12-11-2015.jpg

Z24.nl in gesprek met Funding Circle CEO Samir Desai

12 nov. 2015 door Julia Miteva

Vorige week was Samir Desai, CEO van Funding Circel, in Nederland en ging hij in gesprek met Jeroen de Boer van Z24.nl, de grootste site van Nederland voor het MKB.

‘Kleine bedrijven worden structureel achtergesteld door banken’

Funding Circle groeide in zes jaar tijd uit tot het grootste leenplatform voor kleine en middelgrote bedrijven ter wereld. Medeoprichter en bestuursvoorzitter Samir Desai verwacht dat het crowfundingbedrijf ook in Nederland de klassieke zakelijke kredietverlening gaat opschudden.

Iets meer dan zes jaar geleden gaf Samir Desai zijn baan bij een Britse investeringsmaatschappij op. Met twee vrienden, James Meekings en Andrew Mullinger, stortte hij zich in een ongewis avontuur: het opzetten van een online leenplatform voor kleine en middelgrote bedrijven dat ondernemers en investeerders direct aan elkaar koppelt.

Desai: “Ik had onderzoek gedaan naar de kredietverlening van banken aan kleine en middelgrote bedrijven. Het was me opgevallen hoe slecht kleine ondernemers worden bediend. Lange aanvraagprocedures, gebrek aan transparantie over de tarieven. Van daaruit ontstond de gedachte om te kijken of je niet een soort Ebay voor bedrijfsleningen kon opzetten.”

Anno 2015 heeft Funding Circle zich ontwikkeld tot het grootste online platform ter wereld voor bedrijfsleningen aan kleine en middelgrote bedrijven: met 1,3 miljard euro aan verleende kredieten, meer dan 12 duizend ondernemingen die van het platform gebruik hebben gemaakt en de deelname van een breed scala aan particuliere en professionele beleggers.

Crowdfunding: leningen voor kleine ondernemers

De kracht van het platform ligt bij snelheid en transparantie: ondernemers die een lening willen, krijgen binnen 24 uur uitsluitsel op basis van een screening van recente financiële gegevens en informatie van kredietbureaus. De aanvrager moet persoonlijk garant staan en leningen krijgen een kredietwaardigheidsscore mee die varieert van A+ tot C-. Rentepercentages lopen sterk uiteen: van iets minder dan 4 procent tot bijna 17 procent.

Afhankelijk van de looptijd van leningen houdt Funding Circle 1% tot 4,5% van het leenbedrag in als commissie bij bedrijven en 1% van de betaalde rente bij investeerders. Per investering moeten beleggers minimaal 100 euro inleggen; rente- en aflossingsbetalingen krijgen ze op maandbasis binnen.

Afgelopen maand zette Funding Circle, dat aanvankelijk alleen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten actief was, een nieuwe stap met de overname van concurrent Zencap. Die was sinds 2014 met een vergelijkbaar concept actief in Duitsland, Nederland en Spanje. Het managementteam van Zencap is meegegaan naar Funding Circle en deze week was chief executive officer Desai op werkbezoek in Amsterdam.

Kleine bedrijfskredieten niet lucratief voor banken

“De groeikansen in Europa zijn enorm. In Nederland denken we bijvoorbeeld binnen vijf tot tien jaar een marktaandeel van zo’n 10 procent te kunnen verwerven aan de onderkant van de MKB-markt”, vertelt Desai enthousiast. Hij wordt bijgevallen door Jeroen Broekema, directeur van Funding Circle in Nederland. “Om een idee te geven van de orde van grootte: als je alleen kijkt naar de markt voor MKB-leningen tot 250 duizend euro, gaat het in Nederland om een bedrag aan uitstaande leningen van ongeveer 15 miljard euro.“

Desai benadrukt dat de groeiambities van Funding Circle geen oorlogsverklaring zijn aan de grootbanken. “Banken zijn frenemies. Je moet bedenken dat veel kleinzakelijke klanten voor banken simpelweg niet lucratief zijn. De kosten van de dienstverlening voor deze groep zijn relatief hoog en met de komst van strengere kapitaaleisen voor banken wordt dat alleen maar erger. Banken in het Verenigd Koninkrijk verwijzen al klanten door naar ons.”

Zit zoiets in Nederland er ook aan te komen? “We zijn met alle Nederlandse grootbanken in gesprek en die zijn enthousiast”, beaamt Broekema. “Formele deals hebben we nog niet in Nederland, maar dat komt dichterbij. Mogelijk ook met vormen van co-financiering.

