telefonisch als per e-mail contact op met de kredietnemer om helderheid te krijgen over de reden van de vertraging. Zie voor meer informatie: Problemen met terugbetalen.

  Als de kredietnemer (eenmanszaak & v.o.f.) een betalingsachterstand van meer dan 3 maandtermijnen (4 maandtermijnen voor de borgsteller van een b.v.) heeft, wordt de achterstand geregistreerd bij het BKR. Het proces van registratie verschilt per rechtsvorm. Daarna, of wanneer wij een duidelijk risico ontdekt hebben dat de lening niet volledig terugbetaalt kan worden, kunnen wij de beslissing nemen om de lening af te schrijven. In bepaalde gevallen kiezen wij er nog niet voor om de lening af te schrijven omdat wij een betalingsregeling hebben getroffen met de ondernemer of nog in gesprek zijn over de mogelijkheden van de terugbetaling.

  In het geval van een gemiste, gedeeltelijke of late terugbetaling van een van uw investeringen zal Funding Circle u op de hoogte houden.
  Wij zien een faillissement niet als een ‘makkelijke optie’ voor een kredietnemer. Een faillissement laat iemand weliswaar toe om opnieuw te beginnen, maar tijdens dit proces verliest de (rechts)persoon alle rechten op beheer van het vermogen. Alle faillissementen worden gepubliceerd in een openbaar register wat een grote invloed heeft op o.a. kredietwaardigheid van de persoon en het bedrijf.

  Wanneer een onderneming of natuurlijke persoon failliet wordt verklaard, worden een curator en een rechter-commissaris aangesteld. Deze kunnen de activa van de persoon verkopen, inclusief huis of inboedel. De curator is bovendien gemachtigd om in geval van wangedrag juridische stappen te zetten tegen de persoon.

  Tevens tekent elke ondernemer die bij Funding Circle een aanvraag doet een persoonlijke borgstelling. Dit betekent dat ondanks de structuur van de rechtspersoon de eigena(a)r(en) met ≥ 50% aandelen altijd persoonlijk aansprakelijk is/zijn.
  Wanneer een onderneming wordt ontbonden zijn er twee mogelijke scenario’s. Scenario I: de onderneming heeft voldoende vermogen om de uitstaande schulden te betalen. In dit geval blijft de rechtsvorm bestaan voor de verdeling van het vermogen, dat wordt ook wel liquidatie genoemd. Hierbij wordt een persoon binnen het bedrijf aangesteld die de liquidatie leidt. Deze persoon betaalt de openstaande schulden zoals de lening aan Funding Circle.

  Situatie II: de onderneming heeft onvoldoende vermogen om zijn schulden te betalen. Hierbij zal de onderneming zijn faillissement moeten aanvragen. In geval van een faillissement stelt de rechtbank een curator aan die de liquidatie verder zal overnemen. Meer informatie over wat voor impact dit heeft op de Funding Circle-lening vindt u .
  Wanneer een bedrijf niet in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, noemen wij dit insolvent.

  Zodra een ondernemer zijn betaling mist bij Funding Circle wordt het debiteurenteam direct ingeschakeld om de reden voor deze mislukte incasso te achterhalen en de betaling alsnog te realiseren. Voor de rest worden alle ondernemingen waar Funding Circle krediet aan verleent op een lijst bij Graydon geplaatst. Dit is een van onze partners op het gebied van kredietadvies. Funding Circle wordt op de hoogte gebracht wanneer dit kredietadvies voor een onderneming verandert. Op deze manier kunnen wij in het geval van een negatief kredietadvies actie ondernemen.

