EIB.jpg

Investeringsplan: EIB gaat via Funding Circle platform € 100 miljoen uitlenen aan kleine ondernemingen

17 apr. 2019 door Emma van der Tak

De Europese Investeringsbank (EIB) gaat € 100 miljoen uitlenen via Funding Circle. Naast de EIB investeert een grote internationale vermogensbeheerder een bedrag van € 25 miljoen.

Hoofdpunten

  • Nieuwe financiële middelen ter ondersteuning van kleine Nederlandse en Duitse ondernemingen.
  • EIB-financiering in het kader van Investeringsplan voor Europa (“Juncker Plan”).

AMSTERDAM, 17 april 2019 – De gezamenlijke investering is bestemd om in de komende twee jaar ondersteuning te bieden aan meer dan 2.000 kleine ondernemingen in Nederland en Duitsland* en te zorgen voor een nodige geldinjectie in het Europese kleinbedrijf. Deze investering van de EU-bank wordt gedekt door een garantie van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), de belangrijkste pijler van het Investeringsplan voor Europa – het Juncker Plan. Uit hoofde van dit plan werken de EIB en de Europese Commissie samen als strategische partners en zorgen de financieringen van de EIB voor versterking van het concurrentievermogen van de Europese economie.

De transactie van vandaag bouwt voort op het succes van de bestaande samenwerking tussen Funding Circle en de EIB in het VK. Sinds 2016 heeft de EIB £ 100 miljoen (€ 120 miljoen) uitgeleend aan kleine ondernemingen in het VK. Online platforms voor leningen spelen een steeds grotere rol in het rechtstreeks kanaliseren van financiering naar kleine ondernemingen. Tegelijkertijd bieden zij een belangrijk nieuw kanaal voor overheden en supranationale entiteiten die de reële economie rechtstreeks willen stimuleren.

Ambroise Fayolle vicepresident van de EIB en verantwoordelijk voor de kredietverlening in Duitsland en EFSI bij de Bank: “Kleine en middelgrote bedrijven zijn belangrijke aanjagers van groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa; ze vertegenwoordigen 90% van de bedrijven en bieden werk aan twee-derde van de actieve beroepsbevolking. De EU-Bank wil ervoor zorgen dat deze bedrijven in alle stadia van ontwikkeling een betere toegang krijgen tot financiering, via een breed aanbod aan op-maat-gemaakte instrumenten. De Bank richt zich ook op samenwerkingsverbanden die de toegang tot financiering voor mkb-bedrijven faciliteren. Hiermee willen we een impuls geven aan innovatie, concurrentievermogen en werkgelegenheid. Daarom ben ik erg blij met deze hechte en constructieve samenwerking met Funding Circle.”

Jyrki Katainen, vicepresident van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen: "Kleine bedrijven spelen een cruciale rol in de economie van de EU. Het faciliteren van toegang tot de financiële middelen die zij nodig hebben om banen te creëren, te innoveren en te groeien, is een van de belangrijkste doelen van het Investeringsplan. De overeenkomst die we vandaag aangaan met Funding Circle zorgt ervoor dat 2.000 kleine bedrijven in Nederland en Duitsland deze financiële steun kunnen krijgen. Dit is weer een voorbeeld van hoe de EU zich inspant om kleine bedrijven te voorzien van de middelen die zij nodig hebben om te slagen."

Sachin Patel, Chief Capital Officer van Funding Circle: “Het faciliteren van directe kredietverlening aan het kleinbedrijf via het Funding Circle platform biedt supranationale banken een zeer efficiënte manier om kleine ondernemingen van financiering te voorzien die zij hard nodig hebben. Met deze baanbrekende investering van de EIB in kleine Nederlandse en Duitse ondernemingen bouwen we verder aan het succes van onze bestaande samenwerking met de EIB in het VK. We zijn trots om ondernemingen in Nederland en Duitsland verder te kunnen ondersteunen.”

