Nederland Crowdfunding Statistieken

Wat is Nederland Crowdfunding?

Nederland Crowdfunding is de branchevereniging van crowdfunding platforms voor bedrijfsfinancieringen binnen Nederland en is opgericht in 2014. Funding Circle hecht veel waarde aan het vertrouwen van haar relaties. Cruciaal daarbij is het transparant weergeven van de behaalde resultaten. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het weergeven van de prestaties van leningen via ons platform.

Portfolio statistieken

Funding Circle Nederland heeft haar eerste lening verstrekt op 23 februari 2015. De rapportage hieronder bevat de cijfers van alle leningen tot 30 juni 2019.

  2015/6 2017 2018 2019 Totaal
Verstrekte leningen € 20.8M € 33.6M € 81.2M € 41.5M € 177.1M
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Totaal afgelost € 16.1M € 18.8M € 19.6M € 1.7M € 56.2M
78% 56% 24% 4% 32%
Totaal openstaand € 2.9M € 13.3M € 59.4M € 39.8M € 115.4M
14% 39% 73% 96% 65%
Totaal afgeboekt € 1.7M € 1.5M € 2.2M € 0.0M € 5.5M
8% 5% 3% 0% 3%
Aantal leningen verstrekt 354 751 2,120 1,053 4,278
Aantal leningen afgelost 162 189 123 7 481
Aantal leningen afgeboekt 45 48 82 1 176
Gemiddelde leeftijd van leningen (in maanden) 39 22 11 2 14
Ontvangen rente op uitgezette leningen € 3.3M € 4.6M € 7.6M € 1.0M € 16.5M
Gemiddeld netto rendement
(berekend conform definitie branchevereniging Nederland Crowdfunding)
3.62% 6.74% 7.91% 11.33% 7.11%

Totaal openstaand
Bij onderstaande betalingsachterstanden nemen wij de gehele hoofdsom op en niet alleen de achterstand. De daadwerkelijke achterstanden zijn daarom aanzienlijk lager, waarbij ons Collections & Recoveries team zich blijft inzetten om op zowel afgeboekte, als leningen met een betalingsachterstand, gelden te ontvangen.
Total openstaand € 2.9M € 13.3M € 59.4M € 39.8M € 115.4M
100% 100% 100% 100% 100%
Geen betalingsachterstand € 2.8M € 12.8M € 57.3M € 39.6M € 112.6M
96% 97% 96% 100% 98%
Aantal leningen zonder betalingsachterstand 143 496 1,865 1,039 3,543
Betalingsachterstand ≥ 46 dagen < 75 dagen € 0.1M € 0.4M € 1.1M € 0.1M € 1.7M
3% 3% 2% 0% 2%
Aantal leningen met betalingsachterstand ≥ 46 dagen < 75 dagen 3 15 27 5 50
Betalingsachterstand ≥ 76 dagen < 90 dagen € 0.0M € 0.0M € 1.0M € 0.0M € 1.1M
1% 0% 2% 0% 1%
Aantal leningen met betalingsachterstand ≥ 76 dagen < 90 dagen 1 3 23 1 28

Uitleg over de statistieken

Risico beperken

Door je investeringen zoveel mogelijk te spreiden, kunnen de risico's van investeren worden beperkt. Het spreiden van investeringen wordt ook wel diversificatie genoemd. Dit kan zowel over verschillende risicoklassen en looptijden als over diverse sectoren.

Investeerders kunnen aan de weergegeven rendementen geen rechten ontlenen. Eerder behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Door aan bedrijven te lenen, loopt u risico op verlies van (een deel van) uw inleg. Uw eigen rendement kan hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de spreiding en de prestatie van uw persoonlijk portfolio.

Nota bene: omdat bovenstaande cijfers betrekking hebben op een portefeuille waarvan de gemiddelde afgesproken looptijd langer is dan de leeftijd van het platform is de representatieve waarde nog beperkt.