header-blog-49.jpg

Vier tips voor het financieren van een bedrijfsovername

11 apr. 2016 door Julia Miteva

Een goede manier om uw eigen bedrijf uit te breiden is de overname van een ander bedrijf. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf dat u wilt overnemen is daar financiering voor nodig. Eerder publiceerden we al een artikel over het aanvragen van een krediet in het algemeen; in dit artikel kunt u lezen waar u bij het vinden van particuliere investeerders voor uw bedrijfsovername vooral op moet letten.

Onderhandel zorgvuldig

De onderhandeling is het belangrijkste deel van een bedrijfsovername. Neem de tijd, let erop dat u niet te veel betaalt, en schat de toekomstige winst van het bedrijf zo realistisch mogelijk in. Laat u hierin professioneel begeleiden als u niet 100% zeker bent. Ook hebben veel verkopers precieze voorstellingen van het voortbestaan van het bedrijf, en willen zij daar in het koopcontract afspraken over maken. Voor verkopers die een groot deel van hun leven in een bedrijf hebben gestopt zijn deze regelingen erg belangrijk, maar let erop dat u zich niet teveel laat inperken: een verouderde business-strategie kan tot verlies leiden en daarom onaantrekkelijk zijn voor investeerders.

Investeer eigen vermogen

Om een krediet voor een bedrijfsovername te krijgen is het bijna altijd een voorwaarde dat u ook eigen kapitaal investeert in het bedrijf dat u wilt overnemen. Als u zelf geen risico neemt, zijn investeerders bijna nooit bereid u te ondersteunen. Particuliere investeerders vragen vaak om een eigen inbreng van tien procent. Dat is overigens lager dan de eisen van veel banken, die meestal van een eigen investering van dertig procent uitgaan.

Laat de verkoper delen in het risico

Er zijn verschillende financieringsmodellen waarbij de verkoper de bedrijfsovername mede mogelijk maakt, bijvoorbeeld door een lening (vendor loan) of doordat de koper de overname deels uit de winst financiert (earn-out). In beide gevallen hoeft u een deel van het aankoopbedrag pas later (terug) te betalen. Een (achtergestelde) lening van de verkoper is erg voordelig, omdat het een goed signaal afgeeft aan mogelijke andere investeerders. De verkoper zou immers geen lening verstrekken als hij geen vertrouwen had in de overname van een bedrijf. Een achtergestelde lening betekent dat de lening van de verkoper pas na andere leningen, bijvoorbeeld van de bank of van particuliere investeerders, wordt afgelost. Het earn-out-model heeft als voordeel dat u het tweede deel van de overeengekomen prijs pas hoeft te betalen als de winst naar verwachting is.

Koopgedrag

Sinds de financiële crisis is het verkrijgen van een krediet bij banken moeilijker geworden, en spelen alternatieve vormen van financiering een steeds belangrijkere rol. Zoals in de onderstaande statistiek te zien is golden in 2014 kredieten van de bank nog als goed bereikbaar voor bedrijven, terwijl in 2015 particuliere investeerders een duidelijk betere reputatie hadden. Dat heeft tot gevolg dat een bedrijfsovername vaak uit verschillende bronnen wordt gefinancierd: naast een krediet van de bank maken bedrijven gebruik van een lening van de verkoper, en van een particuliere investering. Meer informatie over gestapeld financieren vindt u hier.

Welke financieringsvormen zijn er beschikbaar voor bedrijfsovernames

Financieringsvormen beschikbaar voor bedrijfsovernames
Categorie: MKB