Jeroen Broekema, Directeur Funding Circle Nederland: “De aankondiging van vandaag is fantastisch nieuws voor Nederlandse en Duitse ondernemingen. Door financiering toegankelijker te maken, helpen we kleine ondernemingen in heel Europa om te groeien en meer mensen in dienst te nemen. De financiering van de EIB zal bijdragen aan het creëren en ondersteunen van ongeveer 3.000 banen in Nederland en Duitsland**.”

Kleine en middelgrote bedrijven (mkb-bedrijven) leveren een belangrijke bijdrage aan de economie, maar worden in Europa nog altijd onvoldoende bediend als het gaat om toegang tot financiering. Ondanks voortdurende inspanning op EU-niveau, blijkt uit een recent onderzoek van de Europese Commissie dat 18% van de Europese mkb-bedrijven in 2018 niet de volle banklening kregen waar zij op hadden gerekend***.

Sinds de start in 2010 heeft Funding Circle meer dan € 7,5 miljard aan leningen verstrekt aan meer dan 60.000 ondernemingen wereldwijd. In Europa kregen 50.000 ondernemingen toegang tot ongeveer € 5,5 miljard aan financiering. Het platformmodel maakt het voor institutionele investeerders mogelijk om op efficiënte en schaalbare wijze toegang te krijgen tot de mkb-investeringsklasse. De EIB treedt toe tot een brede groep investeerders die via Funding Circle aan kleine ondernemingen uitlenen, waaronder meer dan 85.000 particuliere investeerders, financiële instellingen, nationale en lokale overheden zoals de British Business Bank in het VK en de Duitse ontwikkelingsbank KfW, maar ook internationale organisaties zoals het Europees Investeringsfonds.

Door vraag en aanbod direct aan elkaar te koppelen, zorgt Funding Circle voor verbreding van het financieringsaanbod voor kleine ondernemingen. Dit stimuleert de werkgelegenheid en lokale economische groei.

In Nederland heeft Funding Circle sinds 2015 ruim € 140 miljoen aan leningen voor kleine ondernemingen verstrekt, waarvan € 81,2 miljoen alleen al in 2018. Het platform helpt kleine ondernemingen door heel Nederland aan financiering, waardoor in 2017 900 banen werden gecreëerd en ondersteund.


*Geschat aantal op basis van de gemiddelde omvang van € 40.000 - € 70.000 van verstrekte leningen in Duitsland en Nederland.

**Geschat aantal afkomstig van Oxford Economics na publicatie van het rapport ‘Economic impact of lending through Funding Circle’.

***Europese Commissie, SME access to Finance conditions 2018 SAFE results, november 2018.

Over de Europese Investeringsbank De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.

Over het Investeringsplan voor Europa Het Investeringsplan voor Europa, het zogenaamde Juncker-plan, is een van de topprioriteiten van de Europese Commissie. Het richt zich op het stimuleren van investeringen die zorgen voor meer banen en groei, door slimmer gebruik te maken van nieuwe en bestaande financieringsbronnen, door het wegnemen van belemmeringen voor investeerders, en het zichtbaar maken en technisch ondersteunen van investeringsprojecten.

Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) is de centrale pijler van het Juncker-plan. Met de garanties van het EFSI worden de eerste verliezen opgevangen, waardoor de EIB kan investeren in meer projecten met vaak een groter risico. Het EFSI heeft al tastbare resultaten opgeleverd. De projecten en overeenkomsten die zijn goedgekeurd voor financiering in het kader van het EFSI zullen naar verwachting bijna EUR 393 miljard aan investeringen aantrekken, waaronder EUR 33,1 miljard in Duitsland en EUR 10,6 miljard in Nederland, en steun bieden aan 945.000 mkb-bedrijven in alle 28 lidstaten.

Categorie: Funding Circle Nieuws

Header corona update_26032020.png

Informatie omtrent COVID-19

26 mrt. 2020 by Leslie Korteweg
Emerald_Blog post header.png

Aanpassingen Funding Circle Nederland

12 mrt. 2020 by Leslie Korteweg
FC Omslagfoto 5 jaar Facebook - timeline - tekst (2).jpg

You made us do more

14 feb. 2020 by Leslie Korteweg