BlogpostFolkert.png

Vijf jaar Funding Circle Nederland!

10 feb. 2020 door Leslie Korteweg

Toen Funding Circle vijf jaar geleden in Nederland haar eerste lening verstrekte stond het Nederlandse financieringslandschap voor het kleinbedrijf nog in haar kinderschoenen.

Veelal gedomineerd door de grootbanken en enkele lokale initiatieven, zagen wij dat ondernemingen onvoldoende bediend werden in de keuze en kwaliteit van zakelijke leningen.
Terwijl de groeiende economie, de ondernemende geest van het bedrijfsleven en de hoge digitale adoptie, van Nederland een voedingsbodem voor innovatie maken.

In vijf jaar tijd is ook weer weinig veranderd in de statistieken. Ondanks het groeiend aantal ondernemingen – inmiddels meer dan 2 miljoen – staat de K van het MKB doorgaans niet op het prioriteitenlijstje van traditionele partijen. Dankzij ons platform model hebben wij kleine ondernemingen en investeerders rechtstreeks met elkaar op efficiënte wijze weten samen te brengen, wat ervoor zorgt dat kapitaal toegankelijk wordt gemaakt voor het MKB.

En in vijf jaar heeft Funding Circle Nederland behoorlijk wat weten te bereiken: duizenden gevestigde ondernemingen en investeerders bijstaan in het bijdragen aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Gedreven door het idee om kleine ondernemingen te helpen bij het maken van hun volgende groeistap.

Dit doen wij wereldwijd al bijna een decennium, en altijd in lijn met onze bedrijfscultuur: Made To Do More. Net iets meer doen, op dezelfde manier dat de duizenden ondernemers, investeerders, partners en medewerkers met wie wij werken dagelijks ook net iets meer doen.

  • Be Open – duidelijk en eenvoudig informatie verstrekken

Bij Funding Circle werken wij dagelijks aan het zo snel en goed mogelijk bedienen van onze klanten, met specifieke aandacht voor transparante communicatie en risicobeheer.

Dat betekent de nadruk blijven leggen op uitgebreide informatie over de leningportefeuille en het rendement daarvan, op strikte acceptatie-eisen en op risicomanagement in lijn met hoe dit op Europees niveau professioneel wordt gehanteerd.

Dit is essentieel voor het vertrouwen in onze snelgroeiende sector.

  • Think Smart – slim combineren van mensenwerk en data-analyse

Bedrijfsfinanciering is een vak. Dat het specifieke segment van het kleinbedrijf weinig efficiënt bediend is ligt ook bij de complexiteit en diversiteit van leningen aan deze bedrijven.

Bij Funding Circle hebben wij een zeer strikte focus op het toepassen van data science en technologie om kleine ondernemingen te helpen. Met bijna tien jaar ervaring in zakelijke leningen zijn wij erin geslaagd een unieke en krachtige eigen dataset op te bouwen dat voor steeds betere risicomodellen zorgt.

Want openbare data over MKB-bedrijven is zeer versnipperd. Alleen wanneer de verschillende databronnen worden samengevoegd geven ze een duidelijk 360 graden beeld van het MKB-universum.

  • Stand Together – sterk ecosysteem van partners en spelers stimuleren

Het platform model zorgt ervoor dat wij partijen die ondernemers verder willen helpen eenvoudig met elkaar samen kunnen brengen. Dit creëert nieuwe kansen voor iedereen.

Funding Circle heeft altijd een belangrijke taak gehad in het faciliteren en samenbrengen van zoekende ondernemers met een passende keuze. In Nederland kunnen wij rekenen op een groot netwerk van adviseurs en partners die met ons die verbindende rol willen vervullen.

Ondanks het diverse aanbod zijn ondernemers af en toe nog zoekende. Dankzij samenwerkingsverbanden tussen overheid, marktspelers en intermediairs kan er worden gebouwd aan een beter financieel speelvlak.

  • Live the Adventure – alternatief is het nieuwe normaal

In de afgelopen tien jaar is het aantal Nederlandse bedrijven hard toegenomen. Hier tegenover staat dat banken steeds minder scheutig zijn met leningen, grotendeels aan kleine ondernemingen.

Wij merken dat ondernemers steeds vaker buiten – of naast – de bank om kijken naar financieringsbronnen.

Europa kent een nog gevestigd bankensysteem. Dit heeft als gevolg dat de reële economie afhankelijker is van een beperkt aantal spelers. Maar dat veranderd, wat volop mogelijkheden en dus ook meer kansen voor ondernemend Nederland biedt.

  • Make It Happen – diensten aanbieden voor tevreden ondernemers

Iedere ondernemer heeft een andere financieringsbehoefte. Belangrijk is dus dat het aanbod goed aansluit op de behoefte op dat moment en dat er altijd wordt gekeken naar – vaak niet te vergelijken – producteigenschappen.

Wij hebben nieuwe oplossingen geleverd die beter inspelen op de behoeftes van ondernemers. Dat betekent snel, eenvoudig en klantgericht. Zo voorkom je misverstanden over de kwaliteit van de bedrijven aan wie een lening wordt verstrekt.

Het beschikbaar stellen van duidelijke informatie is een manier om de diversiteit aan producten en aanbieders binnen het financieringslandschap beter te begrijpen.

Een geweldig avontuur, dankzij jullie steun

Onze dank gaat uit naar de duizende ondernemers en investeerders, onze partners, beleidsmakers, en uiteraard collega’s, die zich al deze tijd hebben ingezet om ondernemend Nederland te voorzien van nodige keuze.

Wij zijn erg trots op wat we gezamenlijk tot nu toe hebben bereikt. Mede namens iedereen bij Funding Circle: dank jullie wel!

Categorie: Funding Circle Nieuws

Header corona update_26032020.png

Informatie omtrent COVID-19

26 mrt. 2020 by Leslie Korteweg
Emerald_Blog post header.png

Aanpassingen Funding Circle Nederland

12 mrt. 2020 by Leslie Korteweg
FC Omslagfoto 5 jaar Facebook - timeline - tekst (2).jpg

You made us do more

14 feb. 2020 by Leslie Korteweg