A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

A


Administratiekosten

Administratiekosten zijn kosten die in rekening gebracht worden voor een handeling of verwerking van een aanvrager. Dit worden ook wel behandelingskosten genoemd. Funding Circle brengt geen administratiekosten in rekening. De controle van een kredietaanvraag is gratis.
Lees meer

Aflossingen

Aflossingen zijn de overeengekomen maandelijkse terugbetalingen die de kredietnemer dient te voldoen om de lening binnen de afgesproken termijn af te lossen. Bij Funding Circle worden de aflossingen maandelijks rechtstreeks via een incasso afgeschreven van de rekening van de kredietnemer en automatisch verdeeld onder alle investeerders.
Lees meer


B


Balans

De Balans is een term die gebruikt wordt als er gekeken wordt naar de financiële positie van een bedrijf. Het is een overzicht van alle items aan de activa (ook wel debet zijde), en de passiva (ook wel credit zijde) kant.
Lees meer

Betalingsachterstand

Er is sprake van een betalingsachterstand op het moment dat een persoon of een bedrijf niet in staat is om de verschuldigde maandelijkse aflossingen en/of rente van een lening te betalen. Dit kan verschillende oorzaken hebben.
Lees meer

Boetevrij aflossen

Bij het afsluiten van een lening wordt er van tevoren afgesproken welk bedrag geleend wordt en in welke termijn dit terug wordt betaald. Naar aanleiding van (onder andere) de looptijd van de lening wordt een percentage vastgesteld wat over het geleende bedrag betaald dient te worden.
Lees meer

B.V.

Een B.V. is een afkorting van: Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met ‘besloten’ wordt bedoeld dat een selecte groep personen aandeelhouder is.
Lees meer

Bankkrediet

Bankkrediet is een overeenkomst tussen de bank en de kredietnemer waarbij de bank bereid is de kredietnemer een bepaald bedrag te lenen. Dit bedrag dient op een later tijdstip terugbetaald te worden, inclusief rente zoals afgesproken in de overeenkomst.
Lees meer


C


Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm waarbij particulieren geld lenen aan ondernemers. Bij behoefte aan krediet stappen ondernemers vaak naar de bank.
Lees meer


D


Diversificatie/spreiden

Diversificatie kan in meerdere contexten geplaatst worden. Voor (productie) bedrijven betekent dit vaak het ontwikkelen van een nieuw product en/of service.
Lees meer


E


Equity crowdfunding

Equity crowdfunding is één van bekendste typen crowdfunding naast Reward Crowdfunding, Charity Crowdfunding en Crowdlending. Dit type crowdfunding valt onder “investment crowdfunding”.
Lees meer


F


Financieringsperiode

Financieringsperiode is de overeengekomen periode tussen de kredietgever en de kredietnemer waarin de kredietnemer over het geld mag beschikken. In de kredietovereenkomst wordt ook vastgelegd tegen welke voorwaarden de kredietnemer het geld kan lenen.
Lees meer


J


Jaarrekening

Een jaarrekening is een verslag en/of rapportage van alle financiële feiten aan het einde of tijdens het gehele boekjaar. Bij een jaarrekening hoort een balans, winst- en verliesrekening, toelichtingen en een (accountants) verklaring.
Lees meer


K


Krediet

Een krediet is een financieringsvorm die wordt afgesloten tussen een kredietverstrekker en een kredietnemer. In tegenstelling tot financiering via eigen vermogen geldt bij een krediet een vooraf afgesproken vergoeding voor het krediet (rente) en zijn er doorgaans afspraken gemaakt over de terugbetaling van het krediet.
Lees meer

Kredietnemer

De kredietnemer is degene die het krediet aanvraagt en leent van de kredietgever. Via Funding Circle wordt krediet verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf. 

Lees meer

Kredietgever

De kredietgever is de partij die de kredietnemer het geld leent. Bij Funding Circle zijn particuliere en institutionele kredietgevers actief.
Lees meer


L


Looptijd

De looptijd is de overeengekomen periode tussen de kredietgever en de kredietnemer waarin de kredietnemer over het geld mag beschikken. In de kredietovereenkomst wordt ook vastgelegd tegen welke voorwaarden de kredietnemer het geld kan lenen.
Lees meer


M


Maximaal investeringsbedrag

Binnen de crowdfunding-sector wordt een maximaal investeringsbedrag gehanteerd. Deze is bepaald door de AFM, welke toezichthouder is op de crowdfunding-sector. Er zijn vier mogelijke vergunningen/ontheffingsregimes waar een platform onder kan vallen.
Lees meer

Minimaal investeringsbedrag

Binnen de crowdfunding-sector wordt geen uniform minimaal investeringsbedrag gehanteerd. Ook zijn er door de AFM geen richtlijnen opgesteld met betrekking tot een minimum.
Lees meer


P


Particulieren

Een particulier is iemand die niet als bedrijf of overheid is georganiseerd. Over het algemeen komt het er op neer dat een gewone burger als particulier wordt aangemerkt.
Lees meer

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een lening die afgesloten wordt tussen een privé-persoon en een kredietverstrekker. De privé-persoon is verantwoordelijk voor het terugbetalen van de lening.
Lees meer


R


Rating

Als we spreken over een rating, dan gaat dit over het algemeen over een beoordeling. Dit geeft in vrijwel alle gevallen een weergave van de kwaliteit, standaard of prestatie.
Lees meer


U


Uitbetalingsfase

De uitbetalingsfase bij een project is de fase waarin de geïnvesteerde bedragen worden geïncasseerd. Bij Funding Circle ontvangt de investeerder hierover een e-mail vijf dagen voordat de investering wordt afgeschreven.
Lees meer


W


Werkkapitaal

Het werkkapitaal van een bedrijf bestaat uit de debiteuren, voorraden en crediteuren. Debiteuren zijn gefactureerde maar nog niet betaalde rekeningen aan klanten van een bedrijf.
Lees meer


V


V.O.F.

V.O.F. is een afkorting van het bedrijfsrechtsvorm ‘Vennootschap onder Firma’. Dit soort bedrijven hebben vaak meerdere actieve ondernemers (vennoten), ook kunnen er afspraken zijn gemaakt over wie, welke bevoegdheden heeft en de verdeling van winst.
Lees meer


Z


ZZP’er

Een ZZP’er, ook wel freelancer, is een zelfstandige zonder personeel. Een ZZP’er werkt voor verschillende werkgevers, zonder dat er sprake is van een dienstverband.
Lees meer