  Bovendien voert Funding Circle regelmatig controles uit op het Centraal Insolventieregister (CIR). Als de insolventie-uitspraak op het CIR is gepubliceerd, neemt ons debiteurenbeheer de nodige stappen om de curator van de onderneming te contacteren. Op deze manier wordt de Funding Circle genoteerd op de crediteurenlijst van het faillissement.
  Als een kredietnemer een betaling mist start ons debiteurenproces. Ons volledig proces kunt u lezen op de pagina: Problemen met terugbetalen. Gedurende dit proces heeft Funding Circle de mogelijkheid om een ingebrekestelling te sturen. Wanneer deze wordt verzonden kan per casus verschillen, afhankelijk van de mate van achterstand en de lopende afspraken met de kredietnemer. Om een ingebrekestelling te sturen moet er een minimale achterstand zijn van drie maanden.

  Bij het versturen van de ingebrekestelling stellen wij het gehele leenbedrag opeisbaar en kondigen wij de beëindiging van het contract aan.
  Bij Funding Circle kunnen alleen kredietaanvragen worden gedaan door bedrijven waarvan de directeuren en eigenaren bereid zijn om met hun persoonlijke vermogen garant te staan voor het krediet. Dit betekent dat de borgsteller tot in zijn privévermogen borg staat voor deze lening.

  In het geval dat een bedrijf niet in staat is zijn schulden terug te betalen kan gekeken worden naar de persoonlijke borgstelling. Doordat wij deze extra vorm van zekerheid vragen, ook van eigenaren van B.V.’s, voelt de kredietnemer een grotere mate van verantwoordelijkheid tot het terugbetalen van de lening. Hoewel een persoonlijke borgstelling extra comfort biedt aan investeerders, vormt het geen volledige zekerheid dat de uitstaande schulden volledig terugbetaald kunnen worden. Wel geeft het de mogelijkheid om de kredietnemer, naast zijn bedrijfsvermogen, tot in zijn privévermogen aan te spreken.
  Het debiteurenproces bij Funding Circle is voor alle rechtsvormen gelijk. Echter, de externe partijen waarmee wij samenwerken kunnen per rechtsvorm een verschillende procedure hanteren. Zo plaatsen wij bij een achterstand van drie maanden een negatieve registratie bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). De vereisten voor negatieve registratie verschillen per rechtsvorm en deze worden door het BKR bepaald.

  Mochten er juridische stappen moeten worden ondernomen kan dit per casus en per rechtsvorm verschillen. Voor deze stappen werkt Funding Circle samen met externe partners, zoals gerenommeerde (internationale) advocatenkantoren, om samen de best mogelijke strategie te bespreken zodat het hoogst mogelijke bedrag kan worden gerealiseerd voor u als investeerder.
  Nee. Net zoals bij een investering in aandelen of obligaties worden uw investeringen in kredieten via Funding Circle niet beschermd via de nationale depositogarantie.
  Onze huidige Back-up servicer is Solutus Advisors Limited, 48 Warwick Street, London, W1B 5AW, United Kingdom.

  Account & Betalingen

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt aan iedere particuliere investeerder (dus niet aan B.V.´s) een limiet van € 80.000,- op het totaal geïnvesteerde bedrag per platform. Funding Circle controleert tevens uw identiteitsbewijs in dit proces. Naast een limiet per platform stelt Funding Circle een limiet aan het te investeren bedrag per project, te weten € 5.000,-. Dit limiet is er om spreiding over verschillende projecten te bevorderen.
  Zodra u heeft geïnvesteerd in een project vindt u deze terug onder het tabblad 'In Behandeling'. Hier blijft het project staan gedurende de financieringsfase, wij als Funding Circle van de kredietnemer de kredietovereenkomst hebben ontvangen, het geld van alle investeerders is ingezameld en het bedrag is uitgekeerd aan de kredietnemer. Hierna vindt u het project terug onder het tabblad 'Investeringen'. Deze periode tussen 100% gefinancierd en uitbetaling aan de ondernemer neemt ongeveer vier weken in beslag.
  Elke maand maken wij tegen het eind van de maand de aflossings- en rentebetalingen van uw hele portfolio over op uw bankrekening. In de regel worden de maandelijkse aflossingen op de 15e van de maand afgeschreven van de tegenrekening van het desbetreffende bedrijf. Hierna worden de incasso's verwerkt en gecontroleerd. De exacte uitbetalingsdatum vindt u in uw dashboard onder 'Betalingen'.
  Nee, zoals wordt gesteld in de raamovereenkomst tekent Funding Circle iedere kredietovereenkomst in naam van haar investeerders. Klikt u s.v.p. hier om de raamovereenkomst in te zien. Zodra wij uw investering incasseren ontvangt u in de notificatie mail van deze incasso ook het leencontract van de betreffende ondernemer.

