Transparancy.jpg

De centrale rol van transparantie

17 sep. 2019 door Leslie Korteweg

Vorig jaar lanceerde Funding Circle als onderdeel van een wereldwijde uitrol een nieuwe statistiekenpagina om duidelijk en eenvoudig informatie te verstrekken over de manier waarop leningen presteren.

Bij Funding Circle werken wij dagelijks aan het zo snel en goed mogelijk bedienen van ondernemers en investeerders op ons platform, met specifieke aandacht voor transparantie en risicobeheer.

Om dit in groepsverband op uniforme wijze duidelijk aan de markt te communiceren, hebben wij vorig jaar een vernieuwde statistiekenpagina gelanceerd die op kwartaalbasis wordt aangepast.

Deze pagina bevat de prestaties van onze leningen per jaar waarin zij zijn verstrekt, inclusief bruto en netto rendementen evenals afboekingen. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de 90-dagen default definitie voorgeschreven door de AFM. Geen andere berekeningswijze of inclusief garantieregelingen, maar zoals dat op Europees niveau wordt besproken[1].

Want hoge mate van transparantie over de prestatie van leningen zorgt voor betere afstemming van belangen tussen investeerders en platformen. Een kredietverstrekker zou daarom de nadruk moeten leggen op uitgebreide informatie over de leningportefeuille en het rendement daarvan, evenals op strikte acceptatie-eisen en risicomanagement.

Dit is een voorwaartse stap in het weergeven van de prestaties van de leningsportefeuille. Een onderwerp dat voor veel investeerders én ondernemingen als zeer belangrijk wordt ervaren.

Snelgroeiende sector

Het Nederlandse financieringslandschap is met de opkomst van digitale spelers de laatste jaren sterk veranderd. Technologie heeft de manier waarop ondernemers toegang krijgen tot geld en financiële producten verandert, waardoor zij steeds vaker verder dan de bank kijken.

Voor mkb-ers op zoek naar financiering is de ontwikkeling van leenplatformen gunstig: kleine ondernemingen krijgen de mogelijkheid om de financieringskeuzes te vergroten.

De nadruk leggen op risicobeheer en transparante communicatie is essentieel voor het vertrouwen in deze snelgroeiende sector. Zowel de ondernemingen die een lening bij ons afsluiten, de investeerders die in de leningen stappen maar ook de andere marktspelers met wie wij samenwerken delen de mening dat risicobeheer en transparantie cruciaal is voor de sector.

Een mate van transparantie die niet alleen van leenplatformen te verwachten zouden moeten zijn.

Een duurzame markt vestigen

Zoals andere platformen staat Funding Circle onder toezicht van de Nederlandse toezichthouder en beschikt het over een AFM-ontheffing[2]. Toezicht met voorschriften en eisen op de sector bestaat dus degelijk, zoals de AFM aangeeft.

Met het verder volwassen worden van de markt kan een effectief regelgevend kader verder bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het financieringslandschap in Nederland, en de stabiliteit van onze markt.

Zowel het Ministerie van Financiën in November 2017 als de Europese Commissie in Maart 2018 hebben een beleidsvoorstel gepubliceerd over het belang van een toekomstbestendig juridisch kader, waar ook transparantie centraal staat.

Wij hebben dit initiatief om tot wetgeving te komen verwelkomd omdat het onbetwist kan bijdragen om de situatie te verbeteren van kleine en middelgrote bedrijven die vaak slecht of helemaal niet worden bediend door de traditionele kanalen.

Goed kunnen vergelijken

Iedere ondernemer heeft een andere financieringsbehoefte. En iedere investeerder is op zoek naar een passende investeringsmogelijkheid. Belangrijk is dat beide aansluiten op de financierings- of investeringsbehoefte op dat moment.

Er moet daarom altijd gekeken worden naar de producteigenschappen: zonder zakelijke zekerheden of met verpandingen en hypothecaire inschrijvingen, vervroegd en boetevrij aflossen of boeterente, doorlopende of annuitaire leningen, maandelijkse of jaarlijkse kosten.

Het beschikbaar stellen van duidelijke informatie is een manier om de diversiteit aan producten en aanbieders binnen het financieringslandschap beter te begrijpen.

Wij vinden het heel belangrijk om open en transparant over de prestaties van al onze leningen te kunnen rapporteren. Zo voorkom je misverstanden over de kwaliteit van de bedrijven aan wie een lening wordt verstrekt. Naast onze statistiekenpagina worden resultaten ook opgesteld conform de afspraken die wij met onze Branchevereniging hebben afgesproken.

Zo is het voor ieder een eenvoudig om appels met appels te kunnen vergelijken.


[1] Bron: EBA Harmonises the definition of default across the EU.

[2] Verkregen voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.als bedoeld in artikel 4:3 lid 4 van de Wet op het financieel toezicht.

Categorie: Overige

Spitsbrekers logo.png

Het vernieuwen van een verouderd systeem

13 sep. 2019 by Leslie Korteweg
ams.jpg

De file te lijf met flexibele werktijden

26 aug. 2019 by Leslie Korteweg