thumb_155_news_big.png

Update van onze Chief Risk Officer – Februari 2020

3 feb. 2020 door Leslie Korteweg

In deze nieuwe editie geeft het risicobeheer team van Funding Circle haar visie op het huidige macro-economisch klimaat in Europa en Nederland. Wat betekent dit voor de ondernemers aan wie je geld uitleent?

Funding Circle heeft een team van meer dan 100 risico experts in de vier landen waar wij actief zijn. Dit zijn data-wetenschappers, kredietrisicoanalisten en kredietbeoordelingexperts.

Funding Circle heeft een leidende marktpositie in de Europese Unie dankzij haar activiteiten in Nederland en Duitsland. Samen hebben wij meer dan een half miljard euro aan nodige financiering verstrekt aan ruim 7.000 diverse Europese midden- en kleine bedrijven (MKB).

Wij hebben onlangs de risico-cijfers op onze statistiekenpagina aangepast naar het vierde kwartaal van 2019. Over het algemeen blijven verwachte netto rendementen stabiel in de meeste van onze markten, met een jaarlijks verwacht netto rendement tussen de 4%-8% en 4,5%-8% respectievelijk voor de twee meest recente groepen leningen in al onze markten.

In deze blog gaan we dieper in op de Nederlandse markt en wat dit beketent voor de Nederlandse ondernemingen aan wie je geld uitleent.

Economische groei in Nederland blijft stevig

Sinds onze laatste update is het economische klimaat redelijk gelijk gebleven. Vergeleken met het gemiddelde in de Eurozone groeit de Nederlandse economie sneller.

Het aantal actieve bedrijven is nooit eerder zo hoog geweest. Sinds het begin van 2020 zijn er meer dan 2 miljoen bedrijven actief in de Nederlandse economie. Dit is een toename van 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze toename komt vooral door de groei in het aantal kleine ondernemingen en zzp’ers, goed voor 66% van alle Nederlandse ondernemingen. Bedrijven zijn actief in alle segmenten van het MKB. De snel-groeiende sectoren in 2019 ten aanzien van 2018 zijn echter in de bouw, gezondheid, detailhandel, horeca en logistiek te vinden.

De prestatie van de Nederlandse ondernemingen is over het algemeen stabiel. Het aantal bedrijfsfaillissementen is ver onder het niveau van de laatste crisis, ondanks een kleine stijging in 2019:

Grafiek 1: Aantal bedrijfsfaillissementen, Nederland Aantal bedrijfsfaillissementen, Nederland
Bron: CBS

Vorig jaar werd er een kleine 2 procent toename in het aantal faillissementen geconstateerd. Deze tendens is in lijn met wat wij verder in Europa zien en komt na een lange periode van daling in het aantal bedrijven dat zich failliet heeft verklaard sinds 2013.

Als gevolg van de goeie bedrijfsprestaties blijft de Nederlandse economie doorgroeien, zij het op een lager tempo. Na een groei van ten minste 2% per jaar in de voorgaande vier jaar valt de BBP-groei terug tot 1,7% in 2019 en 1,3% in 2020. Vergeleken met de Eurozone doet Nederland het nog steeds goed. Dat de Nederlandse economie naar een lager toerental gaat heeft onder andere te maken met de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de onzekerheden rondom de brexit.

Vooruitzichten over prestaties blijven stabiel

Iedere drie maanden passen wij onze rendements-verwachtingen aan voor iedere groep leningen die wij hebben verstrekt sinds 2015. Dit zijn jaarlijkse verwachte rendementen, na fee’s en oninbare gelden, over hoe leningen gedurende hun looptijd zullen presteren. Het verwacht rendement combineert het werkelijke rendement voor elk jaar met het verwacht rendement voor de resterende looptijd van leningen die nog niet zijn terugbetaald.