  Rendement en kosten

  Uw rendement is afhankelijke van de risicoklasse van het bedrijf en de looptijd van het krediet waarin u investeert. In principe geldt: hoe hoger het risico en hoe langer de looptijd, hoe meer rendement u kunt verwachten. Als investeerder kunt u uw geld defensief of offensief investeren en een rente na aftrek van kosten van tussen de 2,79% en 18,90% ontvangen. Binnen dit brede bereik vindt u altijd de geschikte investering die het beste bij uw persoonlijke financiële strategie past.
  U kunt zich binnen enkele minuten bij ons registeren als investeerder en uw persoonlijke investeerdersaccount maken. De registratie is natuurlijk gratis. U betaalt pas als u terugbetalingen ontvangt: we berekenen u een tarief van 1,0 procentpunt op de rentevoet die het bedrijf betaalt. Een voorbeeld: U investeert in een kredietproject met een rentevoet van 6,77% per jaar. Na aftrek van de servicekosten voor de bemiddelingsdiensten van Funding Circle bedraagt uw beleggingsrendement 5,77%. Deze formule kunt u voor elk van uw investeringen op Funding Circle altijd eenvoudig uw rendement berekenen. Funding Circle houdt deze servicekosten direct in op de uitbetaling van uw maandelijkse terugbetalingen. In januari ontvangt u een e-mail met het overzicht van uw investeringen in het voorgaande jaar. Dit overzicht vindt u tevens terug in uw account onder het tabblad 'Betalingen'.
  Funding Circle houdt op de rentebetalingen die bedrijven maandelijks doen, rechtstreeks de servicekosten in, met een hoogte van 1,0 procentpunt van de nominale rentevoet. Daardoor is uw rentebetaling altijd precies 1,0 procentpunt lager dan de rentevoet die de bedrijven aan Funding Circle betalen. Om uw rendementsplan zo transparant mogelijk te maken, geven wij naast de rentevoet ook altijd het rendement na aftrek van alle kosten aan.
  Over het algemeen geldt in Nederland dat als u investeert als particulier (box III) het rendement op uw vermogen is vrijgesteld van belasting (uiteraard betaalt u wel vermogensrendementsheffing over uw vermogen). Mocht u een uitspraak willen over uw individuele situatie, of u bent een zakelijke investeerder, dan kunt u zich het beste tot een fiscalist wenden.
  In januari zetten wij via het platform voor onze investeerders een fiscaal jaaroverzicht klaar voor het afgesloten voorafgaande kalenderjaar. U wordt hier per e-mail over ingelicht,tevens vindt u deze terug onder 'Investeringen' in uw account.

  Gegevensbeveiliging en veiligheid

  Natuurlijk behandelen wij uw persoonlijke gegevens altijd met de vereiste discretie. Voor alle transacties en gegevens gelden hoge veiligheidsnormen. Gegevens worden versleuteld overgedragen en kunnen niet door derden worden ingezien. De gegevens worden opgeslagen op een server in Duitsland. De informatie wordt niet openbaar gemaakt, wat betekent dat uw investeringen in de kredietprojecten van uw keuze niet publiekelijk op onze website te zien zijn. Bekijk voor meer informatie ook ons Privacy beleid.