Het effect van leningen via Funding Circle op de Nederlandse economie.jpg

Het effect van leningen via Funding Circle op de Nederlandse economie

19 jun. 2018 door Lesley van der Velde

Vorige week publiceerden wij in samenwerking met Oxford Economics een economisch impact rapport met de titel The economic impact of lending through Funding Circle. Uit dit rapport blijkt dat de leningen via Funding Circle 4,4 miljard euro en 75.000 banen hebben bijgedragen aan de wereldwijde economie in 2017. In het rapport is er ook uitgebreid aandacht besteed aan de bijdrage van onze leningen aan enkel de Nederlandse economie. Daarom gaan we in deze blog dieper in op het effect en belang van leningen via Funding Circle in Nederland.

Minder bancaire leningen voor het MKB

Het economisch impact rapport bevestigt allereerst dat de drie grootbanken in ons land jaarlijks minder bereid blijken om het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) van financiering te voorzien. De totale hoeveelheid uitstaande bancaire leningen aan vooral kleine bedrijven is tussen 2013 en 2017 met 16 procent gedaald (zie figuur 1). Gezien het aantal bedrijven binnen deze groep blijft toenemen, kan men stellen dat toegang tot financiering middels de grootbanken nu nog moeilijker voor kleine ondernemingen is dan vijf jaar geleden.

Figuur 1: Uitstaande bancaire leningen aan kleine bedrijven door de drie Nederlandse grootbanken Uitstaande bancaire leningen aan kleine bedrijven door de drie Nederlandse grootbanken
Bron: DNB

Belang van het Nederlandse MKB

Het MKB wordt alom gezien als de stille motor van de economie. Terecht overigens, want het MKB is goed voor 70 procent van de werkgelegenheid in ons land en 62 procent van het Nederlands bruto binnenlands product (BBP). Dit bleek eerder al uit het rapport Jaarbericht Staat van het MKB 2017 van Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Toegang tot financiering voor het MKB is van groot belang voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven en de Nederlandse economie. Het rapport van Oxford Economics laat zien dat het online leenmodel van Funding Circle kleine bedrijven efficiënt weet te ondersteunen en meer kapitaal toegankelijk weet te maken voor juist deze bedrijven.

Meer leningen via Funding Circle

Funding Circle is sinds 2015 actief op de Nederlandse markt. In tegenstelling tot de drie grootbanken zijn in de afgelopen drie jaar de financieringen aan MKB-bedrijven via Funding Circle juist toegenomen. Dit komt onder andere doordat MKB-bedrijven Funding Circle steeds beter weten te vinden. Het aantal verstrekte financieringen dat in 2017 door Funding Circle werd verstrekt is zelfs 200 procent hoger dan in 2016 (zie figuur 2). In totaal werden er in 2017 meer dan 750 nieuwe leningen verstrekt aan het Nederlandse MKB. Deze leningen waren samen goed voor 33,6 miljoen euro, aldus het rapport van Oxford Economics.

Figuur 2: Nieuw verstrekte Funding Circle leningen per jaar in Nederland Nieuw verstrekte Funding Circle leningen per jaar in Nederland

Leningen naar branche en regio

Vooral bedrijven in de sectoren bouw (7,7 miljoen euro aan leningen), retail- en groothandel (5,2 miljoen euro aan leningen) en ICT (3,7 miljoen euro aan leningen) lijken hun weg naar Funding Circle te hebben gevonden. Meer dan 50 procent van de uitgeleende gelden werd verstrekt aan bedrijven binnen één van deze drie sectoren. Gelet op het aantal leningen per regio kan worden gesteld dat deze aan bedrijven gespreid door heel Nederland zijn verstrekt. Het bedrijfsleven in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland verkregen de meeste leningen via Funding Circle.

Impact op Nederlandse economie

Naast een maatschappelijk belang hebben leningen via Funding Circle ook een aanzienlijke economische betekenis. Zo blijkt dat voor iedere uitgeleende 1 euro, er een extra 2 euro wordt bijgedragen aan het BBP in alle vier haar markten. Uit het onderzoek blijkt dat leningen via Funding Circle vorig jaar 65 miljoen euro hebben bijgedragen aan de Nederlandse economie uitgedrukt als bruto toegevoegde waarde, terwijl er ook nog eens bijna 20 miljoen euro aan belastinginkomsten voor de Nederlandse Staat werd gegenereerd (zie figuur 3). De leningen dragen daarnaast substantieel bij aan de werkgelegenheid in ons land. In totaal hebben de leningen vorig jaar 900 banen gecreëerd en ondersteund.

Figuur 3: De totale bijdrage van Funding Circle aan de Nederlandse economie in 2017 De totale bijdrage van Funding Circle aan de Nederlandse economie in 2017
Bron: Oxford Economics

Zelf het verschil maken?

Funding Circle biedt investeerders de mogelijkheid om meer dan alleen een aantrekkelijk rendement te behalen. Je kunt via ons platform eenvoudig zelf geld uitlenen aan Nederlandse MKB-bedrijven, hierdoor kunnen de plannen van kleine en middelgrote ondernemingen worden gerealiseerd. Zo kun je het verschil maken voor zowel hardwerkende ondernemers als de Nederlandse economie. Een totaaloverzicht van onze huidige leningen is vindbaar op onze website. Het aanmaken van een investeerdersaccount is geheel vrijblijvend en investeren is al mogelijk vanaf 100 euro. Wil je direct starten met investeren in bedrijven? Klik dan op de onderstaande blauwe knop om een gratis account aan te maken.

Categorie: Funding Circle Nieuws