Nederland wereldwijde uitschieter met ruime daling zakelijke faillissementen 2016 én 2017.jpg

Nederland wereldwijde uitschieter met ruime daling zakelijke faillissementen 2016 én 2017

26 jan. 2017 door Lesley van der Velde

Ook in 2016 gingen er wereldwijd opnieuw minder bedrijven failliet dan een jaar eerder, dit blijkt uit de Global Insolvency Index 2016 van kredietverzekeraar Euler Hermes. Nederland deed het met een daling van 17% uitstekend ten opzichte van de rest van de wereld. Binnen Europa verkeert ons land overigens in goed gezelschap van enkele andere positieve uitschieters zoals Hongarije (-24%), Roemenië (-20%) en Portugal (-18%).

Wereldwijde Ontwikkeling Faillissementen

Het aantal wereldwijde faillissementen vertoont sinds een paar jaar een dalende trend. Zo daalde dit aantal in 2015 bijvoorbeeld met 6% en in 2014 met 14%. Tegenover de positieve uitschieters in West-Europa (-5%) en Oost-Europa (-2%) leverde met name landen in Zuid-Amerika (+18%) en Afrika (+16%) het afgelopen jaar een negatieve bijdrage. Vooral veranderingen van deze tijd zoals bijvoorbeeld de teruglopende offline retail verkoop lijken een belangrijke oorzaak voor de recente en toekomstige faillissementen te vormen. In het onlangs gepubliceerde ‘Economic Outlook: Faillissementen: het topje van de ijsberg' voorspelt Euler Hermes dat er in 2017 wereldwijd 1% meer bedrijven bankroet zullen gaan dan in 2016. Dit zou de eerste stijging zijn in 7 jaar. Eerder voorspelde de kredietverzekeraar overigens ook al een stijging van 2% voor 2016, deze voorspelling blijkt achteraf dus niet te zijn uitgekomen.

Aantal faillissementen Nederland blijft dalen

In Nederland zijn er het afgelopen jaar 4.396 zakelijke faillissementen uitgesproken, dit is het laagste aantal sinds 2009. Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal faillissementen in Nederland hiermee voor het derde opeenvolgende jaar met ongeveer een vijfde afgenomen. Dit aantal behaalde in 2013 nog een absoluut dieptepunt met 8.376 faillissementen. Met name de MKB’ers in ons land hebben het afgelopen jaar met fors minder faillissementen te maken gekregen (-24%), dit blijkt uit eerder gepubliceerde cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Wanneer men de faillissementen per sector bekijkt valt duidelijk op dat de daling het sterkste was in de bouwnijverheid. De daling binnen deze sector bedroeg afgelopen jaar 33%, dit is vooral te danken aan het herstel op de woningmarkt. Ook de financiële dienstverlening (-20%) en handel (-15%) deden het opvallend goed. De vooruitzichten voor 2017 zien er volgens het Economisch Bureau van ING ook veelbelovend uit, namelijk een daling van 10%.

Reden van daling aantal faillissementen

Volgens de ING-economen hangt de verdere daling van zakelijke faillissementen samen met de verbeterde economische omstandigheden in ons land. Mochten de voorspellingen van het Economisch Bureau van de bank kloppen dan zal het aantal faillissementen de komende periode blijven dalen naar het niveau van vóór 2008. Een verbeterd economisch klimaat zal er eveneens toe leiden dat de financieringsbehoefte van het Nederlandse MKB de aankomende jaren verder zal toenemen. Naast de traditionele banken spelen ook alternatieve financiers een belangrijke rol in de verstrekking van ondernemingsfinanciering. Bij deze laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan crowdfunding platforms als Funding Circle.

Categorie: MKB