De verwachte netto rendementen zijn stabiel gebleven sinds onze laatste actualisering in oktober vorig jaar:

Grafiek 2: Verwachte rendementen na fee's en oninbare gelden, Nederland Grafiek 2: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Nederland
Bron: Funding Circle

Dankzij ons sterk risicobeheer en voorzichtige benadering blijft het bereik van de verwachte oninbare gelden voor de leningen verstrekt in 2019 tussen de 2,4% en 4,3%, in lijn met onze verwachtingen. Als gevolg hiervan verwachten wij dat leningen die in 2019 verstrekt zijn een jaarlijks netto rendement van 6%-8% zullen behalen, na fee’s en oninbare gelden, wat vergelijkbaar is met het jaar ervoor.

Wel is het belangrijk te benoemen dat dit slechts één element is, en geen garantie biedt voor de toekomst. Wij willen ervoor zorgen dat je het beste uit je investering kunt halen, en stabiele rendementen kunt behalen. De beste manier om een stabiel rendement te behalen is door middel van diversificatie – het spreiden van je risico’s. Dit betekent je investeringen in kleine bedragen opsplitsen, zodat je in meerdere leningen investeert.

Een goede basis om de economie te helpen groeien

Er is geen belangrijker moment geweest dan nu om Europese kleine ondernemingen te helpen met nodige toegang tot financiering. In de laatste tien jaar is het aantal klein- en middelgrote bedrijven in de Europese Unie gegroeid naar meer dan 99% van alle bedrijven. Ondanks deze toename blijft het aantal uitstaande leningen aan het kleinbedrijf door de Europese banken dalen.

Deze realiteit benadrukt het verschil dat jouw investering maakt. Het helpt ondernemingen banen te creëren en te investeren in de lokale economie. Doordat wij zorgvuldig het bredere economische klimaat blijven volgen, tijdige en voorzichtige aanpassingen maken waar nodig, helpen wij jou de economie verder te stimuleren terwijl je stabiele en aantrekkelijke rendementen kunt behalen.

Wij hopen dat je deze informatie nuttig hebt gevonden. Mocht je vragen hebben dan horen wij graag van je.

En vergeet niet dat door geld uit te lenen aan ondernemingen je risico loopt (gedeeltelijk) je inleg te verliezen.

Belkacem Krimi, Europese Chief Risk Officer

Benieuwd naar het verhaal voor onze Engelse markt (in het Engels)? Klik hier.
Benieuwd naar het verhaal voor onze Duitse markt (in het Duits)? Klik hier.

* Verwachte rendementen per 31 december 2019. De verwachte jaarlijkse rendementen geven de rendementen weer, na aftrek van service fees en oninbare gelden, dat leningen momenteel verwachten te behalen. Leningen worden weergegeven per jaar dat ze zijn verstrekt. Het rendement wordt berekend door aktuele jaarlijkse rendementen tot nu toe te combineren met onze laatste verwachtingen, inclusief terugvorderingen, voor de resterende looptijd van leningen die nog niet volledig zijn terugbetaald. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert zij maximaal 10 % van het vrij belegbaar vermogen.

Disclaimer
Dit materiaal bevat bepaalde tabellen en andere statistische analyses die zijn opgesteld door Funding Circle. Er zijn veel aannames gebruikt bij het opstellen van deze statistische informatie, die al dan niet in de inhoud tot uiting komt. De statistische informatie mag niet worden opgevat als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of accountingadvies. De informatie wordt verstrekt op basis van de genoemde data en kan onderhevig zijn aan herziening en inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Onder voorbehoud van toepasselijke regelgeving is Funding Circle niet verplicht om de informatie bij te werken of te herzien. De informatie kan verschillende toekomstgerichte uitspraken bevatten, dit zijn uitspraken die geen historische feiten zijn en die de overtuigingen en verwachtingen van Funding Circle weerspiegelen met betrekking tot toekomstige evenementen en financiële en operationele prestaties. Deze toekomstgerichte verklaringen bevatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen, schattingen en andere factoren, die buiten de controle van Funding Circle liggen en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of prestaties wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Niets binnen de informatie mag of zou moeten worden gebruikt als een garantie, belofte of verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot de toekomstige uitvoering van welke lening dan ook. Alle historische gegevens in deze statistische informatie zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Categorie: Investeerder