29-01-2016.jpg

Tweede Kamerlid Aukje de Vries over alternatieve financiering

29 jan. 2016 door Julia Miteva

Sinds 2012 zit Aukje de Vries in de Tweede Kamer. Onder de vlag van de VVD houdt zij zich bezig met de portefeuilles: toezicht financiele markten, corporate governance, staatsdeelnemingen, rijksuitgaven en het Waddengebied. De Vries zet zich de afgelopen tijd met veel overgave in voor alternatieve financiering, reden genoeg voor een goed gesprek.

Aukje de Vries denkt graag vooruit en dat blijkt zeer zeker uit het feit dat zij de eerste Kamerlid is die Kamervragen heeft gesteld over de groeiende alternatieve financiering-sector. Maar liefst 12 vragen zijn er gesteld. Eén van de belangrijkste vragen luidt: “Welke belemmeringen zijn er op dit moment als het gaat om het verder van de grond krijgen van crowdfunding als alternatieve financiering?” Volgens de Vries is er op het moment te weinig concurrentie. “In Nederland financieren banken tot 80% van alle kredietaanvragen. Voor ondernemers die behoefte hebben aan krediet is er dus niet veel keuze. Ik pleit juist voor meer keuze en concurrentie binnen de sector.”

Niet hetzelfde

Sinds de VVD’ster zich inzet voor de sector is er al het een en ander gebeurd. Zo heeft Minister Dijsselbloem een aantal veranderingen met betrekking tot alternatieve financiering aangekondigd: waaronder de verhoging van investeringsgrenzen van € 40.000 naar € 80.000. Met deze wijziging worden investeerders en daarmee de alternatieve financiering-sector iets minder beperkt. Wel is er nog genoeg werk aan de winkel, de Vries: “De alternatieve financiering-markt staat nog in de kinderschoenen en er zijn nog veel belemmeringen. Wij als overheid moeten ervoor vechten om deze zo veel mogelijk weg te nemen. Daarnaast wordt deze nieuwe vorm van financiering nog niet helemaal begrepen en in hetzelfde hokje als de banken geduwd. Het is belangrijk om te realiseren dat alternatieve financiering en banken niet hetzelfde zijn. Hier moet rekening mee gehouden worden in de regulering. De eisen moeten in balans zijn me de risico’s.”

Banken zijn inderdaad niet hetzelfde als alternatieve financierders (online lenders) zoals Funding Circle. Waar banken miljarden op hun balans hebben staan, heeft Funding Circle dat niet. Marktplaatsen hebben geen transformatiefunctie. Marktplaatsen creëren van ‘grondstof’ geld geen nieuwe geldproducten en lopen daardoor geen systeemrisico. Online marktplaatsen halen geld uit de reële economie en stoppen het ook weer terug in diezelfde reële economie. Zij zijn daarom nooit “too big to fail”. Dit betekent dat de belastingbetaler nooit de dupe zal worden.

Best practices

Het is duidelijk dat alternatieve financiering voor zakelijk krediet zoals online lending in Nederland nog in de ontwikkelingsfase zit. Een heel ander verhaal is het in landen zoals het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Verenigde Staten (VS). Wereldwijd gaat er meer dan $ 8 miljard om in online lending, VK, VS en China hebben hier verreweg het grootste aandeel in. Hoewel in China de online lending-markt het grootst is, is deze daar ook het minst transparent, zo blijkt uit het artikel van het Financieele Dagblad van 14 januari j.l. (n.a.v. een onderzoek van HJCO Capital Partners). “Er heerst gebrek aan openheid en de Chinese markt wordt overstelpt door crowdfundingcowboys”, aldus het FD artikel. Dat maakt dat de sector in VK en VS het beste als voorbeeld kan gelden voor disruptie van de Nederlandse markt. De Vries: “Wij moeten zeker naar de succesvolle verhalen kijken, maar uiteindelijk ons eigen beleid bepalen, een beleid dat bij ons land past.”

Categorie: MKB