Ondernemers en investeerders koppelen

Ondernemers zijn volgens topman Desai vooral blij met de eenvoud en de snelheid van de aanvraagprocedure bij Funding Circle. “Kleine bedrijven worden door banken structureel achtergesteld, of de economie nu goed of slecht draait. Bij banken moet je toch vaak een paar weken wachten voor je weet waar je aan toe bent. Je hebt ook weinig zicht op rentes voor vergelijkbare leningen. De ervaring in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is dat de tevredenheidsscores van ondernemers bij Funding Circle zeer hoog zijn.”

Als bemiddelingsplatform moet Funding Circle zorgen dat voldoende bedrijven met een kredietbehoefte zich aanmelden en tegelijk interesse kweken bij professionele en particuliere beleggers. Dat laatste is dezer dagen niet echt een probleem, aldus Desai. “Een voordeel van de internationale schaal die we hebben, is dat het makkelijker wordt om investeerders bij het platform te betrekken. Zo komt er op 24 november aanstaande een managed capital pool beschikbaar voor Funding Circle, een pot geld ter waarde van 300 miljoen euro. Zo’n 10 procent daarvan zal naar onze continentaal-Europese fora gaan.”

Alternatief voor obligaties

Gelet op het lage rendement van spaargeld en obligaties is het niet verrassend dat beleggers platforms zoals Funding Circle als een prikkelend alternatief zien. Opbrengsten van al gauw meer dan 5 procent per jaar op MKB-leningen ogen aanlokkelijk.

Tegelijk roept de ruime beschikbaarheid van geld de vraag op of Funding Circle geen druk voelt om bedrijven toe te laten die eigenlijk onvoldoende kredietwaardig zijn. Volgens Desai is dat zeker niet het geval: “Juist doordat we een zuiver bemiddelingsplatform zijn, is Funding Circle er alles aan gelegen om te zorgen dat wanbetalingen zo laag mogelijk zijn. Daar staat of valt onze reputatie voor investeerders mee. Het betekent ook dat we gecontroleerd moeten groeien.”

Niet voor niets eist Funding Circle garanties vanuit het privé-vermogen van ondernemers die op het platform actief zijn. Desai: “We willen zeker stellen dat ondernemers op één lijn zitten met ons wat betreft het reputatierisico. Het kan natuurlijk incidenteel voorkomen dat een ondernemer gedurende het traject besluit dat hij niet door wil met het bedrijf. Maar dan is het ook goed als er een privé-garantie is als achtervang voor het aflossen van de lening.”

Transparantie over betaalgedrag

Voor beleggers werkt Funding Circle zo veel mogelijk met het adagium ‘meten is weten’. Ter illustratie pakt Desai z’n smartphone en toont een reeks grafiekjes: “Kijk, hier kun je in Groot-Brittannië en de VS voor elke lening op het platform het actuele betaalgedrag volgen. We bieden ook totaaloverzichten van uitstaande leningen. Dat gaan we voor alle landen zo doen. Naarmate de datarijkdom van het platform groeit, kunnen we steeds fijnmaziger inschattingen geven over de verhouding tussen risico en rendement van verschillende leningklassen.”

Voor de hoogste kredietklasse A+ meldt Funding Circle op de Nederlandse website een vrij laag risico: een investeerder die in honderd kredieten heeft belegd, moet er in 0,75 procent van de gevallen rekening mee houden dat leningen deels of helemaal niet worden afgelost.

Maar hoe zit dat met leningen van de laagste klasse? “Daar ligt het vergelijkbare risico op wanbetaling op ongeveer 8 procent”, aldus Desai. “We hebben overigens relatief weinig leningen van dit type, de meeste zitten in het middensegment rond de B-Klasse.”

Gespreid beleggen verkleint risico

Desai wijst ook graag op de ervaringen van de ‘Club van 100’. Dat zijn investeerders die in minstens honderd leningen hebben belegd op Funding Circle: “Niemand van deze groep heeft geld verloren. Bij 70 procent ligt het rendement boven de 5 procent per jaar.”

Een spreiding van de inleg over bijvoorbeeld honderd kredieten impliceert wel dat een belegger minstens 10 duizend euro nodig heeft om tot een mooi gebalanceerde portefeuille te komen. De minimuminleg per krediet is immers 100 euro.

Is crowdfunding voor MKB-leningen daarmee minder geschikt voor particuliere beleggers met een wat beperkter budget? “Met 5.000 euro kun je ook al een mooie spreiding krijgen”, nuanceert Desai. “Maar inderdaad, we leggen in onze communicatie veel nadruk op het belang van diversificatie.”

Dit artikel verscheen op 6 november op Z24.nl. Geschreven door Jeroen de Boer.

Categorie: Funding Circle Nieuws